Polyneuropatia - popis a liečba

Znižuje sa vám alebo mizne citlivosť v končatinách? Ak máte polyneuropatiu môžete tiež cítiť brnenie, pálenie a bolesti. Môžete mať neistotu pri chôdzi, svalovú slabosť a kŕče svalov alebo množstvo ďalších príznakov. Ďalším charakteristickým prejavom tohto nepríjemného ochorenia je prípadné ubúdanie svalovej hmoty na končatinách.

Upozornenie:
Nepoužívajte tento či akýkoľvek iný článok na internete na stanovenie diagnózy. Správnu diagnózu môže vždy stanoviť iba lekár. Neodkladajte návštevu lekára a riešte svoj zdravotný stav včas.

Chcete riešiť bolesti a zápaly?
Využite jednomesačné bezplatné zapožičanie pulznej magnetoterapie Biomag.
Rezervovať zapožičanie
Polyneuropatia - popis diagnózy a liečba
Obrázok : Polyneuropatia

Popis polyneuropatie a príčiny vzniku

Polyneuropatia tvorí rôznorodú skupinu porúch periférnych nervov. Ide väčšinou o viacpočetné systémové postihnutie, ktoré vzniká pôsobením rôznych vnútorných aj vonkajších vplyvov.

Najčastejšie polyneuropatie sú:

 • akútna a chronická zápalová demyelinizačná polyneuropatia,
 • polyneuropatia pri reumatoidnej artritíde,
 • diabetická neuropatia (u cukrovkárov s poruchami nervovocievneho systému),
 • alkoholová polyneuropatia,
 • polyneuropatia u Lymskej boreliózy s bolestivými prejavmi v hybnom aparáte,
 • toxické polyneuropatie – napr. po intoxikácii benzénom, sirouhlíkom, olovom,
 • polyneuropatia po neurotoxických liekoch ( po chemoterapii atď.).
 • metabolické a nutričné polyneuropatie – napr. hypotyreóza, malnutrícia

Pri podozrení na polyneuropatiu vykoná lekár celkové vyšetrenie, vyšetrenie pomocou elektromyografie (EMG), laboratórne vyšetrenie a niekedy aj biopsiu nervu, či svalu.

Príčina polyneuropatie však nie je v 20 – 30 % prípadov zistená ani na špecializovaných klinických pracoviskách.

Liečba polyneuropatie – zbavte sa problémov

Polyneuropatie predstavujú ochorenia celého systému periférnych nervov, teda vlákien senzitívnych, senzorických, motorických i vegetatívnych, hoci ich postihnutie nemusí byť vo všetkých lokalizáciách a modalitách rovnaké.

Preto aj prejavy polyneuropatie sú rôzne: parestézie a dysestézie, hypestézie, neuropatická bolesť, chvenie, zášklby, kŕče svalov, parézy, únava, svalová atrofia, problémy s udržaním rovnováhy a iné.

Liečba polyneuropatie je založená predovšetkým na riešení ochorenia, ktoré viedlo k jej vzniku – napríklad ukončenie toxickej expozície, doplnenie chýbajúcich vitamínov a iné.

Liečba diabetickej polyneuropatie spočíva v udržiavaní glykémie v normálnych hodnotách. Vhodné stravovanie je základnou podmienkou pre udržiavanie hladiny glykémie pod kontrolou a obmedzenie ďalšieho poškodzovania nervov.

Na potlačenie bolestí a ďalších príznakov sú používané lieky proti bolesti, antidepresíva a iné.

Je kladený dôraz na prevenciu vzniku defektu na dolnej končatine.

 • Antidepresíva – lieky na zmiernenie príznakov klinickej depresie.
 • Defekt na dolnej končatine – poškodenie dolnej končatiny na podklade systémového ochorenia, spravidla rozvojom drobného poranenia, na podklade ischémie končatiny vzniká deštrukcia tkanív, infekcia, alebo vred.
 • Elektromyografia (EMG) – vyšetrenie elektrických biosignálov kostrového svalstva.
 • Glykémia – hladina krvného cukru.

Na prevenciu úbytku svalovej hmoty a iných tkanív je zaraďovaná liečebná rehabilitácia – hlavne cvičenie na zlepšenie stability, precvičovanie jemných pohybov rúk a iné.

Symptomatická liečba polyneuropatie spočíva predovšetkým v snahe obmedziť neuropatické bolesti a autonómne príznaky, ktoré trápia veľa pacientov. Používajú sa predovšetkým: nesteroidné antireumatiká (antiflogistika); antidepresíva, antikonvulzíva a na liečbu silných bolestí opiátmi.

V rámci rehabilitačnej liečby niektorých prejavov polyneuropatie má významné miesto nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia, ktorá pôsobí presne na tie prejavy, ktoré väčšinu pacientov najviac trápia. V prospech pacienta využíva protibolestivý a hojivý efekt s podporou regenerácie a protizápalových účinkov. Tlmí bolesť, zmierňuje zápalové prejavy, zlepšuje metabolické podmienky tkanív a prináša celkovú úľavu.

Výhodou je možnosť individuálnych domácich aplikácií, ktoré umožňujú pacientovi pokračovať doma v intenzívnej rehabilitačnej liečbe aj mimo zdravotníckeho zariadenia.

