Polyneuropatia

Znižuje sa vám alebo mizne citlivosť v končatinách? Ak trpíte polyneuropatiou môžete tiež cítiť brnenie, pálenie a bolesť. Môžete mať neistotu pri chôdzi, svalovú slabosť a kŕče svalov alebo rad ďalších príznakov. Ďalším charakteristickým prejavom tohto nepríjemného ochorenia je prípadné ubúdanie svalovej hmoty na končatinách.

Neodkladajte návštevu lekára. Riešte svoj zdravotný stav včas. Chcete riešiť polyneuropatiu už teraz? Využiť môžete našu lekársku poradňu.

Polyneuropatia - popis diagnózy a liečba
Obrázok Polyneuropatia

Popis polyneuropatie a príčiny vzniku

Polyneuropatia predstavuje rôznorodú skupinu porúch periférnych nervov. Ide väčšinou o viacpočetné systémové postihnutie, ktoré vzniká pôsobením rôznych vnútorných i vonkajších vplyvov.

Najčastejšie polyneuropatie sú:

 • akútna a chronická zápalová demyelinizačná polyneuropatia,
 • polyneuropatia pri reumatoidnej artritíde,
 • diabetická neuropatia (u cukrovkárov s poruchami nervovocievného systému),
 • alkoholová polyneuropatia,
 • polyneuropatia pri Lymskej borelióze s bolestivými prejavmi v hybnom aparáte,
 • toxické polyneuropatie – napr. po intoxikácii benzénom, sírouhlíkom, olovom,
 • polyneuropatia po neurotoxických liekoch (Nidrazid; po chemoterapii atď.).

Pri podozrení na polyneuropatiu vykoná lekár celkové vyšetrenie, vyšetrenie pomocou elektromyografie (EMG), laboratórne vyšetrenia a niekedy aj biopsiu nervu, či svalu.

Príčina polyneuropatie však nie je v 20 – 30% prípadov zistená ani na špecializovaných klinických pracoviskách.

Liečba polyneuropatie – zbavte sa ťažkostí

Liečba polyneuropatie je založená predovšetkým na riešení ochorenia, ktoré viedlo k jej vzniku.

Liečba diabetickej polyneuropatie spočíva v udržiavaní glykémie v normálnych hodnotách. Vhodné stravovanie je základnou podmienkou pre udržiavanie hladiny glykémie pod kontrolou a obmedzenie ďalšieho poškodzovania nervov.

Na potlačenie bolestí a ďalších príznakov sa užívajú lieky proti bolesti, antidepresíva a iné. Je kladený dôraz na prevenciu vzniku defektu na dolnej končatine.

Na prevenciu úbytku svalovej hmoty a iných tkanív je zaraďovaná liečebná rehabilitácia.

 • Antidepresíva – lieky na zmiernenie príznakov klinickej depresie.
 • Defekt na dolnej končatine – poškodenie dolnej končatiny na podklade systémového ochorenia, spravidla rozvojom drobného poranenia, na podklade ischémie končatiny vzniká deštrukcia tkanív, infekcia, alebo vred.
 • Elektromyografia (EMG) – vyšetrenie elektrických biosignálov kostrového svalstva.
 • Glykémia – hladina krvného cukru.
Zákazník SK

Napíšte otázku lekárovi. Zavolá Vám späť.

Na Vaše otázky odpovie lekár s mnohoročnou praxou. MUDr. Peter Bednarčík CSc. Více zde.

 • Popíšte Vašu otázku do formulára nižšie.
 • Lekár posúdi Vaše otázky a ťažkosti ihneď, ako bude mať čas.
 • Lekár Vám zavolá späť na Váš telefón.
 • Preberiete spoločne prípadné ďalšie podrobnosti.
 • Lekár Vám zadarmo navrhne možné riešenie.

Chcete lekárovi radšej zavolať? Volajte +420 493 493 199