Biomag Info

Stránky https://www.biomag-magnetoterapia.sk/info/ slúžia ako zdroj o aktuálnom stave produkcie zariadení Biomag®, o aktuálnych verziách software a návodov na použitie jednotlivých prístrojov.

Dozviete sa tu tiež aktuálne pokyny pre používateľov, informácie o mimoriadnych akciách a podobne.

Výroba zdravotníckeho prostriedku je aktívna od 4. 11. 2020.

Verzia software
Aktuálny firmware: 1v008

Verzia návodu
Aktuálnu alebo staršiu verziu návodu si môžete vyžiadať u výrobcu.

Aktuálne tlačivá T4

Instructions for Use – en (revízia REV C 22/03 zo dňa 31. 3. 2022)
Bedienungsanleitung – de (revízia REV C 22/03 zo dňa 31. 3. 2022)
Manual de uso – es (revízia REV C 22/03 zo dňa 31. 3. 2022)
Manuel d‘utilisation – fr (revízia REV C 22/03 zo dňa 31. 3. 2022)
Instrukcja obsługi – pl (revízia REV C 22/03 zo dňa 31. 3. 2022)
Návod na použitie – sk (revízia REV C 22/03 zo dňa 31. 3. 2022)
Návod k použití – cs (revízia REV C 22/03 zo dňa 31. 3. 2022)
Istruzioni per l‘uso – it (revízia REV C 22/03 zo dňa 31. 3. 2022)
Manual de instruções – pt (revízia REV C 22/03 zo dňa 31. 3. 2022)
Navodila za uporabo – sl (revízia REV C 22/03 zo dňa 31. 3. 2022)
Інструкція з експлуатації – uk (revízia REV C 22/03 zo dňa 31. 3. 2022)
Hướng dẫn sử dụng – vi (revízia REV C 22/03 zo dňa 31. 3. 2022)
Manual de utilizare – ro (revízia REV C 22/03 zo dňa 31. 3. 2022)
Használati útmutató – hu (revízia REV C 22/03 zo dňa 31. 3. 2022)
Руководство по эксплуатации – ru (revízia REV C 22/03 zo dňa 31. 3. 2022)

Staršie tlačivá T4
Instructions for Use – en (revízia REV B 21/01 zo dňa 6. 1. 2021)
Bedienungsanleitung – de (revízia REV B 21/01 zo dňa 6. 1. 2021)
Manual de uso – es (revízia REV B 21/01 zo dňa 6. 1. 2021)
Manuel d‘utilisation – fr (revízia REV B 21/01 zo dňa 6. 1. 2021)
Instrukcja obsługi – pl (revízia REV B 21/01 zo dňa 6. 1. 2021)
Návod na použitie – sk (revízia REV B 21/01 zo dňa 6. 1. 2021)
Návod k použití – cs (revízia REV B 21/01 zo dňa 6. 1. 2021)
Istruzioni per l‘uso – it (revízia REV B 21/01 zo dňa 6. 1. 2021)
Manual de instruções – pt (revízia REV B 21/01 zo dňa 6. 1. 2021)
Navodila za uporabo – sl (revízia REV B 21/01 zo dňa 6. 1. 2021)
Інструкція з експлуатації – uk (revízia REV B 21/01 zo dňa 6. 1. 2021)
Hướng dẫn sử dụng – vi (revízia REV B 21/01 zo dňa 6. 1. 2021)
Manual de utilizare – ro (revízia REV B 21/01 zo dňa 6. 1. 2021)
Használati útmutató – hu (revízia REV B 21/01 zo dňa 6. 1. 2021)
Руководство по эксплуатации – ru (revízia REV B 21/01 zo dňa 6. 1. 2021)
Návod k použití – cs (revízia REV A 20/10 zo dňa 22. 10. 2020)

Dôležité užívateľské informácie a pokyny
Možnosť stiahnutia platných produktových a systémových certifikátov výrobkov Biomag® na https://www.biomag-magnetoterapia.sk/certifikaty/. Staršie verzie si môžete vyžiadať u výrobcu.

Výroba zdravotníckeho prostriedku je aktívna od 4. 11. 2020.

Verzia software
Aktuálny firmware:Lu3DeV207

Verzia návodu
Aktuálnu alebo staršiu verziu návodu si môžete vyžiadať u výrobcu.

