Pripojiteľné aplikátory na prístroje pulznej magnetoterapie Biomag

  • 3D aplikátor magnetoterapie
  • 3D aplikátor magnetoterapie aplikácie na dolné končatiny
  • Aplikátor s kombináciou magnetoterapie a svetelnej terapie

Pripojiteľné aplikátory sú neoddeliteľnou súčasťou prístrojov pulznej magnetoterapie Biomag, bez ktorých by nebolo možné magnetoterapiu aplikovať a využiť tak pozitívne účinky magnetického poľa.
Zistite, aké aplikátory magnetoterapie Biomag je možné využiť a na čo sú predurčené.

Ploché aplikátory magnetoterapie Biomag

Ploché aplikátory sú rozdelené na jednodielne a viacdielne. Viacdielne aplikátory môžu byť spúšťané jednorázovo, striedavo alebo postupne. V prípade viacdielnych aplikátorov spúšťaných jednorázovo je polarita jednotlivých susedných dielov vždy opačná, aby pri zložení aplikátora nedošlo k zníženiu intenzity magnetického poľa. V prípade aplikátorov, ktoré sú spúšťané striedavo (označenie 2C) alebo postupne (označnie 3D), k tomuto vzájomnému ovplyvňovaniu nedochádza, preto je polarita všetkých dielov na každej strane aplikátora zhodná. V prípade programov s označením 3D sú impulzy z prístroja do aplikátora vysielané v pravidlených časových intervaloch neustále dookola a pri zložení alebo priblížení jednotlivých častí k sebe (optimálne do tvaru trojuholníka) vzniká tzv. rotačný efekt, ktorý významne zlepšuje pôsobenie magnetického poľa na organizmus. Toto riešenie aplikátora a vysielaných pulzov z prístroja je chráneným patentovým riešením firmy Biomag®.

Aplikátory magnetoterapie Biomag typu solenoid

Aplikátory magnetoterapie Biomag typu solenoid majú magnetické pole homogénne. Používajú sa tam, kde kladieme dôraz na rovnomerné pôsobenie magnetického poľa, a tam, kde sa potrebujeme dostať hlboko do tkaniva (napr. kĺby končatín). Ďalšie zvýšenie účinku solenoidov možno dosiahnuť nasadením solenoidov s označením 3D (t.j. solenoidov, pri ktorých je použitá patentovaná technológia Biomag®). Rozsah pulzového magnetického poľa všetkých aplikátorov možno overiť pomocou Biomag® testera.

Lokálny aplikátor magnetoterapie Biomag

Lokálny aplikátor AL16-LUM (Alfa) kombinuje účinné pulzové magnetické pole s polarizovaným svetlom. Na aplikáciu je možné využiť buď kombináciu pulzového magnetického poľa a polarizovaného svetla, alebo pomocou prepínacieho tlačidla polarizované svetlo vypnúť a aplikátor používať iba na aplikáciu pulznej magnetoterapie. Pri aplikácii pulznej magnetoterapie bez polarizovaného svetla môžeme vykonávať aj aplikáciu cez odev alebo textilnú podložku. Ak je vhodné použiť kombináciu oboch efektov, vykonávame aplikáciu priamo na pokožku v mieste ošetrenia. Polarizované svetlo vychádzajúce z aplikátora sa aktivuje zhodnou frekvenciou, akú má aktuálna frekvencia pulzového magnetického poľa.

