Endoprotézy - popis a liečba

Máte bolesti bedrových kĺbov alebo kolien? Sú natoľko nepríjemné, že vám nedajú spať a bežné lieky nezaberajú? Pokiaľ sú to dôsledky chorôb kĺbov, pravdepodobne vám lekár navrhne výmenu kĺbu za umelý (endoprotézu). Kvalitnou rehabilitačnou starostlivosťou pred i po operácii je možné dosiahnuť rýchlejší návrat k bežným činnostiam každodenného života.

Upozornenie:
Nepoužívajte tento či akýkoľvek iný článok na internete na stanovenie diagnózy. Správnu diagnózu môže vždy stanoviť iba lekár. Neodkladajte návštevu lekára a riešte svoj zdravotný stav včas.

Chcete riešiť bolesti, znížené prekrvenie a zápaly?
Využite jednomesačné bezplatné zapožičanie pulznej magnetoterapie Biomag.
Rezervovať zapožičanie
Endoprotézy - popis diagnózy a liečba
Obrázok : Endoprotézy

Popis endoprotézy a príčiny nutnosti jej implantácie

Pojmom endoprotéza rozumieme stav, kedy bol implantovaný umelý kĺb alebo iná náhrada poškodených tkanív. Väčšinou ide o kovové a plastové materiály (náhrady kĺbov, dlahy, skrutky, stenty a iné).

Všetky používané kovové materiály sa vyrábajú zo špeciálnych legovaných kovov a nemagnetických materiálov a ich implantácia do tkanív a fixácia bráni nežiaducemu pohybu alebo posunu.

Totálna endoprotéza je indikovaná, pokiaľ zlyháva predchádzajúca konzervatívna liečba, alebo keď konzervatívnu liečbu nemožno využiť – úraz a podobne.

Ide o stav, kedy je významne porušená funkcia kĺbu, alebo je kĺb zdrojom veľmi intenzívnych bolestí.

Najčastejším dôvodom operácie sú:

 • artrózy,
 • kostné nádory,
 • zlomeniny,
 • reimplantácia,
 • a ďalšie.

Liečba po implantácii endoprotézy – zbavte sa problémov

Počas niekoľkých dní po operácii v závislosti od odporúčania ošetrujúceho lekára sa odporúča kĺb postupne zaťažovať. S pomocou bariel je možné realizovať prvé kroky.

Po prepustení z nemocnice je postupne pacient odovzdaný do rehabilitačnej starostlivosti. Jej cieľom je dosiahnuť plné zaťaženie kĺbu a umožniť návrat k bežným činnostiam života.

Odporúča sa aj následná kúpeľná liečba.

 • Reimplantácia – termín znamená opakovanú, spätnú implantáciu.
 • Endoprotéza – protéza, vkladá sa do ľudského organizmu (napríklad totálna endoprotéza bedra – TEP).

V rámci rehabilitačnej liečby niektorých prejavov po implantácii endoprotézy má významné miesto nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia, ktorá v prospech pacienta využíva vazodilatačný, protibolestivý a hojivý efekt s podporou protizápalových účinkov.

Zlepšuje mikrocirkuláciu okysličenej krvi v exponovaných tkanivách vazodilatačným efektom na kapiláry a prekapiláre, tlmí zápalové prejavy a bolesť. To všetko vedie k urýchleniu hojenia poškodených tkanív a prináša celkovú úľavu.

Prínosom aplikácií nízkofrekvenčnej magnetoterapie Biomag už v predoperačnom období je podpora mikrocirkulácie a tým zásobovanie tkanív živinami. Tým sa zvyšuje schopnosť operovaných tkanív lepšie a rýchlejšie hojiť, znižuje sa riziko komplikácií. Následné pooperačné aplikácie urýchľujú proces hojenia a celkovej rekonvalescencie.

Na často kladenú otázku, či aplikáciám magnetoterapie Biomag nevadí kovová náhrada, je možné odpovedať jednoducho – nevadí. Nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia nevedie k nežiaducemu ohrevu implantátu, nevedie k pohybom a posunom endoprotézy a ani iných použitých kovových náhrad a materiálov (skrutky, dlahy, stenty..a iné). Prejavia sa iba vyššie zmienené hojivé-regeneračné a protibolestivé efekty magnetoterapie.

Výhodou je možnosť individuálnych domácich aplikácií, ktoré umožňujú pacientovi pokračovať doma v intenzívnej rehabilitačnej liečbe aj mimo zdravotníckeho zariadenia.

Výhodná je aj možnosť sekundárnej prevencie – pomocou podpory mikrocirkulácie je vytvorený predpoklad lepších podmienok na udržiavanie dobrej trofiky tkanív (metabolického stavu) okolo endoprotézy. Tým je možné vytvoriť lepšie podmienky na zníženie rizika uvoľnenia náhrady a nutnosti reoperácie.

Patentovaná 3D pulzná terapia Biomag. Ako pôsobí?

