Zlomeniny - popis a liečba

Silno Vás bolí miesto zranenia a bolesť narastá pri každom pokuse o pohyb? Objavuje sa opuch alebo krvná podliatina? Môže ísť o zlomeniny rôzneho charakteru. Je nutné čo najskôr navštíviť lekára. Pokiaľ to hneď nie je možné, je dôležité zlomenú časť znehybnieť do doby jeho návštevy.

Upozornenie:
Nepoužívajte tento či akýkoľvek iný článok na internete na stanovenie diagnózy. Správnu diagnózu môže vždy stanoviť iba lekár. Neodkladajte návštevu lekára a riešte svoj zdravotný stav včas.

Chcete riešiť bolesti, opuchy a zápaly?
Využite jednomesačné bezplatné zapožičanie pulznej magnetoterapie Biomag.
Rezervovať zapožičanie
Zlomeniny - popis diagnózy a liečba
Obrázok : Zlomeniny

Popis zlomeniny a príčiny vzniku

Zlomeniny (latinsky fraktúra) znamenajú situáciu, kedy nastalo porušenie celistvosti kosti.

Najčastejšou príčinou je úraz či dopravná nehoda, pád a podobne.

Zlomeniny môžu byť tiež únavové (stresové), ktoré vznikajú na podklade opakovaných mikrotraum pri preťažovaní, ďalej patologické, tie sú dôsledkom oslabenia kosti napríklad oteoporózou.

Ako spoznať zlomeninu?      

Najsilnejším príznakom je bolesť, ďalej opuch alebo vytvorenie modriny v mieste zranenia. Niekedy môže dôjsť k deformite končatiny alebo ku krvácaniu pri mieste zlomenia. Nie je možné vykonať normálny pohyb.

Podľa poškodenia kožného krytu ich možno deliť na otvorené (sprevádzané vonkajším krvácaním) a zatvorené (bez porušenia kože).

Rizikom môže byť poškodenie nervov a možné následné ochrnutie. Porušením ciev môže v dôsledku krvácania dôjsť k rozvoju šoku. Komplikáciou je aj vniknutie infekcie pri otvorenej zlomenine.

Pri nedokonalom hojení je potom riziko vzniku pakĺbu (pseudoartrózy), kedy úlomky kostí nezrastú, ale sú trvalo pohyblivé.

Liečba zlomenín – zbavte sa problémov

Prvou pomocou je zastaviť krvácanie, v prípade, keď dôjde k poraneniu cievy a krytiu rany. Ďalej postihnuté miesto znehybniť a nasleduje transport k lekárovi.

Liečebný postup spočíva v napravení zlomeniny a fixácii. Fixácia môže byť sadrová, ortézou alebo pomocou chirurgických operačných postupov.

Nasleduje nutná doba pokoja na hojenie a po nej nasleduje rehabilitácia až do obnovenia plnej funkcie pri plnom zaťažení.

 • Trieštivá zlomenina – zlomenina, kedy kosť sa roztriešti na viac kusov, ide o horšie liečiteľnú zlomeninu.
 • Impresívna zlomenina – zlomenina, ktorá vzniká násilím na malý okrsok kosti, ktorý sa vtláča dovnútra (napríklad zlomenina na kostiach lebky).

V rámci rehabilitačnej starostlivosti niektorých prejavov zlomenín, ktorá významne urýchľuje proces hojenia, má nezastupiteľné miesto nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia, ktorá v prospech pacienta využíva protibolestivý, vazodilatačný, metabolický, protiopuchový a hojivý efekt s podporou protizápalových účinkov.

Výhodou je možnosť individuálnych domácich aplikácií, ktoré umožňujú pacientovi pokračovať doma v intenzívnej rehabilitačnej liečbe aj mimo zdravotníckeho zariadenia.

Aplikácie je možné začať následne po chirurgickom ošetrení a fixácii. Možno aplikovať cez sadru alebo inú fixáciu a výrazne tak urýchliť dobu potrebnú na hojenie zlomeniny a predchádzať vzniku pseudoartrózy.

Patentovaná 3D pulzná terapia Biomag. Ako pôsobí?

Základným princípom pôsobenia 3D pulznej terapie Biomag je generovanie elektromagnetických pulzov. Tieto pulzy cez odev aj cez celú hĺbku tkaniva prenikajú až do miesta cielenej aplikácie. Pulzy majú špeciálne vyvinuté biotropné parametre (napríklad frekvenciu, tvar, intenzitu) tak, aby čo najlepšie ovplyvňovali rôzne zdravotné ťažkosti.

Pre túto liečbu na princípe elektromagnetických pulzov sa všeobecne používa pojem pulzná magnetoterapia (v angličtine sa zvyčajne používa skratka PEMF).

