Zmiernenie svalovej horúčky

Editor: | 6. decembra 2018

Zmiernenie svalovej horúčky v bicepsoch pomocou nízkofrekvenčného pulzového magnetického poľa testoval na 30 univerzitných študentoch v juhokórejskom Soule výskumný tím Hye-Seon Jeona (2015).

Všetkých 30 mužov prešlo v úvode štúdie vstupnou prehliadkou a následne špecifickým cvičením, ktorým si úmerne namáhali a preťažili dvojhlavý sval pažný. Takáto prehnaná záťaž má za následok minimálne trojdennú svalovú horúčku, ktorú sprevádza problematické natiahnutie a narovnanie paže.

Hneď po vyvolaní oneskoreného nástupu svalovej bolestivosti boli dobrovoľníci rozdelení do dvoch skupín. Experimentálnej skupine bola na najbolestivejšie miesto na svale trikrát aplikovaná desaťminútová nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia, a to okamžite po cvičení a následne po 24 a 48 hodinách. V kontrolnej skupine nasledoval rovnaký postup, avšak s náhradkou prístroja.

Svalová horúčka sa najviac prejavila medzi prvým a druhým dňom od cvičenia a následne ustupovala.

Výsledky potvrdili, že v kontrolnej skupine pulzná magnetoterapia výrazne ubrala na fyziologických problémoch spôsobených oneskoreným nástupom svalovej bolestivosti.

Nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia tak výrazne zmierňuje prejavy svalovej horúčky a stuhnutosť svalstva.

Zdroj: Jeon, H.-S. et al. (2015) Effects of pulsed electromagnetic field therapy on delayed-onset muscle soreness in biceps brachii. Physical Therapy in Sport. 16 (1), 34–39.

Účinky pulznej magnetoterapie na oneskorenú bolestivosť dvojhlavého svalu pažného / Effects of pulsed electromagnetic field therapy on delayed-onset muscle soreness in biceps brachii
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24906295
 

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Svalová únava

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)