Útlak nervov (chronický)

Editor: | 14. augusta 2019

Trpíte bolesťami, ktoré sa síce časom zmierňujú, ale nakoniec opäť zaútočia? Sú sprevádzané brnením, znižuje sa citlivosť a hybnosť postihnutej časti? Jednou z príčin môže byť útlak nervov.

Útlak nervov (chronický)
Obrázok: Útlak nervov (chronický)

Hľadáte riešenie útlaku nervov?

Chcete sa zbaviť problémov?

Popis útlaku nervov (chronického) a príčiny vzniku

K útlaku nervov môže dôjsť na rade miest v ľudskom tele. Príčinou môžu byť opuchy, úrazy, nádory, zápalové procesy a ďalšie chorobné stavy.

Na rozdiel od akútneho stavu ide v prípade chronického útlaku o trvalé ťažkosti, ktoré sa prechodne zmiernia alebo zhoršujú. Tieto ťažkosti bývajú častým dôsledkom degeneratívnych zmien chrbtice.

K chronickému útlaku nervov môže dôjsť pri artrózach. Artrózy v oblasti chrbtice vedú k utlačeniu koreňových nervov, čo sa prejaví silnými bolesťami, najčastejšie v oblasti bedrovej a krížovej chrbtice. Rozvinuté stavy môžu viesť až k ochrnutiu pacienta.

K chronickému útlaku nervu často dochádza tiež pri rozvinutých úžinových syndrómoch. Ide o útlak nervov, ciev a šliach v úžine medzi kosťami a väzivovými pruhmi.

Tieto útlaky sú vyvolané:

 • jednostrannou dlhodobou nadmernou záťažou,
 • vplyvom vibrácií, chladu či tlaku pracovných nástrojov,
 • pri zaujímaní nevhodnej polohy.

Môže tak dôjsť k vzniku syndrómu karpálneho tunela, tlakovému poškodeniu lakťového nervu v lakti, alebo tlakovému poškodeniu kmeňa lýtkového nervu za hlavičkou kosti lýtkovej, ale aj mnohým iným postihnutiam.

Liečba útlaku nervov – zbavte sa bolesti

Liečba útlaku nervu je vždy založená predovšetkým na odstránení príčiny.

V prípade útlaku koreňových nervov chrbtice sa teda začne s rehabilitáciou a fyzikálnou terapiou.

V prípade úžinových syndrómov je počiatočná liečba zameraná na zníženie záťaže a aplikácií ortézy. Zmiernenie bolesti a zabránenie zápalu je možné podporiť aj podaním nesteroidových antireumatík. Rozvoj zápalu spojený s ochorením a bolesťou je ďalej možné zmierňovať 3D pulznou terapiou.

V pokročilých štádiách artrózy je často nutné chirurgické riešenie ochorenia. Chirurgická liečba je indikovaná až v ťažkých štádiách ochorenia. Stredne ťažké a ťažké postihnutie nervu pri úžinovom syndróme je potom tiež nutné riešiť chirurgicky.

3D pulzná terapia Biomag pomáha riešiť chronický útlak nervov.

Vysvetlenie vybraných pojmov:

 • Chronický stav – stav s pozvoľným a dlhodobým rozvojom.
 • Nesteroidové antireumatikum – nesteroidové liečivo pôsobiace proti bolesti, prejavom zápalu a horúčke.
 • Syndróm karpálneho tunela – súbor príznakov zapríčinený útlakom nervov, ciev a šliach v priechode z predlaktia do dlane ohraničenom karpálnymi kosťami a väzivovými pruhmi.

Patentovaná 3D pulzná terapia Biomag. Ako pôsobí?

Základným princípom pôsobenia 3D pulznej terapie Biomag je generovanie elektromagnetických pulzov. Tieto pulzy cez odev aj cez celú hĺbku tkaniva prenikajú až do miesta cielenej aplikácie. Pulzy majú špeciálne vyvinuté biotropné parametre (napríklad frekvenciu, tvar, intenzitu) tak, aby čo najlepšie ovplyvňovali rôzne zdravotné ťažkosti.

Pre túto liečbu na princípe elektromagnetických pulzov sa všeobecne používa pojem pulzná magnetoterapia (v angličtine sa zvyčajne používa skratka PEMF).

Patentovaná 3D technológia Biomag navyše zaisťuje presnejší a nerušený tvar pulzov, zvyšuje výkon a pulzy vďaka nej môžu pôsobiť z rôznych strán. Ide tak o úplne novú a unikátnu medicínsku technológiu na trhu.

Aké sú výhody terapie v prípade útlaku nervov?

