Patentovaná 3D magnetoterapia
MDR CERTIFIED

MDR CERTIFIED

Skúste terapiu

Zlomeniny - príznaky, popis a liečba

Autor MUDr. Peter Bednarčík CSc.

Revízia

Obrázok: Zlomeniny
Zlomeniny

Asi každý z nás má skúsenosť so zlomeninou. Typická je ostrá bolesť po zranení, ktorá narastá. Ďalej opuch, mravčenie, deformácia alebo dokonca krvácanie. Zlomenina alebo fraktúra je bolestivá záležitosť. Prináša mnoho obmedzení a liečba sa počíta na týždne.

Čo robiť, keď dôjde k zlomenine, a ako ju správne liečiť a zahojiť? Aké sú možnosti kontroly príznakov, ako sú bolesť, opuch alebo zápal, ktoré tento stav sprevádzajú? Viac informácií nájdete tu.

Príznaky zlomeniny

6 najbežnejších príznakov alebo ako spoznať zlomeninu:

 • Bolesť
 • Opuch
 • Modrina
 • Nemožnosť pohybu
 • Deformácia a neobvyklá poloha končatiny
 • Krvácanie (pri otvorenej zlomenine) [1][2]

Pacient so zlomeninou môže pociťovať aj nevoľnosť a závraty.[3]

Oznámenie

Správnu diagnózu môže stanoviť len lekár. Nepoužívajte tento ani žiadny iný článok na internete na stanovenie diagnózy. Neodkladajte návštevu lekára a riešte svoj stav včas.

Popis a príčiny zlomeniny

Definícia zlomeniny: narušenie celistvosti kosti
Definícia zlomeniny: narušenie celistvosti kosti

Definícia zlomeniny

Zlomenina (tiež nazývaná fraktúra) je poranenie kosti, pri ktorom dochádza k jej úplnému alebo čiastočnému prasknutiu. Týkajú sa obvykle kostí na končatinách. Môžu sa objaviť aj v ďalších častiach tela (napríklad chrbtica, panva či rameno). [4] Narušenie celistvosti kosti môže mať rôznu podobu – typy zlomenín sa líšia podľa toho, kde a ako sa kosť zlomila. [5]

Dochádza k nim najčastejšie pri pádoch, úrazoch a nehodách. Príčinou môže byť aj osteoporóza, teda choroba, pri ktorej rednú kosti. [6] K vzniku  prispieva vyšší vek a nezdravý životný štýl.  [7]

Zlomenina príznaky - Fotogaléria

Typy zlomenín

Typy zlomenín
Typy zlomenín

Delia sa do niekoľkých skupín podľa toho, ako vyzerá miesto zlomu. Kam sa posunú časti kosti alebo či kosť prenikne cez kožu.

 • Zavretá
  Kosť zostáva pod kožou a nedostane sa von z rany.
 • Otvorená
  Kosť prenikne cez kožu.
 • Dislokovaná
  Časti kosti sa pri niektorých zlomeninách môžu posunúť – napríklad do strany alebo do dĺžky.
 • Únavová
  Dôjde k nej napríklad vplyvom dlhodobej alebo jednostrannej záťaže. Typickým pacientom s únavovou zlomeninou sú športovci.[8]

Môžu mať rôznu líniu lomu. Kosť sa môže zlomiť priečne, šikmo alebo do špirály. Môže dôjsť aj k trieštivej zlomenine.[9]

Rizikové faktory

Denzitometria ukáže hustotu kostného tkaniva
Denzitometria ukáže hustotu kostného tkaniva. Popis obrázku: 1 - zdravá kosť. 2 - kosti postihnuté osteoporózou

Rizikovým faktorom  je osteoporóza (rednutie kostí). Týka sa hlavne osôb starších ako 50 rokov a žien v období menopauzy.

 • Pri osteoporóze sú kosti krehké a náchylnejšie na zlomeniny.
 • Pravidelná kontrola hustoty kostného tkaniva pomocou denzitometrie ukáže mieru rizika. Podľa výsledkov vyšetrenia môže lekár odporučiť vhodnú liečbu. [10]

Diagnostika zlomenín

Magnetická rezonancia (MRI)
Magnetická rezonancia (MRI)

Diagnostika začína fyzikálnym vyšetrením, pri ktorom lekár prezrie a prehmatá postihnuté miesto.