Aplikátory na prístroje pulznej magnetoterapie Biomag

AL115-3D-COMBI

Aplikátor magnetoterapie Biomag AL115-3D-COMBI

Aplikátor magnetoterapie Biomag AL115-3D-COMBI
Trojdielny aplikátor na magnetoterapiu s 3D impulzmi a otvormi na kombinované aplikácie a možnosťou spojenia do uzavretého tvaru na rotačné aplikácie alebo možnosťou fixácie. Aplikátor magnetoterapie Biomag AL115-3D je v prevedení bez otvorov. Rozmery aplikátora: šírka 430 mm, dĺžka 1150 mm, výška 28 mm, hmotnosť 2,1 kg

AL16-LUM (MGT + svetlo)

Aplikátor magnetoterapie Biomag AL16-LUM kombinovaný s polarizovaným svetlom

Aplikátor magnetoterapie Biomag AL16-LUM
Miestny aplikátor na magnetoterapiu kombinovaný s polarizovaným svetlom. Prevedenie AL16-LUM-E (režim EASY) a AL16-LUM-C (režim CLINIC). Rozmery aplikátora: šírka 130 mm, dĺžka 165 mm, výška 24 mm, hmotnosť 0,45 kg.

AL21

Aplikátor magnetoterapie Biomag AL21

Aplikátor magnetoterapie Biomag AL21
Intenzívny miestny aplikátor na prístroje pulznej magnetoterapie Biomag. Rozmery aplikátora: šírka 160 mm, dĺžka 210 mm, výška 28 mm, hmotnosť 0,92 kg

Terapeutické lôžko na SL70

Terapeutické lôžko s posuvom na aplikátor magnetoterapie Biomag solenoid SL70

Terapeutické lôžko s posuvom na solenoid SL70
Terapeutické lôžko je vyrobené z nemagnetického kovu, ktorý neskresľuje tvar magnetických pulzov.

Možno objednať aj samostatne.
Rozmery aplikátora: šírka 54 cm, výška 108 cm (s aplikátorom SL70), dĺžka 200 cm, váha 50 kg

SL19

Aplikátor magnetoterapie Biomag - solenoid - SL19

Aplikátor magnetoterapie Biomag SL19
Pružný aplikátor - solenoid - na prístroje pulznej magnetoterapie Biomag.
Rozmery aplikátora: priemer 190 mm, hĺbka 310 mm, hmotnosť 1,25 kg

SL20-3D

Aplikátor magnetoterapie Biomag SL20-3D - solenoid

Aplikátor magnetoterapie Biomag SL20-3D
Solenoid na magnetoterapiu s 3D poľom na rotačné aplikácie
Rozmery aplikátora: priemer 200 mm, hĺbka 140 mm, hmotnosť 2 kg

SL29

Aplikátor magnetoterapie Biomag SL29 - solenoid

Aplikátor magnetoterapie Biomag SL29
Oválny solenoid na prístroje pulznej magnetoterapie Biomag
Rozmery aplikátora: priemer 290 mm, hĺbka 90 mm, hmotnosť 1,3 kg

SL30-P

Aplikátor magnetoterapie Biomag SL30-P - solenoid

Aplikátor magnetoterapie Biomag SL30-P
Solenoid s plochým dnom na pulznú magnetoterapiu Biomag
Rozmery aplikátora: priemer 300 mm, hĺbka 170 mm, hmotnosť 2,55 kg

SL30-3D

Aplikátor magnetoterapie Biomag SL30-3D - magnetoterapia

Aplikátor magnetoterapie Biomag SL30-3D
Solenoid na magnetoterapiu s 3D poľom na rotačné aplikácie
Rozmery aplikátora: priemer 300 mm, hĺbka 340 mm, hmotnosť 3,5 kg

SL45-P

Aplikátor magnetoterapie Biomag SL45-P - solenoid

Aplikátor magnetoterapie Biomag SL45-P
Solenoid s plochým dnom na pulznú magnetoterapiu Biomag
Rozmery aplikátora: priemer 450 mm, hĺbka 120 mm, hmotnosť 2,95 kg

SL50-P

Aplikátor magnetoterapie Biomag SL50-P - solenoid

Aplikátor magnetoterapie Biomag SL50-P
Solenoid s plochým dnom na pulznú magnetoterapiu Biomag
Rozmery aplikátora: priemer 500 mm, hĺbka 340 mm, hmotnosť 8,75 kg