 • Pomáha tlmiť bolesť.
 • Pôsobí proti opuchom, má regeneračný a myorelaxačný efekt.
 • Vďaka jednoduchému ovládaniu možno aplikovať aj v domácej starostlivosti.
 • Ide o riešenie bez ďalších liekov.
 • Ide o neinvazívnu metódu.

3D terapia Biomag a jej účinky - vysvetľuje MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Účinky pulznej terapie – vedecké štúdie

Efekty pulznej terapie (PEMF) pri chronickom útlaku nervov sú podložené mnohými štúdiami. Napríklad klinická štúdia vykonaná na 92 pacientoch výskumným tímom C. Thuileho a M. Walzla vo Viedni potvrdzuje významný potenciál pulznej terapie (PEMF) na utlmenie bolesti u pacientov s bedrovou radiculopthiou a  hyperextenzného poranenia krčnej chrbtice (švihové poranenie). Z uvedeného vyplýva, že 3D pulzná terapia Biomag môže pomôcť zmierniť bolesti v prípade chronického útlaku nervov. Viac o vedeckej štúdii.

Pozitívne efekty aplikácií pulzového magnetického poľa (PEMF) dokladajú klinické štúdie od významných autorít a renomovaných inštitúcií.  Najnovší zoznam týchto klinických štúdií nájdete na tejto stránke. Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme ľahko sa orientovať v týchto odborných dátach.

Na našom oddelení je aplikácia magnetického pulzového poľa veľmi dobre využívaná. Oceňujeme možnosť aplikácie nielen podľa čísiel programu, ale aj možnosť vytvárania vlastných programov. Prístroj je malý, dobre sa ovláda, ovládanie je jednoduché, pri veľmi dobrom výkone.

Fakultná nemocnica Na Bulovce Praha – Oddelenie liečebnej rehabilitácie

Liečenie pulzovým magnetickým poľom v našich kúpeľoch používame viac ako 10 rokov. Prístroje Biomag používame v rámci rehabilitačnej aj kúpeľnej liečby. Kombinácia magnetoterapie s inými rehabilitačnými metódami je veľmi výhodná, pretože dochádza k sčítaniu účinkov magnetoterapie s inými metódami (účinku proti bolesti, proti opuchu, regeneračného účinku a myorelaxačného).

Anenské slatinné kúpele – Lázně Bělohrad

S prístrojom sme spokojní, dobrá je aj manipulácia s aplikátormi a dobré sú liečebné výsledky. Odozva od pacientov je kladná. Frekvencia využitia je zhruba 50 aplikácií týždenne.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

Prístroj magnetoterapie používam vždy po väčšej pracovnej záťaži pri práci na záhrade, ktorá vyvoláva bolesti chrbta. Som s „Biomagom“ spokojná.

Helena Petrová, Brno

Pulzový magnet používam viac ako rok a som s ním veľmi spokojný. Používam ho na boľavé kríže, stŕpnuté ruky, zníženie tlaku, na bolesti brucha. Odkedy mám prístroj, nechodím na obstreky.

Rudolf Zubrík, Podolie

Prístroj používam na artrózu kolenných, ramenných a bedrových kĺbov, ischias, obličky a bolesť chrbta. Uvedené ťažkosti ustúpili.

Jaroslav Vomáčka, Praha

* Informačný dodatok: Výsledky terapie môžu byť individuálne a nemusia tak vždy zodpovedať tu zverejneným skúsenostiam.

Lekári a naši ďalší klienti využívajú pulznú terapiu Biomag aj na tieto ochorenia a ťažkosti:

 • Diabetes
 • Bolesti chrbtice
 • Bercové vredy – vredy predkolenia
 • Vysoký tlak
 • Karpálny tunel
 • Artrózy kĺbov
 • Ďalšie ťažkosti

Rezervujte si vyskúšanie 3D pulznej terapie Biomag

Spoločnosť Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostredníctvom certifikovaných partnerov možnosť vyskúšania 3D pulznej terapie Biomag po celom Slovensku.

Cieľom je, aby sa každý mohol s prístrojmi a terapiou zoznámiť a osobne ju otestovať.

Využite túto možnosť a vyskúšajte patentovanú 3D pulznú terapiu.

 

Zákazník

Zanechajte kontakt nášmu špecialistovi

 • ✓ Poskytne Vám všetky informácie, ktoré Vás zaujímajú
 • ✓ Posúdi Vaše zdravotné ťažkosti
 • ✓ Pomôže s výberom najvhodnejšieho prístroja
 • Umožní vyskúšanie a prípadne pre Vás zaistí objednanie prístrojov

Položky označené* sú povinné.

Zásady ochrany osobných údajov tu.Informatívny dodatok k spracovaniu osobných údajov tu.