Patentovaná 3D technológia Biomag navyše zaisťuje presnejší a nerušený tvar pulzov, zvyšuje výkon a pulzy vďaka nej môžu pôsobiť z rôznych strán.

Pulzná magnetoterapia nie je určená priamo na liečbu zlomenín. Takú liečbu môže odporučiť iba lekár. Aplikovať pulznú magnetoterapiu môžete na prejavy zlomenín kĺbov, ako sú bolesti, opuchy a zápaly.

Dôležité informácie

Prečítajte si starostlivo návod dodaný výrobcom a poraďte sa s odborným lekárom na váš zdravotný stav pred použitím akéhokoľvek zdravotníckeho prostriedku.

Prístroje a aplikátory pulznej magnetoterapie Biomag nie je dovolené používať pri nižšie uvedených kontraindikáciách. Pri nerešpektovaní kontraindikácií môže dôjsť k poškodeniu zdravia pacienta aj obsluhy!

Pokiaľ si nie ste istí, či dobre rozumiete všetkým nižšie uvedeným kontraindikáciám a zásadám bezpečnej obsluhy, použite tieto kontakty. Predíde tak možným ťažkostiam.

 • Tehotenstvo
 • Pacemaker (elektrokardiostimulátor)
 • Krvácavé stavy
 • Menštruačné krvácanie
 • Novotvary
 • Ťažké septické stavy
 • Horúčkovité stavy
 • Aktívna TBC
 • Mykotické ochorenia v mieste aplikácie
 • Záchvatové nervové ochorenia
 • Hyperfunkcia štítnej žľazy
 • Hyperfunkcia nadobličiek
 • Myasthenia gravis
 • Ochorenie hypotalamu a hypofýzy
 • Psychózy
 • Neznáme bolesti
 • Neurčená diagnóza
 • Rozpor s odborne určeným liečebným postupom

Pokiaľ vlastníte aplikátor s polarizovaným svetlom AL16-LUM medzi ďalšie kontraindikácie patria:

 • Priame svietenie do očí (platí pri aplikácii polarizovaného svetla)
 • Pri metabolických poruchách, kde dochádza k fotosenzibilizácii kože a pri užívaní fotostimulačných prípravkov (platí pri aplikácii polarizovaného svetla)

Vedľajšie účinky:
Osobitnú pozornosť treba pri aplikácii venovať pacientom s hypotenziou (alebo sklonmi k nej) a hypertenziou. Individuálne účinky a použitie magnetoterapie je potrebné posudzovať podľa konkrétneho stavu a reakcie jednotlivých pacientov.

Pri neočakávaných reakciách prerušte aplikáciu! Pokračovať v aplikácii sa odporúča po kontrole ošetrujúcim lekárom na základe ním určeného postupu.

Tento zoznam kontraindikácií je orientačný. Vždy sa riaďte kontraindikáciami, ktoré nájdete v aktuálnom znení originálneho návodu. Tento návod Vám bol dodaný výrobcom spoločne s Vašim prístrojom.

Jiřina Boráková ( Havířov )

Došlo u mňa k zlomeniu dvoch stavcov v driekovej časti chrbtice, následne po pobyte v nemocnici a rehabilitácii stále neznesiteľné bolesti. Začala som sa liečiť magnetoterapiou, zhruba po pol roku ťažkosti ustali.

Hana Hobzová ( Sázava )

Po zlomenine píšťaly, odstránení sadry a niekoľkomesačnej rehabilitácii mi zostal zatuhnutý, opuchnutý a bolestivý členok. Po kúpe magnetoterapeutického prístroja prestali bolesti môjho členku, prístroj pomáha celej rodine.

František Maňák ( Karviná )

Mal som zlomeniny oboch kolien, v ktorých mám navyše artrózu. Zhltol som veľa liekov. Po kúpe prístroja Biomag, prišla tá správna úľava. Už nemám také bolesti.

Informačný dodatok: Výsledky terapie môžu byť individuálne a nemusia tak vždy zodpovedať tu zverejneným skúsenostiam.


Ďalšie ťažkosti, s ktorými vám pomôže pulzná Biomag terapia

Účel aplikácií
 • bolesti
 • opuchy
 • zápaly
Účel aplikácií
 • bolesti
 • znížené prekrvenie
 • zápaly
Účel aplikácií
 • bolesti
 • opuchy
 • zápaly
Účel aplikácií
 • bolesti
 • opuchy
 • zápaly
Účel aplikácií
 • bolesti
 • opuchy
 • zápaly
Účel aplikácií
 • bolesti
 • zápaly
Účel aplikácií
 • bolesti
 • opuchy
 • zápaly