SL60-P

Aplikátor magnetoterapie Biomag SL60-P - solenoid

Aplikátor magnetoterapie Biomag SL60-P
Solenoid s plochým dnom na pulznú magnetoterapiu Biomag
Rozmery aplikátora: priemer 600 mm, hĺbka 340 mm, hmotnosť 12,2 kg

SL70

Aplikátor magnetoterapie Biomag SL70 - solenoid

Aplikátor magnetoterapie Biomag SL70
Solenoid určený na montáž na posuvné lôžko na magnetoterapiu Biomag
Rozmery aplikátora: priemer 700 mm, hĺbka 300 mm, hmotnosť 13,35 kg

AL43-COMBI

Aplikátor magnetoterapie Biomag AL43-COMBI

Aplikátor magnetoterapie Biomag AL43-COMBI
Jednodielny aplikátor na magnetoterapiu s otvorom na kombinovanú aplikáciu
Rozmery aplikátora: šírka 430 mm, dĺžka 430 mm, výška 29 mm, hmotnosť 0,75 kg

AL51

Aplikátor magnetoterapie Biomag AL51

Aplikátor magnetoterapie Biomag AL51
Jednodielny aplikátor na prístroje pulznej magnetoterapie Biomag
Rozmery aplikátora: šírka 450 mm, dĺžka 510 mm, výška 28 mm, hmotnosť 0,95 kg

AL60-3D

Aplikátor magnetoterapie Biomag AL60-3D

Aplikátor magnetoterapie Biomag AL60-3D
Intenzívny trojdielny aplikátor na magnetoterapiu s 3D impulzmi, s možnosťou uzatvorenia aj fixácie
Rozmery aplikátora: šírka 220 mm, dĺžka 600 mm, výška 34 mm, hmotnosť 1 kg

AL64

Aplikátor magnetoterapie Biomag AL64

Aplikátor magnetoterapie Biomag AL64
Dvojdielny aplikátor na magnetoterapiu s možnosťou fixácie
Rozmery aplikátora: šírka 640 mm, dĺžka 590 mm, výška 15 mm, hmotnosť 1,15 kg

AL78

Aplikátor magnetoterapie Biomag AL78

Aplikátor magnetoterapie Biomag AL78
Dvojdielny aplikátor na prístroje pulznej magnetoterapie Biomag
Rozmery aplikátora: šírka 430 mm, dĺžka 790 mm, výška 15 mm, hmotnosť 1,15 kg

AL79-2C-COMBI

Aplikátor magnetoterapie Biomag AL79-2C-COMBI

Aplikátor magnetoterapie Biomag AL79-2C-COMBI
Dvojdielny aplikátor na magnetoterapiu so striedavým zapínaním dielov a otvorom na kombinovanú aplikáciu a možnosťou fixácie
Rozmery aplikátora: šírka 430 mm, dĺžka 790 mm, výška 28 mm, hmotnosť 1,4 kg

AL80

Aplikátor magnetoterapie Biomag AL80

Aplikátor magnetoterapie Biomag AL80
Trojdielny aplikátor na magnetoterapiu s možnosťou fixácie
Rozmery aplikátora: šírka 380 mm, dĺžka 800 mm, výška 34 mm, hmotnosť 1,55 kg

AL95-2C

Aplikátor magnetoterapie Biomag AL95-2C

Aplikátor magnetoterapie Biomag AL95-2C
Dvojdielny aplikátor na magnetoterapiu so striedavým zapínaním dielov
Rozmery aplikátora: šírka 460 mm, dĺžka 950 mm, výška 34 mm, hmotnosť 1,8 kg

AL96-2C

Aplikátor magnetoterapie Biomag AL96-2C

Aplikátor magnetoterapie Biomag AL96-2C
Dvojdielny aplikátor na magnetoterapiu so striedavým zapínaním dielov
Rozmery aplikátora: šírka 460 mm, dĺžka 960 mm, výška 34 mm, hmotnosť 3,58 kg

