Patentovaná 3D magnetoterapia
MDR CERTIFIED

MDR CERTIFIED

Vyskúšajte zadarmo

Informácie

Webová stránka https://www.biomag.cz/info/ slúži ako zdroj informácií o aktuálnom stave výroby prístrojov Biomag®, aktuálnych verziách softvéru a príručkách pre jednotlivé prístroje.

Nájdete tu aj aktuálne pokyny pre používateľov, informácie o špeciálnych podujatiach atď.

Bezpečnostná a technická kontrola

Zdravotnícke pomôcky BIOMAG® triedy IIa podliehajú pravidelným kontrolám funkčnosti a bezpečnosti v súlade s platnou legislatívou o zdravotníckych pomôckach.

Pre zdravotnícku pomôcku BIOMAG®, ktorú používa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, je prvá bezpečnostná a technická kontrola predpísaná výrobcom po 2 rokoch od dátumu uvedenia do prevádzky. Každá následná kontrola je predpísaná po 12 mesiacoch. Po 8 rokoch od uvedenia do prevádzky je každá ďalšia kontrola predpísaná po 6 mesiacoch.

Zdravotnícka pomôcka BIOMAG® určená na individuálne použitie v domácej starostlivosti je prvá servisná kontrola predpísaná výrobcom po 2 rokoch od dátumu uvedenia do prevádzky. Každá kontrola je predpísaná po 24 mesiacoch. Ak sa toto odporúčanie nedodrží, výrobca nemusí niesť zodpovednosť za prípadné škody.

Zdravotnícka pomôcka BIOMAG® vybavená lítiovou batériou podlieha bezpečnostnej a technickej kontrole alebo servisnej kontrole vždy každých 12 mesiacov od dátumu uvedenia do prevádzky.

Bezpečnostnú a technickú kontrolu alebo servisnú kontrolu vykonáva výrobca alebo ním poverená organizácia.

Biomag® Lumina 3D-e

Výroba zdravotníckej pomôcky je aktívna od 4. 11. 2020.

Verzia softvéru
Aktuálny firmvér: 1v008

Verzia pokynov
Aktuálnu alebo staršiu verziu príručky si môžete vyžiadať od výrobcu.

Aktuálne tlačené materiály T4
Návod na použitie – sk (REV C 22/03 z 31.3.2022)
Bedienungsanleitung – de (revízia REV C 22/03 z 31.3.2022)
Manuál na používanie – es (revízia REV C 22/03 z 31.3.2022)
Manuál na používanie – fr (REV C 22/03 z 31.3.2022)
Návod na použitie – sk (revízia REV C 22/03 z 31.3.2022)
Návod na použitie – sk (revízia REV C 22/03 z 31.3.2022)
Návod na použitie – sk (revízia REV C 22/03 z 31.3.2022)
Istruzioni per l’uso – it (REV C 22/03 z 31.3.2022)
Manuál s pokynmi – pt (revízia REV C 22/03 z 31.3.2022)
Návod na použitie – sk (revízia REV C 22/03 z 31.3.2022)
Návod na obsluhu – uk (REV C 22/03 z 31.3.2022)
Hướng dẫn sử dụng – vi (REV C 22/03 z 31.3.2022)
Manuál na používanie – ro (REV C 22/03 z 31.3.2022)
Használati útmutató – hu (REV C 22/03 z 31.3.2022)
Návod na obsluhu – ru (revízia REV C 22/03 z 31. 3. 2022)

Staršie tlačoviny T4
Návod na použitie – sk (revízia REV B 21/01 zo 6.1.2021)
Bedienungsanleitung – de (revízia REV B 21/01 zo 6.1.2021)
Manuál na používanie – es (revízia REV B 21/01 zo 6.1.2021)
Manuál na používanie – fr (revízia REV B 21/01 zo 6.1.2021)
Návod na obsluhu – sk (revízia REV B 21/01 zo 6.1.2021)
Návod na použitie – sk (revízia REV B 21/01 zo 6.1.2021)
Návod na použitie – sk (revízia REV B 21/01 zo 6.1.2021)
Istruzioni per l’uso – it (revízia REV B 21/01 zo 6.1.2021)
Príručka s pokynmi – pt (revízia REV B 21/01 zo 6.1.2021)
Návod na použitie – sk (revízia REV B 21/01 zo 6.1.2021)
Návod na obsluhu – UK (revízia REV B 21/01 zo 6. 1. 2021)
Hướng dẫn sử dụng – vi (revízia REV B 21/01 zo 6.1.2021)
Manuál na používanie – ro (revízia REV B 21/01 z 6.1.2021)
Használati útmutató – hu (revízia REV B 21/01 zo 6.1.2021)
Návod na obsluhu – ru (revízia REV B 21/01 zo 6. 1. 2021)
Návod na použitie – sk (revízia REV A 20/10 z 22.10.2020)