 • Presný obraz poskytne röntgenové vyšetrenie.
 • V niektorých prípadoch sa využíva aj magnetická rezonancia (MR) alebo počítačová tomografia (CT).
 • Vďaka týmto vyšetreniam lekár získa detailný prehľad o stave kosti aj okolitých tkanív. [11]

Vedeli ste ?

 • Každý človek utrpí za život priemerne dve zlomeniny.[12]
 • Najčastejšie v produktívnom veku môžete mať zlomeninu zápästia.[13]
 • Zlomenina stehennej kosti (najdlhšia kosť v tele) sa týka každoročne až 20 osôb na 100 000 obyvateľov.[14]

Komplikácie pri zlomeninách

Ak nie je liečba účinná, toto môže spôsobiť rad komplikácií.

 • Nastavenie kosti v nesprávnej pozícii: Môže viesť k deformácii a obmedzeniu pohyblivosti postihnutej časti tela.
 • Nervové a cievne poškodenie: Môže byť poškodený nervový alebo cievny systém, čo môže viesť k dlhodobej bolesti, necitlivosti.
 • Infekcia: Otvorená môže byť zdrojom infekcie, čo môže viesť k vážnym komplikáciám až po sepsu (otravu krvi).
 • Nekróza: Ak je krvný obeh v postihnutej oblasti narušený, môže dôjsť k poškodeniu kostného tkaniva a k nekróze (odumretiu) tkaniva.
 • Funkčné obmedzenia: Môže dôjsť k obmedzeniu pohyblivosti v postihnutej časti tela, čo môže ovplyvniť celkovú kvalitu života pacienta.[15]
Obmedzenie pohyblivosti

Obmedzenie pohyblivosti

Dlhodobá bolesť a necitlivosť

Dlhodobá bolesť a necitlivosť

Infekcia

Infekcia

Nekróza

Nekróza

Oznámenie

Odporúčame neodkladať liečbu zlomeniny

Neodkladajte liečbu zlomeniny, a ak máte akékoľvek zdravotné ťažkosti alebo pochybnosti o svojom zdravotnom stave, navštívte odborného lekára. Predídete tak zbytočným zdravotným komplikáciám.

Liečba zlomenín

Externá (vnútorná) fixácia zlomenej dolnej končatiny
Externá (vnútorná) fixácia zlomenej dolnej končatiny

Zlomená noha alebo ruka sa nezaobíde bez liečby. Základom je spevnenie (fixácia), ktoré zaistí pokoj pre hojenie. Pokojový režim a zvýšená poloha prispievajú aj k zníženiu opuchu. V niektorých prípadoch je potrebné dať najprv zlomené kosti do správnej pozície – buď manipuláciou s končatinou v ordinácii lekára, alebo chirurgicky na operačnej sále.

 • Na základnú fixáciu sa používa sadra, dlaha alebo ortéza.
 • Pri operačnom znehybnení zlomeniny sa používajú rôzne kovové materiály. Spevňuje   sa buď zvonku, alebo zvnútra a využívajú sa na to skrutky, drôty a ďalšie kovové pomôcky. [16]
Oznámenie

Pozor

Liečbu  môže určiť iba lekár po zvážení Vášho celkového zdravotného stavu. Nevyužívajte preto tento článok ako návod na liečebný postup, ten môže stanoviť iba lekár.

Doba hojenia zlomeniny

Zlomený krčok stehennej kosti
Zlomený krčok stehennej kosti

Každá má svoje špecifické postupy pri liečbe. Líši sa u nich tiež doba hojenia.

 • Zlomený členok si zvyčajne vyžaduje 6 až 8 týždňov liečby.
 • Zlomenina krčku stehennej kosti sa väčšinou nezaobíde bez liečby v nemocnici a bez operácie. Liečba sa môže pretiahnuť až na niekoľko mesiacov. [18]
 • Zlomenina kľúčnej kosti je bežné zranenie a v mnohých prípadoch sa lieči len pomocou závesu na paži. Komplikovanejšia vyžaduje operáciu. [19]
 • Zlomené rebrá sa obvykle zahoja samovoľne počas 6 týždňov. Pacienti musia dodržiavať pokojový režim a dbať na správne dýchanie. K tomu pomáhajú lieky proti bolesti.[20]
 • Veľmi častá, najmä u seniorov, je zlomenina distálneho rádia. Ide o typ zlomeniny kosti, ktorá sa nachádza v dolnej časti predlaktia a pripája sa ku kosti zápästia. Môže sa vyskytnúť v dôsledku úrazu, ako je napríklad pád na zápästie. Jej doba hojenia všeobecne môže trvať 4-6 týždňov. Pokiaľ si vyžaduje chirurgickú liečbu, doba hojenia je podstatne dlhšia.[21]
 • K menej častým patrí zlomenina panvy. Nekomplikovaná sa zahojí bez operácie v priebehu niekoľkých týždňov, závažné sú naopak dôvodom pre urgentnú operáciu. [22]

Zlomený členok  – Čo je Weberova klasifikácia ?

