Biomag® – vývoj a výroba prístrojov na pulznú magnetoterapiu.

Prístroje pre profesionálov. Prístroje na domácu starostlivosť.

Sme tu pre vás od roku 1991. Teraz nová generácia 3De series.

Pomocou zariadenia Biomag® Lumina 3D-e môžeme podporiť zachovanie dobrého zdravotného stavu či jeho zlepšenie pri rôznych problémoch pohybového aparátu, chronických ochoreniach a stavoch a pri rôznych poraneniach. V rámci celkovej terapie môžeme účinne podporovať zlepšovanie zdravotného stavu pri širokej škále rôznych problémov, ktoré spôsobujú nedostatočné prekrvenie, okysličenie alebo poruchy látkovej výmeny a metabolizmu.

TEST

Biomag Lumina 3D-e

zdravotnícky prostriedok

Biomag® Lumina 3D-e je elektronický prístroj, ktorý sa skladá z riadiacej jednotky umiestnenej v plastovej škatuli, na vrchnej strane má informačný displej. V dolnej časti má vstup na pripojenie napájacieho konektora a 4 výstupy na pripojenie aplikátorov.

Pred prvým použitím zariadenia sa dôkladne oboznámte s návodom na použitie!

Biomag® Lumina 3D-e je aktívne terapeutické zariadenie – zdravotnícky prostriedok určený na použitie samostatne alebo v kombinácii s ostatnými zdravotníckymi postupmi a prostriedkami ako doplnková terapia v rámci celkového terapeutického zámeru.

Účelom aplikácií nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie Biomag® je využitie ich biologických efektov na tkanivá tak, aby napomáhali pri tlmení niektorých prejavov (symptómov) ochorenia. Ide predovšetkým o bolesť, opuchy, spazmy, zmeny mikrocirkulácie a ďalej o podporu hojenia a tlmenie ďalších symptómov, ktoré sú týmito efektmi ovplyvniteľné.

Fyziologické zmeny v tkanivách nastávajú po aplikáciách pulznej magnetoterapie Biomag® v dôsledku tlmenia bolesti, a najmä vyvolanej  vazodilatácie kapilár a prekapilár a z toho vyplývajúcich nasledujúcich liečebných efektov:

 • protibolestivého – analgetického, zmiernenie pocitu bolesti
 • hojivého – s podporou regenerácie, protizápalových a protireumatických účinkov
 • protiopuchového – protiedémového
 • myorelaxačného – uvoľňujúceho spazmy (kŕče)
 • vazodilatačného – najmä zlepšenie mikrocirkulácie
 • metabolicko-detoxikačného – urýchľuje odbúravanie škodlivín a metabolitov látkovej premeny

Určené na použitie na neporušenú pokožku cez ochrannú vrstvu, napr. jednorazovú alebo inú hygienickú podložku.

Počas používania zariadenia Biomag® Lumina 3D-e je potrebné dodržiavať najmä Zásady bezpečnej obsluhy (str. 28) spolu s Kontraindikáciami/Indikáciami (str. 5) a používať ho v súlade s určenými podmienkami prostredia.

Základné bezpečnostné informácie sa zobrazujú aj na displeji prístroja.

Biomag Lumio 3D-e

zdravotnícky prostriedok

Biomag® Lumio 3D-e je elektronický prístroj, ktorý sa skladá z riadiacej jednotky umiestnenej v plastovej škatuli, na vrchnej strane má informačný displej.

Pred prvým použitím zariadenia sa dôkladne oboznámte s návodom na použitie!

Biomag® Lumio 3D-e je aktívne terapeutické zariadenie – zdravotnícky prostriedok určený na použitie samostatne alebo v kombinácii s ostatnými zdravotníckymi postupmi a prostriedkami ako doplnková terapia v rámci celkového terapeutického zámeru.

Účelom aplikácií nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie Biomag® je využitie ich biologických efektov na tkanivá tak, aby napomáhali pri tlmení niektorých prejavov (symptómov) ochorenia. Ide predovšetkým o bolesť, opuchy, spazmy, zmeny mikrocirkulácie a ďalej o podporu hojenia a tlmenie ďalších symptómov, ktoré sú týmito efektmi ovplyvniteľné.