Dôležité informácie a pokyny pre používateľa
Stiahnite si platné certifikáty výrobkov a systémov pre výrobky Biomag® na stránke https://www.biomag.cz/certifikaty/. Staršie verzie si môžete vyžiadať od výrobcu.

Biomag® Lumio 3D-e

Výroba zdravotníckej pomôcky je aktívna od 4. 11. 2020.

Verzia softvéru
Aktuálny firmvér: 1v008

Verzia pokynov
Aktuálnu alebo staršiu verziu príručky si môžete vyžiadať od výrobcu.

Aktuálne tlačené materiály T4
Návod na použitie – sk (REV C 22/03 z 31.3.2022)
Bedienungsanleitung – de (revízia REV C 22/03 z 31.3.2022)
Manuál na používanie – es (revízia REV C 22/03 z 31.3.2022)
Manuál na používanie – fr (REV C 22/03 z 31.3.2022)
Návod na použitie – sk (revízia REV C 22/03 z 31.3.2022)
Návod na použitie – sk (revízia REV C 22/03 z 31.3.2022)
Návod na použitie – sk (revízia REV C 22/03 z 31.3.2022)
Istruzioni per l’uso – it (REV C 22/03 z 31.3.2022)
Manuál s pokynmi – pt (revízia REV C 22/03 z 31.3.2022)
Návod na použitie – sk (revízia REV C 22/03 z 31.3.2022)
Návod na obsluhu – uk (REV C 22/03 z 31.3.2022)
Hướng dẫn sử dụng – vi (REV C 22/03 z 31.3.2022)
Manuál na používanie – ro (REV C 22/03 z 31.3.2022)
Használati útmutató – hu (REV C 22/03 z 31.3.2022)
Návod na obsluhu – ru (revízia REV C 22/03 z 31. 3. 2022)

Staršie tlačoviny T4
Návod na použitie – sk (revízia REV B 21/01 zo 6.1.2021)
Bedienungsanleitung – de (revízia REV B 21/01 zo 6.1.2021)
Manuál na používanie – es (revízia REV B 21/01 zo 6.1.2021)
Manuál na používanie – fr (revízia REV B 21/01 zo 6.1.2021)
Návod na obsluhu – sk (revízia REV B 21/01 zo 6.1.2021)
Návod na použitie – sk (revízia REV B 21/01 zo 6.1.2021)
Návod na použitie – sk (revízia REV B 21/01 zo 6.1.2021)
Istruzioni per l’uso – it (revízia REV B 21/01 zo 6.1.2021)
Príručka s pokynmi – pt (revízia REV B 21/01 zo 6.1.2021)
Návod na použitie – sk (revízia REV B 21/01 zo 6.1.2021)
Návod na obsluhu – UK (revízia REV B 21/01 zo 6. 1. 2021)
Hướng dẫn sử dụng – vi (revízia REV B 21/01 zo 6.1.2021)
Manuál na používanie – ro (revízia REV B 21/01 z 6.1.2021)
Használati útmutató – hu (revízia REV B 21/01 zo 6.1.2021)
Návod na obsluhu – ru (revízia REV B 21/01 zo 6. 1. 2021)
Návod na použitie – sk (revízia REV A 20/10 z 22.10.2020)

Dôležité informácie a pokyny pre používateľa
Stiahnite si platné certifikáty výrobkov a systémov pre výrobky Biomag® na stránke https://www.biomag.cz/certifikaty/. Staršie verzie si môžete vyžiadať od výrobcu.

Biomag® Lumio 3D-e

Výroba zdravotníckej pomôcky je aktívna 4. 11. 2020.

Verzia softvéru

Aktuálny firmvér: Lu3DeV207

Verzia pokynov
Aktuálnu alebo staršiu verziu príručky si môžete vyžiadať od výrobcu.