Často sa pacienti pýtajú na Weberovu klasifikáciu, ak chcú lepšie porozumieť svojmu zraneniu. Tá sa používa na posúdenie závažnosti zlomeniny členkov a ako veľmi sa členok posunul z pôvodného miesta. Zameriava sa na to, kde presne sa nachádza vzhľadom na tzv. syndesmózu – čo je kĺbové spojenie medzi dvomi kosťami v dolnej nohe.

Zlomeniny členka podľa Weberovej klasifikácie sa delia do troch kategórií, podľa toho kde sa nachádzajú:

Typ A: nachádza sa pod syndesmózou.

Typ B: prechádza syndesmózou.

Typ C: nachádza sa nad syndesmózou.

Tieto tri typy zlomenín môžu mať rôzne následky a vyžadovať rôznu liečbu. Napríklad zlomenina typu C môže byť najťažšia, pretože môže byť spojená s poranením kĺbu a vyžadovať chirurgický zákrok. [23]

Lieky

Pri liečbe  sú najčastejšie používané lieky proti bolesti a protizápalové lieky. Analgetiká sú bežne používané lieky na zmiernenie miernej až stredne silnej bolesti. Nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) sú ďalší typ liekov, ktoré môžu byť použité na zmiernenie bolesti a zápalu.

V niektorých prípadoch môže byť potrebné použiť silnejšie lieky proti bolesti, ako sú opioidy, ak analgetiká a NSAID nie sú účinné.

Prvá pomoc pri zlomenine

Zásady prvej pomoci zahrňujú:

 • Znehybnenie zraneného miesta (nepokúšajte sa však vrátiť zlomené kosti do pôvodnej pozície),
 • zastavenie krvácania pri otvorenej zlomenine (ideálne pomocou sterilného obväzu),
 • priloženie studeného obkladu na zníženie opuchu a zmiernenie bolesti,
 • kontrolu celkového stavu zraneného – po zlomenine môže dôjsť k rozvoju šoku. [24]

Pri podozrení na zlomený stavec so zraneným nehýbte. Mohlo by dôjsť k nevratným zmenám na chrbtici a trvalému poškodeniu zdravia. [25]

Fyzikálna terapia a rehabilitácia

Rehabilitácia pri zlomenine
Rehabilitácia pri zlomenine

Po liečbe zvyčajne nasleduje fyzioterapia. Správne zvolené cvičenie zaistí, aby ochabnuté svaly v postihnutom mieste opäť zosilneli.

Cieľom rehabilitácie je plne obnoviť pohyblivosť a hybnosť. Konkrétne cviky a typ fyzikálnej terapie odporučí fyzioterapeut. Dĺžka rehabilitácie závisí od typu zlomeniny i veku pacienta. [26]

Výživa pri zlomenine

Liečbu zlomenín je možné podporiť vyváženou stravou bohatou na vápnik, bielkoviny a vitamín D. [27] Vyvarovať by ste sa naopak mali fajčeniu a nadmernej konzumácii alkoholu – oboje sa podpisuje negatívne na kvalite kostí. [28]

Prevencia zlomenín

Ako predchádzať zlomeninám? Riziko je možné znížiť predovšetkým životným štýlom.

 • Jedzte potraviny bohaté na vápnik a bielkoviny.
 • Nezabúdajte na význam vitamínu D, ktorý podporuje vstrebávanie vápnika.
 •  Podporte kvalitu kostí a svalovú hmotu pravidelnou fyzickou aktivitou. [29]
 •  Vytvorte si bezpečné domáce prostredie, aby ste minimalizovali riziko pádu. Táto rada je zvlášť dôležitá pre seniorov. [30]
Oznámenie

Dôležité upozornenia pri riešení zlomeniny

Pri liečbe  je nutné zaistiť znehybnenie zlomenej kosti a kľudový režim.

Liečba trvá obvykle niekoľko týždňov a nasleduje po nej rehabilitácia.

Dodržujte všetky odporúčania ohľadom starostlivosti o zlomeninu vrátane prípadných kontrol a röntgenových vyšetrení.

