Zmiernenie bolesti hlavy a migrény

Editor: | 6. decembra 2018

Zmiernenie bolesti hlavy a migrény prostredníctvom analgetických účinkov nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie s frekvenciou 16 Hz a intenzitou 5 μT testoval na 82 pacientoch nemecký tím Mníchovskej univerzity (Pełka et al., 2001).

Vo svojej dvojito zaslepenej a placebom kontrolovanej štúdii vychádzal predovšetkým z predpokladu, že pulzná magnetoterapia by mohla zlepšiť cirkuláciu krvi a uľaviť tak od bolesti hlavy, aj keď sa za ňou skrýva hneď niekoľko možných príčin.

Pacienti boli teda rozdelení do dvoch skupín. Počas 4 týždňov aktívna skupina podstupovala nízkofrekvenčnú pulznú magnetoterapiu, zatiaľ čo kontrolná skupina nosila na hlave iba náhradku prístroja. Terapeutické účinky boli hodnotené počas a po dvoch týždňoch liečby a po jej skončení.

Výsledky tejto štúdie zaznamenali u 76% pacientov v aktívnej skupine jasnú úľavu od komplikácií, naproti tomu v kontrolnej skupine došlo skôr k zhoršeniu, aj keď jeden pacient pocítil čiastočnú úľavu.

Nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia zmiernila intenzitu, skrátila dobu trvania a obmedzila opakovanie bolesti hlavy a tiež zlepšila celkovú sústredenosť.

Pacienti sa navyše vďaka zvýšenému prísunu kyslíka vplyvom pôsobenia pulzového magnetického poľa cítili byť v oveľa lepšej kondícii.

Zdroj: Pelka, R. et al. (2001) Impulse magnetic-field therapy for migraine and other headaches: A double-blind, placebo-controlled study. Advances In Therapy, 18(3), 101-109.

Pulzná magnetoterapia na migrénu a iné bolesti hlavy: dvojito slepá, placebom kontrolovaná štúdia / Impulse magnetic-field therapy for migraine and other headaches: A double-blind, placebo-controlled study
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11571822
 

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Migréna

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)