Aktuálne tlačené materiály T5
Návod na použitie – sk (REV D 22/03 z 31.3.2022)
Bedienungsanleitung – de (revízia REV D 22/03 z 31.3.2022)
Manuál na používanie – es (revízia REV D 22/03 z 31.3.2022)
Návod na použitie – fr (REV D 22/03 z 31.3.2022)
Návod na obsluhu – sk (revízia REV D 22/03 z 31.3.2022)
Návod na použitie – sk (revízia REV D 22/03 z 31.3.2022)
Návod na použitie – sk (revízia REV D 22/03 z 31.3.2022)
Istruzioni per l’uso – it (revízia REV D 22/03 z 31.3.2022)
Príručka s pokynmi – pt (revízia REV D 22/03 z 31.3.2022)
Návod na použitie – sk (REV D 22/03 z 31.3.2022)
Návod na obsluhu – uk (REV D 22/03 z 31. 3. 2022)
Hướng dẫn sử dụng – vi (revízia REV D 22/03 z 31.3.2022)
Manuál na používanie – ro (revízia REV D 22/03 z 31.3.2022)
Használati útmutató – hu (revízia REV D 22/03 z 31.3.2022)
Návod na obsluhu – ru (revízia REV D 22/03 z 31. 3. 2022)

Staršie tlačoviny T5
Návod na použitie – sk (REV C 21/02 zo 17.2.2021)
Bedienungsanleitung – de (revízia REV C 21/02 zo 17.2.2021)
Návod na použitie – sk (revízia REV C 21/02 zo 17.2.2021)
Használati útmutató – hu (revízia REV C 21/02 zo 17.2.2021)
Návod na použitie – sk (revízia REV C 21/02 zo 17.2.2021)
Návod na použitie – sk (revízia REV C 21/02 zo 17.2.2021)
Návod na použitie – sk (revízia REV C 21/02 zo 17.2.2021)
Manuál na používanie – es (revízia REV C 21/02 zo 17.2.2021)
Istruzioni per l’uso – it (revízia REV C 21/02 zo 17.2.2021)
Manuál na používanie – ro (REV C 21/02 zo 17.2.2021)
Návod na obsluhu – uk (REV C 21/02 zo 17.2.2021)
Hướng dẫn sử dụng – vi (REV C 21/02 zo 17.2.2021)
Manuál na používanie – fr (REV C 21/02 zo 17.2.2021)
Manuál s pokynmi – pt (revízia REV C 21/02 zo 17.2.2021)
Návod na obsluhu – ru (revízia REV C 21/02 zo 17. 2. 2021)
Návod na použitie – sk (revízia REV B 21/01 zo 14.1.2021)
Bedienungsanleitung – de (revízia REV B 21/01 zo 14.1.2021)
Návod na obsluhu – sk (revízia REV B 21/01 zo 14.1.2021)
Használati útmutató – hu (revízia REV B 21/01 zo 14.1.2021)
Návod na použitie – sk (revízia REV B 21/01 zo 14.1.2021)
Návod na použitie – sk (revízia REV B 21/01 zo 14.1.2021)
Návod na použitie – sk (revízia REV B 21/01 zo 14.1.2021)
Manuál na používanie – es (revízia REV B 21/01 zo 14.1.2021)
Istruzioni per l’uso – it (revízia REV B 21/01 zo 14.1.2021)
Manuál na používanie – ro (revízia REV B 21/01 z 14.1.2021)
Návod na obsluhu – UK (revízia REV B 21/01 zo 14. 1. 2021)
Hướng dẫn sử dụng – vi (revízia REV B 21/01 zo 14.1.2021)
Manuál na používanie – fr (revízia REV B 21/01 zo 14.1.2021)
Príručka s pokynmi – pt (revízia REV B 21/01 zo 14.1.2021)
Návod na obsluhu – ru (revízia REV B 21/01 zo 14. 1. 2021)
Návod na použitie – sk (revízia REV A 20/10 z 22.10.2020)

Dôležité informácie a pokyny pre používateľa
Stiahnite si platné certifikáty výrobkov a systémov pre výrobky Biomag® na stránke https://www.biomag.cz/certifikaty/. Staršie verzie si môžete vyžiadať od výrobcu.

