Útlak nervov (chronický) - popis a liečba

Máte bolesti, ktoré sa síce časom zmierňujú, ale nakoniec opäť zaútočia? Sú sprevádzané brnením, znižuje sa citlivosť a hybnosť postihnutej časti? Jednou z príčin môže byť útlak nervov.

Upozornenie:
Nepoužívajte tento či akýkoľvek iný článok na internete na stanovenie diagnózy. Správnu diagnózu môže vždy stanoviť iba lekár. Neodkladajte návštevu lekára a riešte svoj zdravotný stav včas.

Chcete riešiť bolesti, opuchy a zápaly?
Využite jednomesačné bezplatné zapožičanie pulznej magnetoterapie Biomag.
Rezervovať zapožičanie
Útlak nervov - popis diagnózy a liečba
Obrázok : Útlak nervov (chronický)

Popis útlaku nervov (chronického) a príčiny vzniku

K útlaku nervov môže dôjsť na viacerých miestach v ľudskom tele. Príčinou môžu byť opuchy, úrazy, nádory, zápalové procesy a ďalšie chorobné stavy.

Na rozdiel od akútneho stavu ide v prípade chronického útlaku o trvalé problémy, ktoré sa prechodne zmiernia alebo zhoršujú. Tieto problémy bývajú častým dôsledkom degeneratívnych zmien chrbtice.

K chronickému útlaku nervov môže dôjsť pri artrózach. Artrózy v oblasti chrbtice vedú k utláčaniu koreňových nervov, ktoré sa prejavia silnými bolesťami, najčastejšie v oblasti bedrovej a krížovej chrbtice. Rozvinuté stavy môžu viesť až k ochrnutiu pacienta.

K chronickému útlaku nervu často dochádza aj pri rozvinutých úžinových syndrómoch. Jedná sa o útlak nervov, ciev a šliach v úžine medzi kosťami a väzivovými pruhmi.

Tieto útlaky sú vyvolané:

 • jednostrannou dlhodobou nadmernou záťažou,
 • vplyvom vibrácií, chladu či tlaku od pracovných nástrojov,
 • pri zaujatí nevhodnej polohy.

Môže tak dôjsť k vzniku syndrómu karpálneho tunela, tlakovému poškodeniu lakťového nervu v lakti, alebo tlakovému poškodeniu kmeňa lýtkového nervu za hlavičkou kosti lýtkovej, ale aj rade iných postihnutí.

Liečba útlaku nervov – zbavte sa bolesti

Liečba útlaku nervu je vždy založená predovšetkým na odstránení príčiny.

V prípade útlaku koreňových nervov chrbtice je tak zahájená konzervatívna rehabilitačná liečba s využitím fyzioterapie (liečebné cvičenia, mäkké techniky, masáže a iné.) a prístrojovej fyzikálnej terapie(elektroliečba, ultrazvuk, laser, diatermia, magnetoterapia a iné), ktorá vedie k obnove cirkulácie , elimináciu opuchu a na zníženie bolestivosti.

V prípade úžinových syndrómov je počiatočná liečba zameraná na zníženie záťaže a aplikáciu ortézy. Zmiernenie bolesti a zabránenie zápalu je možné podporiť aj podaním nesteroidných antireumatík.

V pokročilých štádiách artrózy je často potrebné chirurgické riešenie ochorenia. Chirurgická liečba je indikovaná až v ťažkých štádiách ochorenia. Stredne ťažké a ťažké postihnutie nervu pri úžinovom syndróme je potom tiež nutné riešiť chirurgicky.

 • Chronický stav – stav s pozvoľným a dlhodobým rozvojom.
 • Nesteroidové antireumatikum – nesteroidové liečivo pôsobiace proti bolesti, prejavom zápalu a horúčke.
 • Syndróm karpálneho tunela – súbor príznakov zapríčinený útlakom nervov, ciev a šliach v priechode z predlaktia do dlane ohraničenom karpálnymi kosťami a väzivovými pruhmi.

V rámci rehabilitačnej liečby niektorých prejavov útlaku nervov má významné miesto nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia, ktorá pôsobí presne na tie prejavy, ktoré väčšinu pacientov najviac trápia. V prospech pacienta využíva protibolestivý a hojivý efekt s podporou regenerácie a protizápalových účinkov. Tlmí bolesť, zmierňuje opuch a zápalové prejavy, zlepšuje metabolické podmienky tkanív, stimuluje hojenie a prináša celkovú úľavu.

Výhodou je možnosť individuálnych domácich aplikácií, ktoré umožňujú pacientovi pokračovať doma v intenzívnej rehabilitačnej liečbe aj mimo zdravotníckeho zariadenia.

Výhodou je aj možnosť včasného nasadenia liečby v počiatkoch ťažkostí a možnosť dlhodobých denných udržiavacích aplikácií.

Patentovaná 3D pulzná terapia Biomag. Ako pôsobí?