Aktuálne tlačivá T5
Instructions for Use – en (revízia REV D 22/03 zo dňa 31. 3. 2022)
Bedienungsanleitung – de (revízia REV D 22/03 zo dňa 31. 3. 2022)
Manual de uso – es (revízia REV D 22/03 zo dňa 31. 3. 2022)
Manuel d‘utilisation – fr (revízia REV D 22/03 zo dňa 31. 3. 2022)
Instrukcja obsługi – pl (revízia REV D 22/03 zo dňa 31. 3. 2022)
Návod na použitie – sk (revízia REV D 22/03 zo dňa 31. 3. 2022)
Návod k použití – cs (revízia REV D 22/03 zo dňa 31. 3. 2022)
Istruzioni per l‘uso – it (revízia REV D 22/03 zo dňa 31. 3. 2022)
Manual de instruções – pt (revízia REV D 22/03 zo dňa 31. 3. 2022)
Navodila za uporabo – sl (revízia REV D 22/03 zo dňa 31. 3. 2022)
Інструкція з експлуатації – uk (revízia REV D 22/03 zo dňa 31. 3. 2022)
Hướng dẫn sử dụng – vi (revízia REV D 22/03 zo dňa 31. 3. 2022)
Manual de utilizare – ro (revízia REV D 22/03 zo dňa 31. 3. 2022)
Használati útmutató – hu (revízia REV D 22/03 zo dňa 31. 3. 2022)
Руководство по эксплуатации – ru (revízia REV D 22/03 zo dňa 31. 3. 2022)

Staršie tlačivá T5
Instructions for Use – en (revizia REV C 21/02 zo dňa 17. 2. 2021)
Bedienungsanleitung – de (revizia REV C 21/02 zo dňa 17. 2. 2021)
Instrukcja obsługi – pl (revizia REV C 21/02 zo dňa 17. 2. 2021)
Használati útmutató – hu (revizia REV C 21/02 zo dňa 17. 2. 2021)
Navodila za uporabo – sl (revizia REV C 21/02 zo dňa 17. 2. 2021)
Návod na použitie – sk (revizia REV C 21/02 zo dňa 17. 2. 2021)
Návod k použití – cs (revizia REV C 21/02 zo dňa 17. 2. 2021)
Manual de uso – es (revizia REV C 21/02 zo dňa 17. 2. 2021)
Istruzioni per l‘uso – it (revizia REV C 21/02 zo dňa 17. 2. 2021)
Manual de utilizare – ro (revizia REV C 21/02 zo dňa 17. 2. 2021)
Інструкція з експлуатації – uk (revizia REV C 21/02 zo dňa 17. 2. 2021)
Hướng dẫn sử dụng – vi (revizia REV C 21/02 zo dňa 17. 2. 2021)
Manuel d‘utilisation – fr (revizia REV C 21/02 zo dňa 17. 2. 2021)
Manual de instruções – pt (revizia REV C 21/02 zo dňa 17. 2. 2021)
Руководство по эксплуатации – ru (revizia REV C 21/02 zo dňa 17. 2. 2021)
Instructions for Use – en (revizia REV B 21/01 zo dňa 14. 1. 2021)
Bedienungsanleitung – de (revizia REV B 21/01 zo dňa 14. 1. 2021)
Instrukcja obsługi – pl (revizia REV B 21/01 zo dňa 14. 1. 2021)
Használati útmutató – hu (revizia REV B 21/01 zo dňa 14. 1. 2021)
Navodila za uporabo – sl (revizia REV B 21/01 zo dňa 14. 1. 2021)
Návod na použitie – sk (revizia REV B 21/01 zo dňa 14. 1. 2021)
Návod k použití – cs (revizia REV B 21/01 zo dňa 14. 1. 2021)
Manual de uso – es (revizia REV B 21/01 zo dňa 14. 1. 2021)
Istruzioni per l‘uso – it (revizia REV B 21/01 zo dňa 14. 1. 2021)
Manual de utilizare – ro (revizia REV B 21/01 zo dňa 14. 1. 2021)
Інструкція з експлуатації – uk (revizia REV B 21/01 zo dňa 14. 1. 2021)
Hướng dẫn sử dụng – vi (revizia REV B 21/01 zo dňa 14. 1. 2021)
Manuel d‘utilisation – fr (revizia REV B 21/01 zo dňa 14. 1. 2021)
Manual de instruções – pt (revizia REV B 21/01 zo dňa 14. 1. 2021)
Руководство по эксплуатации – ru (revizia REV B 21/01 zo dňa 14. 1. 2021)
Návod k použití – cs (revizia REV A 20/10 zo dňa 22. 10. 2020)

Dôležité užívateľské informácie a pokyny
Možnosť stiahnutia platných produktových a systémových certifikátov výrobkov Biomag® na https://www.biomag-magnetoterapia.sk/certifikaty/. Staršie verzie si môžete vyžiadať u výrobcu.