Fyziologické zmeny v tkanivách nastávajú po aplikáciách pulznej magnetoterapie Biomag® v dôsledku tlmenia bolesti a najmä vyvolanej vazodilatácie kapilár a prekapilár a z toho vyplývajúcich nasledujúcich liečebných efektov:

 • protibolestivý – analgetický, zmiernenie pocitu bolesti
 • hojivý – s podporou regenerácie, protizápalových a protireumatických účinkov
 • protiopuchový – protiedémový
 • myorelaxačný – uvoľňujúci spazmy (kŕče)
 • vazodilatačný – najmä zlepšenie mikrocirkulácie
 • metabolicko-detoxikačný – urýchľuje odbúravanie škodlivín a metabolitov látkovej premeny

Určené na použitie na neporušenú pokožku cez ochrannú vrstvu, napr. jednorazovú alebo inú hygienickú podložku.

Počas používania zariadenia Biomag® Lumio 3D-e je potrebné dodržiavať najmä Zásady bezpečnej obsluhy (str. 23) spolu s Kontraindikáciami / Indikáciami (str. 5) a používať ho v súlade s určenými podmienkami prostredia.

Základné bezpečnostné informácie sa zobrazujú aj na displeji prístroja.

TEST

Protibolestivý efekt

PEMF vďaka elektromagnetickej indukcii podmieňuje vznik prúdu v nervových vláknach. Tento indukovaný prúd blokuje priechod bolestivých pocitov z miesta bolesti cez miechu až do mozgových centier. V dôsledku tohto a niektorých ďalších mechanizmov sa
potláča bolesť. Medzi ďalšie mechanizmy patria zvýšená tvorba endorfínov, potlačenie zápalu a opuchu. Uplatní sa aj myorelaxačný mechanizmus, t. j. uvoľňovanie svalového tonusu (napätia).

Zvýšené vyplavovanie endorfínov a regulácia presunu kalciových iónov cez bunkovú membránu sa tiež podieľajú na vazodilatácii, analgetickom efekte a upokojení.

Po aplikáciách PEMF bola dokázaná zvýšená aktivita laktátdehydrogenázy v exponovanom svalstve. Laktátdehydrogenáza podmieňuje odbúravanie kyseliny mliečnej,
ktorá dráždi nervové receptory a spôsobuje bolesť.

Hojivý efekt

Hojivý a regeneračný efekt PEMF na kosti a mäkké tkanivá je vysvetľovaný nešpecifickým podráždením cytoplazmatickej (bunkovej) membrány. Na tejto membráne sa aktivuje metabolický reťazec, ktorého kľúčovým bodom je zmena pomeru cAMP a cGMP, t.j. zmena pomeru medzi cyklickým adenozínmonofosfátom a cyklickým guanozínmonofosfátom.

Pri využití regeneračného efektu kostí vedú aplikácie k zvýšeniu osteoklastov a k následnému naštartovaniu procesu obnovy kostného tkaniva. PEMF výrazne zrýchľuje hojenie, aktivuje tvorbu nového tkaniva, kalcifikáciu a vedie k zvýšeniu citlivosti na parathormón, ktorý okrem iného pomáha kontrolovať hladinu vápnika v tele.

Lepšie prekrvenie tkaniva a väčšia saturácia kyslíkom pomáhajú zrýchliť ústup zápalov vo všetkých tkanivách a zároveň sa zosilňujú účinky prípadnej antibiotickej liečby.

Významne sa zrýchľujú aj hojenie poškodených periférnych nervov, regenerácia neurofibríl (vláken v neurónoch) a rast centrálnych axónov (vláken vystupujúcich z buniek).

TEST

Protiopuchový efekt

Opuch spôsobuje porucha krvného obehu na úrovni krvných kapilár s následným hromadením tekutiny medzi bunkami.

Cieľom aplikácií PEMF je pôsobiť proti hlavným príčinám opuchov, t. j. proti zvýšenému krvnému tlaku vo vlásočniciach (najmenších krvných
cievach v tele), proti poruchám odtoku tekutín z tkaniva a aj proti prípadnému zvýšeniu priepustnosti stien vlásočníc.

Dôležitú úlohu pri protiopuchovom efekte PEMF zohráva zlepšená perfúzia, t. j. lepší prietok tkanivami.

Zrýchlenie látkovej premeny po aplikácii pulznej magnetoterapie umožní rýchlejšie vstrebávanie opuchov a v danej oblasti zároveň nastáva výrazné protizápalové a protibolestivé pôsobenie.

Myorelaxačný efekt

Pôsobením PEMF sa zrýchľuje vyplavovanie kyslých metabolitov, ktoré spôsobujú bolestivé dráždenie vo svaloch a v miestach chronických zápalov.