Biomag® LightFit Duo

Výroba zdravotníckej pomôcky je aktívna od 4. 11. 2020

Verzia softvéru
Aktuálny firmvér: 2.00

Verzia pokynov
Aktuálnu alebo staršiu verziu príručky si môžete vyžiadať od výrobcu.

Aktuálne tlačové správy spoločnosti T7
Návod na použitie – sk (revízia REV C 22/03 z 31.3.2022)
Manuál s pokynmi – pt (revízia REV C 22/03 z 31.3.2022)
Návod na použitie – sk (revízia REV B 21/02 z 18.2.2021)
Manuál na používanie – es (revízia REV B 21/02 z 18.2.2021)
Használati útmutató – hu (revízia REV B 21/02 z 18.2.2021)

Staršie tlačené materiály T7
Návod na použitie – sk (revízia REV B 21/02 z 18.2.2021)
Návod na použitie – sk (revízia REV A 21/01 z 22.01.2021)

Dôležité informácie a pokyny pre používateľa
Platné certifikáty výrobkov a systémov pre výrobky Biomag® si môžete stiahnuť na adrese https://www.biomag.cz/certifikaty/. Staršie verzie si môžete vyžiadať od výrobcu.

Biomag® Lumina VET

Výroba veterinárneho technického prostriedku prebieha od roku 20. 6. 2013.

Verzia softvéru
Aktuálny firmvér: 1v231

Verzia pokynov
Aktuálnu alebo staršiu verziu príručky si môžete vyžiadať od výrobcu.

Aktuálne tlačové správy TV1

Návod na použitie – sk (revízia REV D 21/04 z 12.4.2021)
Návod na použitie – sk (revízia REV D 21/04 z 15.4.2021)
Návod na obsluhu – sk (revízia REV D 21/04 z 15.4.2021)
Návod na použitie – fr (REV D 21/04 z 15.04.2021)
Návod na obsluhu – ru (revízia REV D 21/04 z 15. 4. 2021)
Bedienungsanleitung – de (revízia REV Ca 18/05 zo 16.5.2018)
Manuál užívateľa – es (revízia REV Ca 18/03 zo 14.3.2018)
Istruzioni per l´uso – it (revízia REV Ca 18/03 z 30.3.2018)
Návod na použitie – pt (revízia REV Ca 18/03 zo 16.3.2018)

Staršie tlačové materiály TV1
Návod na použitie – sk (revízia REV Ca 18/02 z 28.2.2018)
Návod na obsluhu – sk (revízia REV B 16/03 z 21.3.2016)
Návod na obsluhu – sk (revízia REV A 13/09 z 23.9.2013)
Bedienungsanleitung – de (revízia REV B 16/07 zo 16.7.2016)
Bedienungsanleitung – de (revízia REV A 13/10 z 21.10.2013)
Používateľská príručka – sk (revízia REV Cb 18/05 z 15.5.2018)
Návod na použitie – sk (revízia REV Ca 18/04 z 20.4.2018)
Servisná príručka – sk (revízia REV A 14/11 z 18.11.2014)
Manuál používateľa – es (revízia REV B 16/03 z 22.3.2016)
Manuál používateľa – es (revízia REV A 14/04 z 24.4.2014)
Istruzioni per l´uso – it (revízia REV B 15/10 z 11. 10. 2015)
Návod na obsluhu – sk (revízia REV Ca 18/05 zo 16.5.2018)
Návod na použitie – sk (revízia REV A 15/03 z 10. 3. 2015)
Manuel d´utilisation – fr (revízia REV A 13/11 z 13.11.2013)

Dôležité informácie a pokyny pre používateľa
Platné certifikáty výrobkov a systémov pre výrobky Biomag® si môžete stiahnuť na adrese https://www.biomag.cz/certifikaty/. Staršie verzie si môžete vyžiadať od výrobcu.

Biomag® Lumina

Výroba zdravotníckej pomôcky bola ukončená 11. 3. 2021.

Verzia softvéru
Aktuálny firmvér: 1v231

Verzia pokynov
Aktuálnu alebo staršiu verziu príručky si môžete vyžiadať od výrobcu.

