Kniha Zdraví a magnetoterapie Biomag
Výrobcom autorizovaná kniha Zdravie a magnetoterapia Biomag®  Vám poskytne všetky odborné informácie od prvých aplikácií až po profesionálne využitie pulznej magnetoterapie Biomag® . V prehľadne spracovanej publikácii sa dozviete, ako dosiahnuť najlepšie výsledky aplikácií pulznej magnetoterapie od privátneho využitia až po liečbu vo veľkých špecializovaných centrách. Táto kniha je najlepšou a najkomplexnejšou knihou o pulznej magnetoterapii, akú kedy Biomag® vydal.

Teoretické vedomosti o MP a liečebné účinky – časť A

Táto časť knihy je zameraná predovšetkým na vysvetlenie teórie a pojmov o magnetickom poli. Dozviete sa tu, aké sú rozdiely v jednotlivých magnetických poliach, a ďalej získate informácie o prístrojoch, ktoré využívajú na liečbu pulzové magnetické pole a iné fyzikálne metódy. Liečebné účinky nízkofrekvenčného pulzového magnetického poľa sú popísané v závere tejto úvodnej časti.

Možnosti použitia a najnovšie poznatky – časť B

V tejto časti knihy sú prehľadným spôsobom opísané jednotlivé aplikačné miesta na aplikáciu pulzového magnetického poľa. Jednotlivé aplikačné body sú prakticky znázornené na prehľadnom nákrese ľudského tela tak, aby bolo možné ľahko a rýchlo určiť diagnózu a miesto na aplikáciu pulznej magnetoterapie.

Súhrn prípadov – časť C

V tejto časti MUDr. Peter Bednarčík, CSc. a jeho tím vysvetľuje a popisuje použitie pulznej magnetoterapie Biomag® na skutočných prípadoch. Kniha tak poskytuje cenné informácie o tom, kedy a za akých podmienok možno využívať túto populárnu rehabilitačnú metódu. Upozorňuje tu tiež na niektoré dôležité informácie, ktoré je potrebné poznať pred bezpečnou aplikáciou.

Skúsenosti používateľov a zdravotníckych centier – časť D

Spokojnosť a zdravie sú vždy najcennejšou odmenou. Firma Biomag® – dlhoročný výrobca špičkových prístrojov na pulznú magnetoterapiu – poskytla zo svojej širokej databázy zákazníkov písomné skúsenosti používateľov a zdravotníckych zariadení. Táto časť knihy je tak ojedinelým zborníkom ohlasov používateľov, ktoré sú doplnené odborným komentárom lekárov. Poznatky profesionálov sú tu tiež spracované do grafov a štatistík, ktoré znázorňujú a dokladajú výsledky liečby pomocou pulznej magnetoterapie Biomag®.

Zhrnutie informácií a odporúčaní – časť E

Záverečná časť knihy je zameraná na zhrnutie liečebných účinkov nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie a na odporúčania ďalších zdrojov informácií, ktoré možno o pulznej magnetoterapii získať. Na samotnom konci knihy je vypracovaný rozsiahly register diagnóz. Tento register je vypracovaný tak, aby kniha mohla slúžiť ako rýchly zdroj informácií a tiež praktická príručka pre používateľa pulznej magnetoterapie Biomag®.

Cena knihy v českej, španielskej či anglickej verzii je: 380, – Kč vrátane DPH.

Knihu si môžete objednať pomocou formulára, viď nižšie.

Náhľady do knihy

Zákazník

Zanechajte kontakt nášmu špecialistovi

  • ✓ Poskytne Vám všetky informácie, ktoré Vás zaujímajú
  • ✓ Posúdi Vaše zdravotné ťažkosti
  • ✓ Pomôže s výberom najvhodnejšieho prístroja
  • Umožní vyskúšanie a prípadne pre Vás zaistí objednanie prístrojov

Položky označené* sú povinné.

Zásady ochrany osobných údajov tu.Informatívny dodatok k spracovaniu osobných údajov tu.