Výroba zdravotníckeho prostriedku je aktívna od 4. 11. 2020.

Verzia software
Aktuálny firmware: 2.00

Verzia návodu
Aktuálnu alebo staršiu verziu návodu si môžete vyžiadať u výrobcu.

Aktuálne tlačivá T7
Návod k použití – cs (revízia REV C 22/03 zo dňa 31. 3. 2022)
Instructions for Use – en (revízia REV B 21/02 zo dňa 18. 2. 2021)
Manual de instruções – pt (revízia REV C 22/03 zo dňa 31. 3. 2022)
Manual de uso – es (revízia REV B 21/02 zo dňa 18. 2. 2021)
Használati útmutató – hu (revízia REV B 21/02 zo dňa 18. 2. 2021)

Staršie tlačivá T7
Návod k použití – cs (revízia REV B 21/02 zo dňa 18. 2. 2021)

Návod k použití – cs (revízia REV A 21/01 zo dňa 22. 01. 2021)

Dôležité užívateľské informácie a pokyny
Možnosť stiahnutia platných produktových a systémových certifikátov výrobkov Biomag® na https://www.biomag-magnetoterapia.sk/certifikaty/. Staršie verzie si môžete vyžiadať u výrobcu.

Výroba veterinárneho technického prostriedku je aktívna od 20. 6. 2013.

Verzia software
Aktuálny firmware: 1v231

Verzia návodu
Aktuálnu alebo staršiu verziu návodu si môžete vyžiadať u výrobcu.

Aktuálne tlačivá TV1
Návod k použití – cs (revizia REV D 21/04 zo dňa 12. 4. 2021)
Instructions for Use – en (revizia REV D 21/04 zo dňa 15. 4. 2021)
Instrukcja obsługi – pl (revizia REV D 21/04 zo dňa 15. 4. 2021)
Manuel d‘utilisation – fr (revízia REV D 21/04 zo dňa 15. 04. 2021)
Руководство по эксплуатации – ru (revízia REV D 21/04 zo dňa 15. 4. 2021)
Bedienungsanleitung – de (revizia REV Ca 18/05 zo dňa 16. 5. 2018)
Manual de usuario – es (revizia REV Ca 18/03 zo dňa 14. 3. 2018)
Istruzioni per l´uso – it (revizia REV Ca 18/03 zo dňa 30. 3. 2018)
Manual de instruções – pt (revizia REV Ca 18/03 zo dňa 16. 3. 2018)

Staršie tlačivá TV1
Manuel d´utilisation – fr (revizia REV A 13/11 zo dňa 13. 11. 2013)
Návod k obsluze – cz (revizia REV Ca 18/02 zo dňa 28. 2. 2018)
Návod k obsluze – cz (revizia REV B 16/03 zo dňa 21. 3. 2016)
Návod k obsluze – cz (revizia REV A 13/09 zo dňa 23. 9. 2013)
Bedienungsanleitung – de (revizia REV B 16/07 zo dňa 16. 7. 2016)
Bedienungsanleitung – de (revizia REV A 13/10 zo dňa 21. 10. 2013)
User Manual – en (revizia REV Cb 18/05 zo dňa 15. 5. 2018)
User Manual – en (revizia REV Ca 18/04 zo dňa 20. 4. 2018)
Service Manual – en (revizia REV A 14/11 zo dňa 18. 11. 2014)
Manual de usuario – es (revizia REV B 16/03 zo dňa 22. 3. 2016)
Manual de usuario – es (revizia REV A 14/04 zo dňa 24. 4. 2014)
Istruzioni per l´uso – it (revizia REV B 15/10 zo dňa 11. 10. 2015)
Instrukcja obsługi – pl (revizia REV Ca 18/05 zo dňa 16. 5. 2018)
Instrukcja obsługi – pl (revizia REV A 15/03 zo dňa 10. 3. 2015)

Dôležité užívateľské informácie a pokyny
Možnosť stiahnutia platných produktových a systémových certifikátov výrobkov Biomag® na https://www.biomag-magnetoterapia.sk/certifikaty/. Staršie verzie si môžete vyžiadať u výrobcu.