Vyplavovanie týchto metabolitov je dané zlepšenou perfúziou (prietokom tkanivami) a zvýšenou aktivitou laktátdehydrogenázy, ktorá podmieňuje odbúravanie kyseliny mliečnej.

Vplyvom aplikácií PEMF sa výrazne zmenšuje svalový spazmus (kŕče). Terapia okrem toho obmedzuje radikulárne (koreňové) dráždenie, ktoré často spôsobuje brnenie a pulzujúcu alebo pálivú bolesť.

Tým, že PEMF potláča bolesti, sa upravujú reflexné zmeny organizmu. Úpravou týchto reflexov organizmu ustupujú svalové spazmy alebo kontraktúry a kŕče. Výsledkom takéhoto uvoľnenia je ďalšie tlmenie bolesti.

Aplikácia PEMF teda vedie k uvoľneniu kostrového svalstva a zlepšeniu pohyblivosti. Toto zlepšenie pohyblivosti umožní ďalej rozšíriť terapiu, napríklad vo forme ľahšieho rehabilitačného cvičenia.

TEST

Vazodilatačný efekt

PEMF s vhodne nastavenými parametrami pôsobí proti takzvanému peniažkovateniu, čiže zhlukovaniu erytrocytov, ktoré v krvi prenášajú kyslík. Výsledný účinok je opätovné rozptyľovanie jednotlivých erytrocytov a zväčšenie plochy schopnej viazať kyslík. Krv, ktorá prešla vhodným pulzným magnetickým poľom, tak vykazuje schopnosť lepšie sa okysličovať a prenášať kyslík do tkanív.

Pri pôsobení PEMF sa aktivuje parasympatikum a vzniká reflux iónov Ca2+, čo vedie k uvoľneniu svaloviny ciev (hlavne prekapilárnych zvieračov) a následnej vazodilatácii.

Aplikácia NPMP ovplyvňuje polarizáciu červených krviniek kladným nábojom. Polarizácia krviniek pôsobí na svalový tonus jemných ciev, malých tepien a vlásočníc (kapilár). To vedie k rozšíreniu tohto krvného riečiska (vazodilatácii a zlepšeniu mikrocirkulácie) a tým aj k dokonalejšiemu zásobovaniu tkanív okysličenou krvou a živinami. Zlepšená mikrocirkulácia prispieva aj k rýchlejšiemu odvodu toxických látok a metabolitov z tkanív.

PEMF okrem toho významne zvyšuje parciálny tlak kyslíka a ovplyvňuje plasticitu, čiže pružnosť krviniek. Pružnejšie krvinky môžu potom lepšie prechádzať krvným riečiskom. Dlhodobé aplikácie tejto metódy vedú aj k neovaskularizácii, t. j. k rýchlejšej tvorbe nových malých ciev.

Vplyvom aplikácií pulzného magnetického poľa sa zároveň znižuje riziko tvorby krvných zrazenín (trombov).

Metabolicko–detoxikačný efekt

PEMF rovnomerne prechádza ľudskými tkanivami a môže tak pôsobiť ako jedna z mála metód aj na mieste vnútorných zápalov.

Na miestach, na ktorých sa terapia PEMF aplikuje, pôsobí na každú bunku a indukuje v nej slabé elektrické prúdy. Vďaka tejto indukcii elektrických prúdov sa menia povrchové potenciály buniek. Základom každého detoxikačného procesu je práve lepšie zásobenie živinami a odvádzanie metabolických splodín z tkanív.

Hlavným detoxikačným orgánom tela je pečeň a preto sa pri aplikáciách PEMF
odporúča zamerať sa práve na ňu. Činnosť pečene podporuje aj dostatok hydratácie a na to je možné využiť tekutiny, v ktorých prebehla tzv. magnetizácia. Ide o proces, v rámci ktorého sa pôsobením PEMF na vodu mení jej štruktúra. Takáto voda má okrem iného lepšiu schopnosť viazať na seba molekuly kyslíka a je mäkšia, preto lepšie rozpúšťa a odvádza odpadové látky a ďalšie metabolity.

TEST

Fotogaléria

Zákazník

Zanechajte kontakt nášmu špecialistovi

 • ✓ Poskytne všetky informácie, ktoré Vás zaujímajú
 • ✓ Posúdi Vaše zdravotné ťažkosti
 • ✓ Pomôže s výberom najvhodnejšieho prístroja
 • Umožní vyskúšanie a prípadne pre Vás zabezpečí objednanie prístroja