Princíp magnetoterapie

Editor: | 6. decembra 2018

Pripravili sme pre Vás niekoľko článkov opisujúcich všeobecné princípy a účinky magnetického poľa a magnetoterapie. Veríme, že tieto články o magnetickom poli a magnetoterapii prispejú k tomu, že Vás magnetoterapia zaujme a budete uvažovať o jej využití.
Ak budete mať akékoľvek otázky, neváhajte se na nás obrátiť.

Magnetoterapia – Nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia – MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia sa po troch desaťročiach rutinného používania v ambulanciách, kúpeľoch a liečebniach stala bežnou súčasťou dennej rehabilitačnej starostlivosti a postupne bola doplňovaná množstvom ďalších moderných metód. V súčasnej dobe akoby prežívala svoju renesanciu a objavuje sa v domácnostiach priamo u pacientov v prevedení, ktoré si môžu sami obsluhovať podľa dodaného návodu.

Zobraziť viac

Programy a vybavenie prístrojov magnetoterapie Biomag®

Programové vybavenie prístrojov BIOMAG sa vždy vyvíjalo súčasne s novými poznatkami o účinkoch liečby nízkofrekvenčným pulzovým magnetickým poľom a v rôznych typoch obsahuje celú škálu nízkofrekvenčných programov. Prístroje radu BIOMAG sa v našej krajine začali vyrábať už od roku 1989 a postupom rokov sa ich rôzne typy (BIOMAG 89, BIOMAG 9201, BIOMAG MINI, BIOMAG DUO, BIOMAG QATRO, BIOMAG FAMILY) stali dôležitou súčasťou lekárskej starostlivosti v kúpeľoch, rehabilitáciách a ďalších zdravotníckych zariadeniach.

Zobraziť viac

Odporučená literatúra magnetoterapie – zahraničie

Barkusova, L. P. et al.: O režimach iskustvennych magnitnych polej i ich biologičeskoj aktivnosti. Primeněnije mag. polej v klinike, Kujbyšev; 1976, s. 7-8
Bartko, D. Et al.: Vplyv pulzného magnetického pol´a na cerebrálnu cirkuláciu, frekvenčné spektrá EEG a niektoré vlastnosti krvi. Čs. neurol. neurochir. Sv. 51 (84), 1988, č. 2., S. 124-132

Zobraziť viac

Odporúčaná literatúra magnetoterapie ČR

Bendarčík Peter: Zdravie a magnetoterapia BIOMAG (2006)
Jiří Chvojka: Magnetoterapia v teórii a praxi (2000)
Valuch J. M.: Magnetizmus ako podmienka života a zdravia (2000)
Jeřábek J., Žideková A..: Pulzové magnetické pole pri liečbe
M. Bechtěrev. Prakt. lek., 66 (12) 1986: 469-470

Zobraziť viac

Aké magnetické pole je príliš silné a škodlivé?

Ak zasiahneme do tohto prírodného stavu vzájomných pôsobení silným magnetickým poľom, dostaví sa s vysokou pravdepodobnosťou aj silná reakcia organizmu na tento podnet.

Sprvu prevládala mienka, že silné magnetické pole ľudskému organizmu neškodí. Neskôr sa ukázalo, že u ľudí pracujúcich dlhú dobu v arteficiálnom (umelom) silnom magnetickom poli v závodoch (pri zváracích prístrojoch, elektromagnetických peciach) sa objavujú patologické zmeny ako napr. olupovanie kože, trvalé začervenanie, zmeny v srdcovom rytme, nechutenstvo, malátnosť, bolesti hlavy, zvýšená potivosť a i.

Zobraziť viac

Prístroje a postupy využívajúce elektromagnetické pole a elektrickú energiu. Magnetoterapia Biomag

Liečebných prístrojov využívajúcich elektromagnetické pole a elektrické prúdy je celý rad. Spektrum generovaného elektro-magnetického žiarenia je veľmi široké a preto aj biologické účinky sú značne rozdielne. Iba orientačne menujme niektoré zariadenia a liečebné postupy, s ktorými sa čitateľ najčastejšie stretáva v bežnom živote a v lekárskej starostlivosti.