Výroba zdravotníckej pomôcky bola ukončená dňa 11. 3. 2021.

Verzia software
Aktuálny firmware: 1v231

Verzia návodu
Aktuálnu alebo staršiu verziu návodu si môžete vyžiadať u výrobcu.

Aktuálne tlačivá T1
Návod k použití – cs (revízia REV J 20/10 zo dňa 22. 10. 2020)
Návod na obsluhu – sk (revízia REV I 20/03 zo dňa 18. 3. 2020)
User Manual – en (revízia REV I 20/04 zo dňa 3. 4. 2020)
Bedienungsanleitung – de (revízia REV I 20/04 zo dňa 3. 4. 2020)
Istruzioni per l‘uso – it (revízia REV I 20/05 zo dňa 15. 5. 2020)
Manuel d‘utilisation – fr (revízia REV I 20/05 zo dňa 15. 5. 2020)
Instrukcja obsługi – pl (revízia REV I 20/04 zo dňa 10. 4. 2020)
Kezelési útmutató – hu (revízia REV I 20/04 zo dňa 10. 4. 2020)
Manual de usoario – es (revízia REV I 20/05 zo dňa 31. 5. 2020)
Manual de instruções – pt (revízia REV I 20/05 zo dňa 31. 5. 2020)
Руководство пользователя – ru (revízia REV I 20/05 zo dňa 31. 5. 2020)
Інструкція з експлуатації – uk (revízia REV I 20/05 zo dňa 31. 5. 2020)
Hướng dẫn vận hành – vn (revízia REV I 20/05 zo dňa 31. 5. 2020)