AL135

Aplikátor magnetoterapie Biomag AL135

Aplikátor magnetoterapie Biomag AL135
Trojdielny aplikátor na prístroje pulznej magnetoterapie Biomag
Rozmery aplikátora: šírka 460 mm, dĺžka 1350 mm, výška 28 mm, hmotnosť 1,86 kg

AL135-3D

Aplikátor magnetoterapie Biomag AL135-3D

Aplikátor magnetoterapie Biomag AL135-3D
Trojdielny aplikátor na magnetoterapiu s postupným zapínaním dielov a možnosťou spojenia do uzavretého tvaru na rotačné aplikácie
Rozmery aplikátora: šírka 460 mm, dĺžka 1350 mm, výška 28 mm, hmotnosť 2,5 kg

AL135-2C

Aplikátor magnetoterapie Biomag AL135-2C

Aplikátor magnetoterapie Biomag AL135-2C
Šesťdielny aplikátor na magnetoterapiu so striedavým zapínaním ľavej a pravej časti a s možnosťou fixácie
Rozmery aplikátora: šírka 920 mm, dĺžka 1350 mm, výška 15 mm, hmotnosť 3,5 kg

AL180

Aplikátor magnetoterapie Biomag AL180

Aplikátor magnetoterapie Biomag AL180
Trojdielny aplikátor na prístroje pulznej magnetoterapie Biomag
Rozmery aplikátora: šírka 720 mm, dĺžka 1800 mm, výška 15 mm, hmotnosť 3,2 kg

AL180-BIL

Aplikátor magnetoterapie Biomag AL180-BIL

Aplikátor magnetoterapie Biomag AL180-BIL
Trojdielny aplikátor na prístroje pulznej magnetoterapie Biomag
Rozmery aplikátora: šírka 720 mm, dĺžka 1800 mm, výška 9 mm, hmotnosť 2,4 kg

AL180-3D

Aplikátor magnetoterapie Biomag AL180-3D

Aplikátor magnetoterapie Biomag AL180-3D
Trojdielny aplikátor na magnetoterapiu s postupným zapínaním dielov
Rozmery aplikátora: šírka 720 mm, dĺžka 1800 mm, výška 25 mm, hmotnosť 3,8 kg

AL180-2C

Aplikátor magnetoterapie Biomag AL180-2C

Aplikátor magnetoterapie Biomag AL180-2C
Šesťdielny aplikátor na magnetoterapiu so striedavým zapínaním ľavej a pravej časti
Rozmery aplikátora: šírka 1450 mm, dĺžka 1800 mm, výška 15 mm, hmotnosť 6,2 kg

AL180-2C-BIL

Aplikátor magnetoterapie Biomag AL180-2C-BIL

Aplikátor magnetoterapie Biomag AL180-2C-BIL
Šesťdielny aplikátor na magnetoterapiu so striedavým zapínaním ľavej a pravej časti
Rozmery aplikátora: šírka 1350 mm, dĺžka 1800 mm, výška 9 mm, hmotnosť 4,3 kg

AL33-BOOT

Aplikátor magnetoterapie Biomag AL33-BOOT

Aplikátor magnetoterapie Biomag AL33-BOOT
Tvarovaný aplikátor na magnetoterapiu Biomag na dolné končatiny s možnosťou termo vložky
Rozmery aplikátora: šírka 300 mm, dĺžka 330 mm, výška 230 mm, hmotnosť 0,95 kg

Farby aplikátorov

Aplikátory Biomag sú dostupné na želanie v niekoľkých farebných variantoch.

Aplikátory Biomag sú dostupné na želanie v niekoľkých farebných variantoch. Viac informácií u našich predajcov.

 

Položky označené * sú povinné.

2013 © Karel Hrnčíř - Biomag  |   Webdesign & SEO: www.eStudio.cz