Aktuálne tlačové správy T1
Návod na použitie – sk (revízia REV J 20/10 z 22.10.2020)
Návod na obsluhu – sk (revízia REV I 20/03 z 18.3.2020)
Používateľská príručka – sk (revízia REV I 20/04 z 3. 4. 2020)
Bedienungsanleitung – de (revízia REV I 20/04 z 3. 4. 2020)
Istruzioni per l’uso – it (revízia REV I 20/05 z 15.5.2020)
Manuel d’utilisation – fr (revízia REV I 20/05 z 15.5.2020)
Používateľská príručka – sk (revízia REV I 20/04 z 10. 4. 2020)
Kezelési útmutató – hu (revízia REV I 20/04 z 10.4.2020)
Príručka používateľa – es (revízia REV I 20/05 z 31.5.2020)
Príručka s pokynmi – pt (revízia REV I 20/05 z 31.5.2020)
Používateľská príručka – ru (revízia REV I 20/05 z 31. 5. 2020)
Návod na obsluhu – UK (revízia REV I 20/05 z 31. 5. 2020)
Hướng dẫn vận hành – vn (revízia REV I 20/05 z 31.5.2020)

Staršie tlačoviny T1
Návod na obsluhu – sk (revízia REV I 20/03 z 18.3.2020)
Návod na obsluhu – sk (revízia REV I 20/03 z 18.3.2020)
Návod na použitie – sk (revízia REV Ha 18/12 z 20.12.2018)
Návod na obsluhu – sk (revízia REV Ha 18/12 z 20.12.2018)
Návod na použitie – sk (revízia REV Ga 18/05 z 30.5.2018)
Návod na obsluhu – sk (revízia REV Ga 18/05 z 30.5.2018)
Návod na obsluhu – sk (revízia REV Fb 17/06 z 30.6.2017)
Návod na obsluhu – sk (revízia REV Fb 17/06 z 30.6.2017)
Návod na obsluhu – sk (revízia REV Fa 17/03 z 31.3.2017)
Návod na obsluhu – sk (revízia REV Fa 17/03 z 31.3.2017)
Návod na obsluhu – sk (revízia REV D 16/09 zo 16.9.2016)
Návod na obsluhu – sk (revízia REV D 16/09 zo 16.9.2016)
Návod na použitie – sk (revízia REV C 16/02 z 11.2.2016)
Návod na obsluhu – sk (revízia REV C 16/02 z 11.2.2016)
Návod na obsluhu – sk (revízia REV B 15/11 z 30.9.2015)
Návod na obsluhu – sk (revízia REV B 15/11 z 30.9.2015)
Návod na obsluhu – sk (revízia REV A 13/06 z 1.6.2013)
Návod na obsluhu – sk (revízia REV A 13/06 z 1.6.2013)
Návod na použitie – sk (revízia REV Ga 18/06 z 1.6.2018)
Bedienungsanleitung – de (revízia REV Ga 18/06 z 1.6.2018)
Používateľská príručka – sk (revízia REV Fb 17/09 zo 7.9.2017)
Bedienungsanleitung – de (revízia REV Fb 17/09 zo 7.9.2017)
Návod na obsluhu – sk (revízia REV Fa 17/04 z 3. 4. 2017)
Bedienungsanleitung – de (revízia REV Fa 17/04 z 3. 4. 2017)
Návod na obsluhu – sk (revízia REV E 16/12 z 1.12.2016)
Bedienungsanleitung – de (revízia REV E 16/12 z 1.12.2016)
Návod na obsluhu – sk (revízia REV D 16/07 z 18.7.2016)
Bedienungsanleitung – de (revízia REV D 16/07 z 18.7.2016)
Návod na obsluhu – sk (revízia REV C 16/03 z 8.3.2016)
Bedienungsanleitung – de (revízia REV B 15/06 z 1.6.2015)
Návod na obsluhu – sk (revízia REV B 15/06 z 1.6.2015)
Bedienungsanleitung – de (revízia REV A 16/03 z 8.3.2016)
Návod na obsluhu – sk (revízia REV A 13/06 z 1.6.2013)
Bedienungsanleitung – de (revízia REV A 13/06 z 1.6.2013)
Istruzioni per l’uso – it (revízia REV Ha 19/10 z 8.10.2019)
Návod na použitie – fr (REV Ha 19/10 z 8.10.2019)
Istruzioni per l’uso – it (revízia REV Ga 18/12 zo 14.12.2018)
Manuál na používanie – fr (REV Ga 18/12 zo 14.12.2018)
Istruzioni per l’uso – it (revízia REV Fa 18/01 z 10.1.2018)
Manuál na používanie – fr (revízia REV Fa 18/01 z 10.1.2018)
Istruzioni per l’uso – it (revízia REV D 16/09 zo 16.9.2016)
Návod na použitie – fr (REV D 16/09 zo 16.9.2016)
Istruzioni per l’uso – it (revízia REV B 15/11 z 25.11.2015)
Manuel d’utilisation – fr (revízia REV B 15/11 z 25.11.2015)
Istruzioni per l’uso – it (revízia REV A 13/06 z 1.6.2013)
Návod na použitie – fr (revízia REV A 13/06 z 1.6.2013)
Návod na použitie – sk (revízia REV Ha 19/05 z 31.5.2019)
Kezelési útmutató – hu (revízia REV Ha 19/05 z 31.5.2019)
Návod na obsluhu – sk (revízia REV Fa 17/04 z 26. 4. 2017)
Kezelési útmutató – hu (revízia REV Fa 17/04 z 26.4.2017)
Návod na použitie – sk (revízia REV C 16/07 z 11.7.2016)
Kezelési útmutató – hu (revízia REV C 16/07 z 11.7.2016)
Používateľská príručka – sk (revízia REV B 15/09 z 15. 9. 2015)
Kezelési útmutató – hu (revízia REV B 15/09 z 15.9.2015)
Návod na použitie – sk (revízia REV A 13/06 z 1. 6. 2013)
Kezelési útmutató – hu (revízia REV A 13/06 z 1.6.2013)
Príručka používateľa – es (revízia REV Ha 19/03 z 21.3.2019)
Návod na použitie – pt (revízia REV Ha 19/03 z 21.3.2019)
Príručka používateľa – es (revízia REV Fa 17/10 z 19.10.2017)
Manuál s pokynmi – pt (revízia REV Fa 17/10 z 19.10.2017)
Príručka používateľa – es (revízia REV B 16/05 z 18.5.2016)
Návod na použitie – pt (revízia REV B 16/05 z 18/05/2016)
Návod na použitie – es (revízia REV A 13/06 z 1.6.2013)
Príručka s pokynmi – pt (revízia REV A 13/06 z 1.6.2013)
Používateľská príručka – ru (revízia REV Fa 17/10 z 18. 10. 2017)
Príručka – uk (revízia REV Fa 17/10 z 18.10.2017)
Používateľská príručka – ru (revízia REV A 13/06 z 1. 6. 2013)
Návod na obsluhu – UK (REV A 13/06 z 1. 6. 2013)
Hướng dẫn vận hành – vn (revízia REV Ha 19/04 z 26.4.2019)
Hướng dẫn vận hành – vn (revízia REV A 13/06 z 1. júna 2013)