Zobraziť viac

Z histórie magnetoterapie

Liečba magnetom bola známa už pred storočiami. Vlastný názov magnet bol odvodený od gréckeho mesta Magnézia, kde sa magnetická hornina – oxid železito-železitý v surovom stave ťažil. Existujú nedoložené povesti, že Číňania poznali a používali magnet už 4500 rokov pred Kristom. Magnetický prášok bol v histórii používaný na liečebné účely, napr. bol podávaný v podobe tabliet ústami, v klysmate, obkladoch, pridával sa do nápojov „večnej mladosti“ a pod. Zvlášť účinné boli obklady s magnetickým práškom na hojenie rán či poúrazových stavov, ďalej pri bolestiach v kĺboch alebo chrbtici a opuchoch kĺbov po pomliaždení. Z histórie je tiež známe, že už starí rímski cisári (napr. Claudius) si liečili dnu – kúpeľom plným „elektrických rýb“. Dnes už vieme, že touto rybou bola morská raja, ktorá pri dotyku dávala elektrické výboje a vytvárala elektromagnetické pole.

Zobraziť viac

Magnetické pole Zeme

Magnetické pole planéty Zem má ojedinelé magnetické vlastnosti, optimálne pre rozvoj a existenciu života.

Je dokázané, že živý organizmus produkuje veľmi slabé elektromagnetické pole (merateľné zložitými prístrojmi), ktoré neustále reaguje s magnetickým poľom zemským. Z fyzikálnych dôvodov musia mať tieto interakcie odozvu na úrovni atomárnej, bunkovej, celých bunkových štruktúr, ako aj na úrovni celého organizmu. Ide iste o pôsobenie slabé, ale prakticky stále, bez časového obmedzenia. Pretože však nemáme zodpovedajúce špecifické receptory, akým je napr. sluchový orgán pre zvukové vlny, tak si existenciu magnetického poľa (jeho pôsobenie) priamo neuvedomujeme.

Zobraziť viac

Tabuľka prevažujúcich liečebných efektov pulznej magnetoterapie podľa frekvencií

Pomôcka na voľbu individual – meniteľný program podľa potrieb pacienta.

Zobraziť viac

Počet aplikácií pulznej magnetoterapie Biomag

Všeobecne platí, že magnetoterapiu je potrebné aplikovať v rôznych prípadoch rôzne dlho, niekedy aj opakovane v dlhodobých cykloch.

Aplikácie zvyčajne vykonávame 2 x denne, pri ťažších prípadoch môže byť aplikácia vykonávaná v priemere 3x i viackrát denne, a to pri odporúčanom časovom odstupe 6 hodín.

Ak to je možné, nekončite magnetoterapiu naraz, ale ku koncu predlžujte intervaly medzi aplikáciami. U pacientov s nízkym krvným tlakom sa odporúča asi 20 min. odpočinok po aplikácii.

Pri krátkodobých ťažkostiach je odporúčaný počet aplikácií 20 až 30, minimálne však 10.

Zobraziť viac

Výber a spôsob použitia aplikátorov. Výťah z knihy „Zdravie a magnetoterapia Biomag“.

Z aplikátorov, ktoré máme v ponuke k dispozícii, volíme vždy najvhodnejší na konkrétny terapeutický zámer. Ten priložíme čo najbližšie na povrch liečenej časti tela. Niektoré aplikátory umožňujú pomocou pružného pásika fixáciu aplikátora na postihnutú časť tela. Väčšina ďalších umožňuje fixáciu na telo pomocou príslušnej ortopedickej pomôcky FIX DUO. Je dobré v prípade potreby túto možnosť využiť, pretože presným umiestnením aplikátora zvýšime účinnosť aplikácie (pri aplikátoroch-solenoidoch, ktoré poskytujú priestorové pulzové magnetické pole, postačí liečenú časť tela vložiť do priestoru solenoidu).