Zhrnutie a odporúčanie pri riešení zlomeniny

1.

Navštívte lekára

Liečbu zlomeniny vždy určuje lekár na základe celkového vyšetrenia, zhodnotenia vášho zdravotného stavu a po stanovení presnej diagnózy.

2.

Kauzálna liečba zlomeniny

Po celkovom vyšetrení vám lekár odporučí liečbu zlomeniny. V súvislosti s tým vám tiež odporučí prípadnú úpravu životného štýlu a ďalší postup riešenia.

3.

Tlmenie bolestí, opuchov a podpora hojenia

Symptomatická liečba je zameraná na prejavy alebo príznaky (symptómy) ochorenia. Takáto liečba vám môže výrazne zlepšiť kvalitu života a v priebehu ochorenia podporiť komplexnú liečbu.

Zdroje, odkazy a literatúra

[1] Brazier Y. Čo je zlomenina? Medical News Today, 24. August 2021. K dispozícii na: https: //www.medicalnewstoday.com/articles/173312

[2] Zlomená kosť. Lekárska encyklopédia MedLine Plus, 1. január 2022. K dispozícii na: https: //medlineplus.gov/ency/article/000001.htm

[3] Brazier Y. Čo je zlomenina? Medical News Today, 24. August 2021. K dispozícii na: https: //www.medicalnewstoday.com/articles/173312

[4] Röntgenové vyšetrenie kostí. RadiologyInfo.org. 15. Apríl 2022. K dispozícii na: https: //www.radiologyinfo.org/en/info/bonerad

[5] Brazier Y. Čo je zlomenina? Medical News Today, 24. August 2021. K dispozícii na: https: //www.medicalnewstoday.com/articles/173312

[6] Zlomená kosť. Lekárska encyklopédia MedLine Plus, 1. január 2022. K dispozícii na: https: //medlineplus.gov/ency/article/000001.htm

[7] Raz stačí: Príručka na prevenciu budúcich zlomenín. Národné ústavy zdravia – Národné centrum zdrojov pre osteoporózu a súvisiace ochorenia kostí December 2018. K dispozícii na: https: //www.bones.nih.gov/health-info/bone/osteoporosis/fracture

[8] Brazier Y. Čo je zlomenina? Medical News Today, 24. August 2021. K dispozícii na: https: //www.medicalnewstoday.com/articles/173312

[9] Zlomeniny. Johns Hopkins Medicine. K dispozícii na: https: //www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/fractures

[10] Raz stačí: Príručka na prevenciu budúcich zlomenín. Národné ústavy zdravia – Národné centrum zdrojov pre osteoporózu a súvisiace ochorenia kostí December 2018. K dispozícii na: https: //www.bones.nih.gov/health-info/bone/osteoporosis/fracture

[11] Zlomeniny. Johns Hopkins Medicine. K dispozícii na: https: //www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/fractures

[12] Štatistiky zranení ramena. Štátna univerzita v Ohiu. K dispozícii na: https: //u.osu.edu/productdesigngroup3/sample-page/

[13] Štatistiky zranení ramena. Štátna univerzita v Ohiu. K dispozícii na: https: //u.osu.edu/productdesigngroup3/sample-page/

[14] Denisiuk M., Afsari A. Zlomeniny stehennej kosti. StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; január 2023. K dispozícii na: https: //www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK556057/

[15] Brazier Y. Čo je zlomenina? Medical News Today, 24. August 2021. K dispozícii na: https: //www.medicalnewstoday.com/articles/173312

[16] Brazier Y. Čo je zlomenina? Medical News Today, 24. August 2021. K dispozícii na: https: //www.medicalnewstoday.com/articles/173312

[17] Zlomený členok. NHS, 11. Marec 2022. K dispozícii na: https: //www.nhs.uk/conditions/broken-ankle/

[18] Zlomený bedrový kĺb. NHS, 8. Február 2023. K dispozícii na: https: //www.nhs.uk/conditions/broken-hip/

[19] Zlomenina kľúčnej kosti. OrthoInfo, apríl 2022. K dispozícii na: https: //orthoinfo.aaos.org/en/diseases–conditions/clavicle-fracture-broken-collarbone/

[20] Zlomené rebrá. Mayo Clinic, 15. Február 2023. K dispozícii na: https: //www.mayoclinic.org/diseases-conditions/broken-ribs/diagnosis-treatment/drc-20350769

