Zotavenie pacienta po artroskopickom výkone a účinky pulzových elektromagnetických polí aplikovaných 45 a 90 dní

Editor: | 6. decembra 2018

Prospektívna randomizovaná a dvojito zaslepená štúdia – Zorzi, C. (2007)

Preukázal, že pulzové elektromagnetické polia môžu kĺbovú chrupavku chrániť pred katabolickými účinkami prozápalových cytokínov, môžu zabrániť jej degenerácii a vyvolať jej následnú ochranu. Terapia napomohla zotaveniu pacienta po artroskopii, znížila použitie nesteroidných antireumatík a mala aj pozitívny dlhodobý účinok.

Magnetoterapia a zotavenie pacienta po artroskopickom výkone – Vaše otázky

Zaujali Vás pozitívne účinky magnetoterapie na zotavenie pacienta po artroskopickom výkone? Chcete sa dozvedieť viac o aplikácii magnetoterapie na zotavenie pacienta po artroskopickom výkone? Kontaktujte nás!
S dôverou sa na nás obráťte, odpovieme na Vaše otázky týkajúce sa uplatnenia magnetoterapie na zotavenie pacienta

Súvisiace diagnóza: Regenerácia

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)