O vhodnosti používania jednotlivých aplikátorov rozhodujeme tak, aby boli na tele umiestnené pohodlne, čo najbližšie postihnutému miestu, a so znalosťou, či je potrebná liečba smerom do hĺbky (SOLENOID), alebo postačí použitie plošného aplikátora.

Zobraziť viac

Tvar pulzu, intenzita NPMP a rozmietanie frekvencií. Výťah z knihy „Zdravie a magnetoterapia Biomag“.

Vo VOĽBE INDIVIDUAL je pri jednotlivých frekvenciach a intenzitách uvedený tvar pulzu. Ostrý tvar pulzu pôsobí stimulačne (IHLA, TROJUHOLNÍK), ďalšie tvary (OBLÝ, OBDĹŽNIK) pôsobia protibolestivo a uvoľňujú spazmy. Rozmietanie frekvencií v 3 min. sekvenciách navodzuje plynulé pôsobenie požadovaného efektu. Rozmietanie frekvencií po pulze viac provokuje organizmus na reakciu. Je dobré aj na to pri voľbe prihliadnuť.

Zobraziť viac

Vlastnosti NPMP a frekvencií na prístrojoch Biomag®

Polarita aplikátorov
Pulzy jednej polarity generované na prístrojoch Biomag® umožňujú mať na aplikátoroch v určitom mieste vždy rovnakú polaritu.

Zobraziť viac

Stručný popis jednotlivých efektov magnetoterapie Biomag

Protibolestivý (analgetický) efekt – NPMP vďaka indukcii podmieňuje vznik prúdu v nervových vláknach. Toto spôsobuje blokovanie priechodu bolestivých vnemov z miesta bolesti cez miechu do mozgových centier, a v dôsledku tohto a niektorých ďalších mechanizmov (zvýšenou tvorbou endorfínov, potlačením zápalu a opuchu, myorelaxacií) dochádza k potlačeniu bolesti. Zvýšené vyplavovanie endorfínov a regulácia presunu kalciových iónov cez bunkovú membránu sa taktiež podieľa na vazodilatácii, analgetickom efekte a upokojení. Po aplikácii NPMP bola preukázaná zvýšená aktivita laktátdehydrogenázy v exponovanom svalstve. (Podmieňuje odbúravanie kyseliny mliečnej, ktorá provokuje nervové receptory a spôsobuje bolesť). Zvlášť dobré protibolestivé pôsobenie preukázal prístroj Biomag® na bolestivé radikulárne (koreňové) a pseudoradikulárne syndrómy (ischias, útlak nervov z rôznych príčin). Protibolestivý efekt je základný účinok, pre ktorý je magnetoterapia u väčšiny osôb používaná. Široké využitie je na celý rad degeneratívnych ochorení pohybového aparátu, poúrazové a pooperačné stavy.

Zobraziť viac

Liečebné účinky nízkofrekvenčného pulzového magnetického poľa (NPMP) a magnetoterapie

Biologické zmeny v tkanivách vznikajúce pôsobením nízkofrekvenčného pulzového magnetického poľa (magnetoterapia) je možné kladne využiť na celý rad zdravotných problémov. Účinky je možné zhrnúť do šiestich základných liečebných skupín a efektov:

Zobraziť viac

Fotogalerie - princip a účinky magnetoterapie

Princípy a účinky magnetického poľa a magnetoterapia - Vaše otázky

Zaujali Vás informácie o magnetickom poli a o magnetoterapii? Zvažujete jej využitie na zlepšenie svojho zdravia? Chcete sa dozvedieť, ako môže magnetoterapia pomôcť pri Vašich ťažkostiach? Kontaktujte nás. Naši odborní poradcovia Vám ochotne odpovedia na Vaše otázky.