Základným princípom pôsobenia 3D pulznej terapie Biomag je generovanie elektromagnetických pulzov. Tieto pulzy cez odev aj cez celú hĺbku tkaniva prenikajú až do miesta cielenej aplikácie. Pulzy majú špeciálne vyvinuté biotropné parametre (napríklad frekvenciu, tvar, intenzitu) tak, aby čo najlepšie ovplyvňovali rôzne zdravotné ťažkosti.

Pre túto liečbu na princípe elektromagnetických pulzov sa všeobecne používa pojem pulzná magnetoterapia (v angličtine sa zvyčajne používa skratka PEMF).

Patentovaná 3D technológia Biomag navyše zaisťuje presnejší a nerušený tvar pulzov, zvyšuje výkon a pulzy vďaka nej môžu pôsobiť z rôznych strán.

Pulzná magnetoterapia nie je určená priamo na liečbu útlaku nervov. Takú liečbu môže odporučiť iba lekár. Aplikovať pulznú magnetoterapiu môžete na prejavy útlaku nervov, ako sú bolesti, opuchy a zápaly.

Dôležité informácie

Prečítajte si starostlivo návod dodaný výrobcom a poraďte sa s odborným lekárom na váš zdravotný stav pred použitím akéhokoľvek zdravotníckeho prostriedku.

Prístroje a aplikátory pulznej magnetoterapie Biomag nie je dovolené používať pri nižšie uvedených kontraindikáciách. Pri nerešpektovaní kontraindikácií môže dôjsť k poškodeniu zdravia pacienta aj obsluhy!

Pokiaľ si nie ste istí, či dobre rozumiete všetkým nižšie uvedeným kontraindikáciám a zásadám bezpečnej obsluhy, použite tieto kontakty. Predíde tak možným ťažkostiam.

 • Tehotenstvo
 • Pacemaker (elektrokardiostimulátor)
 • Krvácavé stavy
 • Menštruačné krvácanie
 • Novotvary
 • Ťažké septické stavy
 • Horúčkovité stavy
 • Aktívna TBC
 • Mykotické ochorenia v mieste aplikácie
 • Záchvatové nervové ochorenia
 • Hyperfunkcia štítnej žľazy
 • Hyperfunkcia nadobličiek
 • Myasthenia gravis
 • Ochorenie hypotalamu a hypofýzy
 • Psychózy
 • Neznáme bolesti
 • Neurčená diagnóza
 • Rozpor s odborne určeným liečebným postupom

Pokiaľ vlastníte aplikátor s polarizovaným svetlom AL16-LUM medzi ďalšie kontraindikácie patria:

 • Priame svietenie do očí (platí pri aplikácii polarizovaného svetla)
 • Pri metabolických poruchách, kde dochádza k fotosenzibilizácii kože a pri užívaní fotostimulačných prípravkov (platí pri aplikácii polarizovaného svetla)

Vedľajšie účinky:
Osobitnú pozornosť treba pri aplikácii venovať pacientom s hypotenziou (alebo sklonmi k nej) a hypertenziou. Individuálne účinky a použitie magnetoterapie je potrebné posudzovať podľa konkrétneho stavu a reakcie jednotlivých pacientov.

Pri neočakávaných reakciách prerušte aplikáciu! Pokračovať v aplikácii sa odporúča po kontrole ošetrujúcim lekárom na základe ním určeného postupu.

Tento zoznam kontraindikácií je orientačný. Vždy sa riaďte kontraindikáciami, ktoré nájdete v aktuálnom znení originálneho návodu. Tento návod Vám bol dodaný výrobcom spoločne s Vašim prístrojom.

Rudolf Zubrík ( Podolie )

Pulzový magnet používam viac ako rok a som s ním veľmi spokojný. Používam ho na boľavé kríže, stŕpnuté ruky, zníženie tlaku, na bolesti brucha. Odkedy mám prístroj, nechodím na obstreky.

Jaroslav Vomáčka ( Praha )

Prístroj používam na artrózu kolenných, ramenných a bedrových kĺbov, ischias, obličky a bolesť chrbta. Uvedené ťažkosti ustúpili.

Helena Petrová ( Brno )

Prístroj magnetoterapie používam vždy po väčšej pracovnej záťaži pri práci na záhrade, ktorá vyvoláva bolesti chrbta. Som s “Biomagom” spokojná.

Informačný dodatok: Výsledky terapie môžu byť individuálne a nemusia tak vždy zodpovedať tu zverejneným skúsenostiam.


Ďalšie ťažkosti, s ktorými vám pomôže pulzná Biomag terapia

Účel aplikácií
 • bolesti
 • opuchy
 • zápaly
Účel aplikácií
 • bolesti
 • znížené prekrvenie
 • zápaly
Účel aplikácií
 • bolesti
 • opuchy
 • zápaly
Účel aplikácií
 • bolesti
 • opuchy
 • zápaly
Účel aplikácií
 • bolesti
 • opuchy
 • zápaly
Účel aplikácií
 • bolesti
 • zápaly
Účel aplikácií
 • bolesti
 • opuchy
 • zápaly