[21] Zlomeniny distálneho konca predlaktia. MUDr. Vlastimil Volf SANQUIS č. 25/2003, s. 28. K dispozícii na: https: //www.sanquis.cz/index2.php?linkID=art654

[22] Zlomenina panvy. Cedars-Sinai. K dispozícii na: https: //www.cedars-sinai.org/health-library/diseases-and-conditions/p/pelvic-fracture.html

[23] Ako rozpoznať zlomený členok a aké sú možnosti liečby? MUDr. Michal Vilímovský, august 2022. K dispozícii na: https://cs.medlicker.com/2137-zlomeny-kotnik

[24] Zlomeniny (zlomené kosti): Prvá pomoc. Mayo Clinic, 22. Marec 2022. K dispozícii na: https: //www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-fractures/basics/ART-20056641?p=1

[25] Poranenie chrbtice: Prvá pomoc. Mayo Clinic, 2. Február 2023. K dispozícii na: https: //www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-spinal-injury/basics/art-20056677

[26] Brazier Y. Čo je zlomenina? Medical News Today, 24. August 2021. K dispozícii na: https: //www.medicalnewstoday.com/articles/173312

[27] Raz stačí: Príručka na prevenciu budúcich zlomenín. Národné ústavy zdravia – Národné centrum zdrojov pre osteoporózu a súvisiace ochorenia kostí December 2018. K dispozícii na: https: //www.bones.nih.gov/health-info/bone/osteoporosis/fracture

[28] Brazier Y. Čo je zlomenina? Medical News Today, 24. August 2021. K dispozícii na: https: //www.medicalnewstoday.com/articles/173312

[29]Brazier Y. Čo je zlomenina? Medical News Today, 24. August 2021. K dispozícii na: https: //www.medicalnewstoday.com/articles/173312

[30] Raz stačí: Príručka na prevenciu budúcich zlomenín. Národné ústavy zdravia – Národné centrum zdrojov pre osteoporózu a súvisiace ochorenia kostí December 2018. K dispozícii na: https: //www.bones.nih.gov/health-info/bone/osteoporosis/fracture

Kde pomáha terapia pulzným magnetom Biomag 3D?

Zariadenia na 3D pulznú magnetoterapiu spoločnosti Biomag v súčasnosti pomáhajú ľuďom na všetkých kontinentoch. Tisíce spokojných používateľov a renomovaných kliník používajú inovatívne prístroje Biomag na ceste za lepším zdravím.

Londýn

Spojené kráľovstvo

Rím

Taliansko

Barcelona

Španielsko

Berlín

Nemecko

Paríž

Francúzsko

Viedeň

Rakúsko

Bratislava

Slovensko

Praha

Česká republika

Brasília

Brazília

Budapešť

Maďarsko

Dubaj

Spojené arabské emiráty

Singapur

Singapur

Astana

Kazachstan

Rijád

Saúdská Arábie

Varšava

Poľsko

Bukurešť

Rumunsko

Toronto

Kanada

Washington, D.C.

Spojené Štáty Americké

Kontaktujte nás tu:

Bezplatné skúšanie
Ako a kde sa dá kúpiť?
Možnosť prenájmu
Všeobecná požiadavka

Rezervácia bezplatnej aplikácie 3D magnetoterapia

Zákazník SK

Ozveme sa vám najneskôr nasledujúci pracovný deň

Jana Kovářová Starostlivosť o zákazníkov

Táto webová stránka je chránená technológiou Google reCAPTCHA..
Podmienky službyZásady ochrany osobných údajov.

Prečo Biomag?

Vysoký výkon a účinnosť liečebných efektov.
Ayuda a mejorar la salud. Ya en 40 países de todo el mundo.
Pomáha k lepšiemu zdraviu.
Už v 40 krajinách sveta.
30 rokov skúseností v tejto oblasti, český výrobok.
Viac ako 100 000 spokojných zákazníkov.

Jana Kovářová Starostlivosť o zákazníkov

Ako ho vyskúšať?

 • Jednoducho si objednajte bezplatnú aplikáciu pomocou tohto formulára
 • Vybraný špecialista vám zavolá na telefón
 • Dohodne čas a adresu bezplatnej aplikácie
 • Prediskutuje všetky podrobnosti a vaše otázky
 • Počas bezplatnej aplikácie sa dozviete všetky funkcie a výhody magnetoterapie Biomag 3D
 • Pohodlne podporte svoje zdravie

Certifikácia a logá

Členstvo a podpora

Platby a doprava

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.