Staršie tlačivá T1
Návod k obsluze – cs (revizia REV I 20/03 zo dňa 18. 3. 2020)
Návod k obsluze – cz (revizia REV Ha 18/12 zo dňa 20. 12. 2018)
Návod na obsluhu – sk (revizia REV Ha 18/12 zo dňa 20. 12. 2018)
Návod k obsluze – cz (revizia REV Ga 18/05 zo dňa 30. 5. 2018)
Návod na obsluhu – sk (revizia REV Ga 18/05 zo dňa 30. 5. 2018)
Návod k obsluze – cz (revizia REV Fb 17/06 zo dňa 30. 6. 2017)
Návod na obsluhu – sk (revizia REV Fb 17/06 zo dňa 30. 6. 2017)
Návod k obsluze – cz (revizia REV Fa 17/03 zo dňa 31. 3. 2017)
Návod na obsluhu – sk (revizia REV Fa 17/03 zo dňa 31. 3. 2017)
Návod k obsluze – cz (revizia REV D 16/09 zo dňa 16. 9. 2016)
Návod na obsluhu – sk (revizia REV D 16/09 zo dňa 16. 9. 2016)
Návod k obsluze – cz (revizia REV C 16/02 zo dňa 11. 2. 2016)
Návod na obsluhu – sk (revizia REV C 16/02 zo dňa 11. 2. 2016)
Návod k obsluze – cz (revizia REV B 15/11 zo dňa 30. 9. 2015)
Návod na obsluhu – sk (revizia REV B 15/11 zo dňa 30. 9. 2015)
Návod k obsluze – cz (revizia REV A 13/06 zo dňa 1. 6. 2013)
Návod na obsluhu – sk (revizia REV A 13/06 zo dňa 1. 6. 2013)
User Manual – en (revizia REV Ga 18/06 zo dňa 1. 6. 2018)
Bedienungsanleitung – de (revizia REV Ga 18/06 zo dňa 1. 6. 2018)
User Manual – en (revizia REV Fb 17/09 zo dňa 7. 9. 2017)
Bedienungsanleitung – de (revizia REV Fb 17/09 zo dňa 7. 9. 2017)
Instructions for Operation – en (revizia REV Fa 17/04 zo dňa 3. 4. 2017)
Bedienungsanleitung – de (revizia REV Fa 17/04 zo dňa 3. 4. 2017)
Instructions for Operation – en (revizia REV E 16/12 zo dňa 1. 12. 2016)
Bedienungsanleitung – de (revizia REV E 16/12 zo dňa 1. 12. 2016)
Instructions for Operation – en (revizia REV D 16/07 zo dňa 18. 7. 2016)
Bedienungsanleitung – de (revizia REV D 16/07 zo dňa 18. 7. 2016)
Instructions for Operation – en (revizia REV C 16/03 zo dňa 8. 3. 2016)
Bedienungsanleitung – de (revizia REV B 15/06 zo dňa 1. 6. 2015)
Instructions for Operation – en (revizia REV B 15/06 zo dňa 1. 6. 2015)
Bedienungsanleitung – de (revizia REV A 16/03 zo dňa 8. 3. 2016)
Instructions for Operation – en (revizia REV A 13/06 zo dňa 1. 6. 2013)
Bedienungsanleitung – de (revizia REV A 13/06 zo dňa 1. 6. 2013)
Istruzioni per l‘uso – it (revizia REV Ha 19/10 zo dňa 8. 10. 2019)
Manuel d‘utilisation – fr (revizia REV Ha 19/10 zo dňa 8. 10. 2019)
Istruzioni per l‘uso – it (revizia REV Ga 18/12 zo dňa 14. 12. 2018)
Manuel d‘utilisation – fr (revizia REV Ga 18/12 zo dňa 14. 12. 2018)
Istruzioni per l‘uso – it (revizia REV Fa 18/01 zo dňa 10. 1. 2018)
Manuel d‘utilisation – fr (revizia REV Fa 18/01 zo dňa 10. 1. 2018)
Istruzioni per l‘uso – it (revizia REV D 16/09 zo dňa 16. 9. 2016)
Manuel d‘utilisation – fr (revizia REV D 16/09 zo dňa 16. 9. 2016)
Istruzioni per l‘uso – it (revizia REV B 15/11 zo dňa 25. 11. 2015)
Manuel d‘utilisation – fr (revizia REV B 15/11 zo dňa 25. 11. 2015)
Istruzioni per l‘uso – it (revizia REV A 13/06 zo dňa 1. 6. 2013)
Manuel d‘utilisation – fr (revizia REV A 13/06 zo dňa 1. 6. 2013)
Instrukcja obsługi – pl (revizia REV Ha 19/05 zo dňa 31. 5. 2019)
Kezelési útmutató – hu (revizia REV Ha 19/05 zo dňa 31. 5. 2019)
Instrukcja obsługi – pl (revizia REV Fa 17/04 zo dňa 26. 4. 2017)
Kezelési útmutató – hu (revizia REV Fa 17/04 zo dňa 26. 4. 2017)
Instrukcja obsługi – pl (revizia REV C 16/07 zo dňa 11. 7. 2016)
Kezelési útmutató – hu (revizia REV C 16/07 zo dňa 11. 7. 2016)
Instrukcja obsługi – pl (revizia REV B 15/09 zo dňa 15. 9. 2015)
Kezelési útmutató – hu (revizia REV B 15/09 zo dňa 15. 9. 2015)
Instrukcja obsługi – pl (revizia REV A 13/06 zo dňa 1. 6. 2013)
Kezelési útmutató – hu (revizia REV A 13/06 zo dňa 1. 6. 2013)
Manual de usoario – es (revizia REV Ha 19/03 zo dňa 21. 3. 2019)
Manual de instruções – pt (revizia REV Ha 19/03 zo dňa 21. 3. 2019)
Manual de usoario – es (revizia REV Fa 17/10 zo dňa 19. 10. 2017)
Manual de instruções – pt (revizia REV Fa 17/10 zo dňa 19. 10. 2017)
Manual de usoario – es (revizia REV B 16/05 zo dňa 18. 5. 2016)
Manual de instruções – pt (revizia REV B 16/05 zo dňa 18. 5. 2016)
Manual de usoario – es (revizia REV A 13/06 zo dňa 1. 6. 2013)
Manual de instruções – pt (revizia REV A 13/06 zo dňa 1. 6. 2013)
Руководство пользователя – ru (revizia REV Fa 17/10 zo dňa 18. 10. 2017)
Інструкція з експлуатації – uk (revizia REV Fa 17/10 zo dňa 18. 10. 2017)
Руководство пользователя – ru (revizia REV A 13/06 zo dňa 1. 6. 2013)
Інструкція з експлуатації – uk (revizia REV A 13/06 zo dňa 1. 6. 2013)
Hướng dẫn vận hành – vn (revizia REV Ha 19/04 zo dňa 26. 4. 2019)
Hướng dẫn vận hành – vn (revizia REV A 13/06 zo dňa 1. 6. 2013)