Dôležité informácie a pokyny pre používateľa
Stiahnite si platné certifikáty výrobkov a systémov pre výrobky Biomag® na stránke https://www.biomag.cz/certifikaty/. Staršie verzie si môžete vyžiadať od výrobcu.

Biomag® Lumio

Výroba zdravotníckej pomôcky bola ukončená 11. 3. 2021.

Verzia softvéru
Aktuálny firmvér: 328V126

Verzia pokynov
Aktuálnu alebo staršiu verziu príručky si môžete vyžiadať od výrobcu.

Aktuálne tlačové správy T2
Návod na použitie – sk (revízia REV I 20/10 z 22.10.2020)
Návod na použitie – si (revízia REV H 20/08 z 7. 8. 2020)
Používateľská príručka – sk (revízia REV H 20/04 z 3. 4. 2020)
Kezelési útmutató – hu (revízia REV Ga 19/02 z 8.2.2019)
Návod na obsluhu – sk (revízia REV Fa 18/11 z 30. 11. 2018)
Bedienungsanleitung – de (revízia REV Fa 18/04 z 3. 4. 2018)
Istruzioni per l’uso – it (revízia REV Ea 17/10 zo 16.10.2017)
Návod na obsluhu – sk (revízia REV A 13/11 zo 4.11.2013)
Podmienky používania – hr (revízia REV A 13/11 zo 4.11.2013)
Návod na použitie – es (revízia REV A 13/06 z 1.6.2013)
Manuál na používanie – fr (revízia REV A 13/06 z 1. 6. 2013