Základným princípom pôsobenia 3D pulznej terapie Biomag je generovanie elektromagnetických pulzov. Tieto pulzy cez odev aj cez celú hĺbku tkaniva prenikajú až do miesta cielenej aplikácie. Pulzy majú špeciálne vyvinuté biotropné parametre (napríklad frekvenciu, tvar, intenzitu) tak, aby čo najlepšie ovplyvňovali rôzne zdravotné ťažkosti.

Pre túto liečbu na princípe elektromagnetických pulzov sa všeobecne používa pojem pulzná magnetoterapia (v angličtine sa zvyčajne používa skratka PEMF).

Patentovaná 3D technológia Biomag navyše zaisťuje presnejší a nerušený tvar pulzov, zvyšuje výkon a pulzy vďaka nej môžu pôsobiť z rôznych strán.

Pulzná magnetoterapia nie je určená priamo na liečbu problémov súvisiacich s implementáciou endoprotézy. Takú liečbu môže odporučiť iba lekár. Aplikovať pulznú magnetoterapiu môžete na prejavysúvisiace s implementáciou endoprotézy, ako sú bolesti, znížené prekrvenie a zápaly.

Dôležité informácie

Prečítajte si starostlivo návod dodaný výrobcom a poraďte sa s odborným lekárom na váš zdravotný stav pred použitím akéhokoľvek zdravotníckeho prostriedku.

Prístroje a aplikátory pulznej magnetoterapie Biomag nie je dovolené používať pri nižšie uvedených kontraindikáciách. Pri nerešpektovaní kontraindikácií môže dôjsť k poškodeniu zdravia pacienta aj obsluhy!

Pokiaľ si nie ste istí, či dobre rozumiete všetkým nižšie uvedeným kontraindikáciám a zásadám bezpečnej obsluhy, použite tieto kontakty. Predíde tak možným ťažkostiam.

 • Tehotenstvo
 • Pacemaker (elektrokardiostimulátor)
 • Krvácavé stavy
 • Menštruačné krvácanie
 • Novotvary
 • Ťažké septické stavy
 • Horúčkovité stavy
 • Aktívna TBC
 • Mykotické ochorenia v mieste aplikácie
 • Záchvatové nervové ochorenia
 • Hyperfunkcia štítnej žľazy
 • Hyperfunkcia nadobličiek
 • Myasthenia gravis
 • Ochorenie hypotalamu a hypofýzy
 • Psychózy
 • Neznáme bolesti
 • Neurčená diagnóza
 • Rozpor s odborne určeným liečebným postupom

Pokiaľ vlastníte aplikátor s polarizovaným svetlom AL16-LUM medzi ďalšie kontraindikácie patria:

 • Priame svietenie do očí (platí pri aplikácii polarizovaného svetla)
 • Pri metabolických poruchách, kde dochádza k fotosenzibilizácii kože a pri užívaní fotostimulačných prípravkov (platí pri aplikácii polarizovaného svetla)

Vedľajšie účinky:
Osobitnú pozornosť treba pri aplikácii venovať pacientom s hypotenziou (alebo sklonmi k nej) a hypertenziou. Individuálne účinky a použitie magnetoterapie je potrebné posudzovať podľa konkrétneho stavu a reakcie jednotlivých pacientov.

Pri neočakávaných reakciách prerušte aplikáciu! Pokračovať v aplikácii sa odporúča po kontrole ošetrujúcim lekárom na základe ním určeného postupu.

Tento zoznam kontraindikácií je orientačný. Vždy sa riaďte kontraindikáciami, ktoré nájdete v aktuálnom znení originálneho návodu. Tento návod Vám bol dodaný výrobcom spoločne s Vašim prístrojom.

 

Mgr. František Bartoňek ( Šumvald )

Som po operácii ľavého bedrového kĺbu-totálna endoprotéza. Za 3 mesiace od začiatku používania magnetoterapie, tj. 6 mesiacov od operácie bedra, môžem chodiť bez palíc, s plným zaťažením.

Marie Řeháčková ( Vršce )

Prístroj používam na endoprotézy v oboch kolenách. Kolená ma nebolia, chodím bez palíc.

Eva Jánošová ( Rumburk )

Som po TEP oboch kolien. Magnetoterapia mi tiež pomáha, hlavne keď si obe nohy pokladám na ten väčší magnet.

Informačný dodatok: Výsledky terapie môžu byť individuálne a nemusia tak vždy zodpovedať tu zverejneným skúsenostiam.


Ďalšie ťažkosti, s ktorými vám pomôže pulzná Biomag terapia

Účel aplikácií
 • bolesti
 • opuchy
 • zápaly
Účel aplikácií
 • bolesti
 • znížené prekrvenie
 • zápaly
Účel aplikácií
 • bolesti
 • opuchy
 • zápaly
Účel aplikácií
 • bolesti
 • opuchy
 • zápaly
Účel aplikácií
 • bolesti
 • opuchy
 • zápaly
Účel aplikácií
 • bolesti
 • zápaly
Účel aplikácií
 • bolesti
 • znížené prekrvenie
 • zápaly