Výhodou je aj možnosť včasného nasadenia liečby v počiatkoch ťažkostí a možnosť dlhodobých denných udržiavacích aplikácií.

Patentovaná 3D pulzná terapia Biomag. Ako pôsobí?

Základným princípom pôsobenia 3D pulznej terapie Biomag je generovanie elektromagnetických pulzov. Tieto pulzy cez odev aj cez celú hĺbku tkaniva prenikajú až do miesta cielenej aplikácie. Pulzy majú špeciálne vyvinuté biotropné parametre (napríklad frekvenciu, tvar, intenzitu) tak, aby čo najlepšie ovplyvňovali rôzne zdravotné ťažkosti.

Pre túto liečbu na princípe elektromagnetických pulzov sa všeobecne používa pojem pulzná magnetoterapia (v angličtine sa zvyčajne používa skratka PEMF).

Patentovaná 3D technológia Biomag navyše zaisťuje presnejší a nerušený tvar pulzov, zvyšuje výkon a pulzy vďaka nej môžu pôsobiť z rôznych strán.

Pulzná magnetoterapia nie je určená priamo na liečbu polyneuropatie. Takú liečbu môže odporučiť iba lekár. Aplikovať pulznú magnetoterapiu môžete na prejavy polyneuropatie, ako sú bolesti a zápaly.

Dôležité informácie

Prečítajte si starostlivo návod dodaný výrobcom a poraďte sa s odborným lekárom na váš zdravotný stav pred použitím akéhokoľvek zdravotníckeho prostriedku.

Prístroje a aplikátory pulznej magnetoterapie Biomag nie je dovolené používať pri nižšie uvedených kontraindikáciách. Pri nerešpektovaní kontraindikácií môže dôjsť k poškodeniu zdravia pacienta aj obsluhy!

Pokiaľ si nie ste istí, či dobre rozumiete všetkým nižšie uvedeným kontraindikáciám a zásadám bezpečnej obsluhy, použite tieto kontakty. Predíde tak možným ťažkostiam.

 • Tehotenstvo
 • Pacemaker (elektrokardiostimulátor)
 • Krvácavé stavy
 • Menštruačné krvácanie
 • Novotvary
 • Ťažké septické stavy
 • Horúčkovité stavy
 • Aktívna TBC
 • Mykotické ochorenia v mieste aplikácie
 • Záchvatové nervové ochorenia
 • Hyperfunkcia štítnej žľazy
 • Hyperfunkcia nadobličiek
 • Myasthenia gravis
 • Ochorenie hypotalamu a hypofýzy
 • Psychózy
 • Neznáme bolesti
 • Neurčená diagnóza
 • Rozpor s odborne určeným liečebným postupom

Pokiaľ vlastníte aplikátor s polarizovaným svetlom AL16-LUM medzi ďalšie kontraindikácie patria:

 • Priame svietenie do očí (platí pri aplikácii polarizovaného svetla)
 • Pri metabolických poruchách, kde dochádza k fotosenzibilizácii kože a pri užívaní fotostimulačných prípravkov (platí pri aplikácii polarizovaného svetla)

Vedľajšie účinky:
Osobitnú pozornosť treba pri aplikácii venovať pacientom s hypotenziou (alebo sklonmi k nej) a hypertenziou. Individuálne účinky a použitie magnetoterapie je potrebné posudzovať podľa konkrétneho stavu a reakcie jednotlivých pacientov.

Pri neočakávaných reakciách prerušte aplikáciu! Pokračovať v aplikácii sa odporúča po kontrole ošetrujúcim lekárom na základe ním určeného postupu.

Tento zoznam kontraindikácií je orientačný. Vždy sa riaďte kontraindikáciami, ktoré nájdete v aktuálnom znení originálneho návodu. Tento návod Vám bol dodaný výrobcom spoločne s Vašim prístrojom.

Štefan Minarovič ( Lozorno )

Mám diabetes už 45 rokov – následky poznáte – diabetická polyneuropatia (bolesti kĺbov, slabosti, malátnosť,..) S Vaším zariadením sa bolesti kĺbov doslova stratili na minimum, takže v noci nepoznám bolesť v rukách ani nohách.

Jiří Štěrbík ( Brno )

Prístroj Biomag som si zadovážil, keď mi stanovili diagnózu polyneuropatie. Táto diagnóza je nevyliečiteľná. Stav sa mi počas 3 ročného používania nezmenil. Tak som s prístrojom veľmi spokojný.

Informačný dodatok: Výsledky terapie môžu byť individuálne a nemusia tak vždy zodpovedať tu zverejneným skúsenostiam.


Ďalšie ťažkosti, s ktorými vám pomôže pulzná Biomag terapia

Účel aplikácií
 • bolesti
 • opuchy
 • zápaly
Účel aplikácií
 • bolesti
 • znížené prekrvenie
 • zápaly
Účel aplikácií
 • bolesti
 • opuchy
 • zápaly
Účel aplikácií
 • bolesti
 • opuchy
 • zápaly
Účel aplikácií
 • bolesti
 • opuchy
 • zápaly
Účel aplikácií
 • bolesti
 • zápaly