Staršie tlačené materiály T2
Návod na obsluhu – sk (revízia REV H 19/10 z 30.10.2019)
Návod na použitie – sk (revízia REV Ga 18/12 z 20.12.2018)
Návod na použitie – sk (revízia REV Fa 18/03 z 29.3.2018)
Návod na obsluhu – sk (revízia REV Ea 17/09 zo 14.9.2017)
Návod na obsluhu – sk (revízia REV B 16/07 z 30.6.2016)
Návod na obsluhu – sk (revízia REV A 13/11 zo 4.11.2013)
Bedienungsanleitung – de (revízia REV D 16/11 z 11.11.2016)
Bedienungsanleitung – de (revízia REV C 15/09 z 30.9.2015)
Bedienungsanleitung – de (revízia REV A 13/06 z 1.6.2013)
Návod na obsluhu – sk (REV D 16/11 z 11.11.2016)
Návod na obsluhu – sk (revízia REV A 13/06 z 1.6.2013)
Kezelési útmutató – hu (revízia REV Eb 18/01 z 8.1.2018)
Kezelési útmutató – hu (revízia REV Ea 17/10 zo 17.10.2017)
Kezelési útmutató – hu (revízia REV A 13/06 z 1.6.2013)
Istruzioni per l’uso – it (revízia REV A 13/11 z 3.11.2013)
Návod na použitie – sk (revízia REV C 17/01 z 25.1.2017)
Návod na použitie – sk (revízia REV B 16/07 z 18.7.2016)
Návod na použitie – sk (revízia REV A 13/11 zo 4. 11. 2013)
Návod na použitie – si (revízia REV Ga 20/02 z 28.2.2020)

Dôležité informácie a pokyny pre používateľa
Stiahnite si platné certifikáty výrobkov a systémov pre výrobky Biomag® na stránke https://www.biomag.cz/certifikaty/. Staršie verzie si môžete vyžiadať od výrobcu.

Kde pomáha terapia pulzným magnetom Biomag 3D?

Zariadenia na 3D pulznú magnetoterapiu spoločnosti Biomag v súčasnosti pomáhajú ľuďom na všetkých kontinentoch. Tisíce spokojných používateľov a renomovaných kliník používajú inovatívne prístroje Biomag na ceste za lepším zdravím.

Londýn

Spojené kráľovstvo

Rím

Taliansko

Barcelona

Španielsko

Berlín

Nemecko

Paríž

Francúzsko

Viedeň

Rakúsko

Bratislava

Slovensko

Praha

Česká republika

Brasília

Brazília

Budapešť

Maďarsko

Dubaj

Spojené arabské emiráty

Singapur

Singapur

Astana

Kazachstan

Rijád

Saúdská Arábie

Varšava

Poľsko

Bukurešť

Rumunsko

Toronto

Kanada

Washington, D.C.

Spojené Štáty Americké

Kontaktujte nás tu:

Bezplatné skúšanie
Ako a kde sa dá kúpiť?
Možnosť prenájmu
Všeobecná požiadavka

Rezervácia bezplatnej aplikácie 3D magnetoterapia

Zákazník SK

Ozveme sa vám najneskôr nasledujúci pracovný deň

Jana Kovářová Starostlivosť o zákazníkov

Táto webová stránka je chránená technológiou Google reCAPTCHA..
Podmienky službyZásady ochrany osobných údajov.

Prečo Biomag?

Vysoký výkon a účinnosť liečebných efektov.
Ayuda a mejorar la salud. Ya en 40 países de todo el mundo.
Pomáha k lepšiemu zdraviu.
Už v 40 krajinách sveta.
30 rokov skúseností v tejto oblasti, český výrobok.
Viac ako 100 000 spokojných zákazníkov.

Jana Kovářová Starostlivosť o zákazníkov

Ako ho vyskúšať?

  • Jednoducho si objednajte bezplatnú aplikáciu pomocou tohto formulára
  • Vybraný špecialista vám zavolá na telefón
  • Dohodne čas a adresu bezplatnej aplikácie
  • Prediskutuje všetky podrobnosti a vaše otázky
  • Počas bezplatnej aplikácie sa dozviete všetky funkcie a výhody magnetoterapie Biomag 3D
  • Pohodlne podporte svoje zdravie

Certifikácia a logá

Členstvo a podpora

Platby a doprava

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.