 

Dôležité užívateľské informácie a pokyny
Možnosť stiahnutia platných produktových a systémových certifikátov výrobkov Biomag® na https://www.biomag-magnetoterapia.sk/certifikaty/. Staršie verzie si môžete vyžiadať u výrobcu.

Výroba zdravotníckej pomôcky bola ukončená dňa 11. 3. 2021.

Verzia software
Aktuálny firmware: 328V126

Verzia návodu
Aktuálnu alebo staršiu verziu návodu si môžete vyžiadať u výrobcu.

Aktuálne tlačivá T2
Návod k použití – cs (revizia REV I 20/10 zo dňa 22. 10. 2020)
Navodila za uporabo – si (revizia REV H 20/08 zo dňa 7. 8. 2020)
User Manual – en (revizia REV H 20/04 zo dňa 3. 4. 2020)
Kezelési útmutató – hu (revizia REV Ga 19/02 zo dňa 8. 2. 2019)
Instrukcja obsługi – pl (revizia REV Fa 18/11 zo dňa 30. 11. 2018)
Bedienungsanleitung – de (revizia REV Fa 18/04 zo dňa 3. 4. 2018)
Istruzioni per l‘uso – it (revizia REV Ea 17/10 zo dňa 16. 10. 2017)
Návod na obsluhu – sk (revizia REV A 13/11 zo dňa 4. 11. 2013)
Upute za uporabu – hr (revizia REV A 13/11 zo dňa 4. 11. 2013)
Manual de usoario – es (revizia REV A 13/06 zo dňa 1. 6. 2013)
Manuel d‘utilisation – fr (revizia REV A 13/06 zo dňa 1. 6. 2013

Staršie tlačivá T2
Návod k obsluze – cs (revizia REV H 19/10 zo dňa 30. 10. 2019)
Návod k obsluze – cz (revizia REV Ga 18/12 zo dňa 20. 12. 2018)
Návod k obsluze – cz (revizia REV Fa 18/03 zo dňa 29. 3. 2018)
Návod k obsluze – cz (revizia REV Ea 17/09 zo dňa 14. 9. 2017)
Návod k obsluze – cz (revizia REV B 16/07 zo dňa 30. 6. 2016)
Návod k obsluze – cz (revizia REV A 13/11 zo dňa 4. 11. 2013)
Bedienungsanleitung – de (revizia REV D 16/11 zo dňa 11. 11. 2016)
Bedienungsanleitung – de (revizia REV C 15/09 zo dňa 30. 9. 2015)
Bedienungsanleitung – de (revizia REV A 13/06 zo dňa 1. 6. 2013)
Instructions for Operation – en (revizia REV D 16/11 zo dňa 11. 11. 2016)
Instructions for Operation – en (revizia REV A 13/06 zo dňa 1. 6. 2013)
Kezelési útmutató – hu (revizia REV Eb 18/01 zo dňa 8. 1. 2018)
Kezelési útmutató – hu (revizia REV Ea 17/10 zo dňa 17. 10. 2017)
Kezelési útmutató – hu (revizia REV A 13/06 zo dňa 1. 6. 2013)
Istruzioni per l‘uso – it (revizia REV A 13/11 zo dňa 3. 11. 2013)
Instrukcja obsługi – pl (revizia REV C 17/01 zo dňa 25. 1. 2017)
Instrukcja obsługi – pl (revizia REV B 16/07 zo dňa 18. 7. 2016)
Instrukcja obsługi – pl (revizia REV A 13/11 zo dňa 4. 11. 2013)
Navodila za uporabo – si (revizia REV Ga 20/02 zo dňa 28. 2. 2020)

Dôležité užívateľské informácie a pokyny
Možnosť stiahnutia platných produktových a systémových certifikátov výrobkov Biomag® na https://www.biomag-magnetoterapia.sk/certifikaty/. Staršie verzie si môžete vyžiadať u výrobcu.