Zvýšenie imunitnej ochrany ľudského organizmu

Editor: | 6. decembra 2018

Zvýšenie imunitnej ochrany ľudského organizmu testovala štúdia (Reale et al., 2006) zaoberajúca sa stimuláciou bielych krviniek pulzovým elektromagnetickým poľom s frekvenciou 50 Hz a intenzitou 1 mT.

Výsledky štúdie odhalili skutočnosť, že pulzná magnetoterapia zvyšuje hladinu MCP-1 (monocyte chemoatractant proteín 1). Tento proteín priťahuje monocyty (druh bielych krviniek) do arteriálnej steny. Proteín MCP-1 je tiež jeden z kľúčových chemokínov, ktorý reguluje migráciu a prenikanie monocytov a makrofágov do tkanív.

Inými slovami monocyt po vzniku v kostnej dreni a asi po 8 hodinách v krvi vstúpi do tkaniva práve pomocou MCP-1. V tkanive sa potom tento monocyt ďalej premieňa na makrofág a vzniká tak bunka prirodzenej imunity.

Tento proces migrácie a prenikania monocytov z krvného obehu cez bunky cievneho endotela je nevyhnutný pre rutinný imunologický dohľad nad tkanivami a tiež pre odpoveď na zápal.

Z výsledkov tejto štúdie vyplýva, že pulzové magnetické pole s frekvenciou 50 Hz a intenzitou 1 mT zvyšuje imunitnú ochranu a podporuje obnovu tkanív.

Zdroj: Reale, M. et al. (2006) Modulation of MCP-1 and iNOS by 50-Hz sinusoidal electromagnetic field. Nitric Oxide.

Modulácia MCP-1 a iNOS pomocou 50 Hz elektromagnetickým poľom / Modulation of MCP-1 and iNOS by 50-Hz sinusoidal electromagnetic field

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16455275

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Regenerácia

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)