Patentovaná 3D magnetoterapia

MDR CERTIFIED

Vyskúšajte zadarmo

Filozofiou spoločnosti Biomag® je vyrábať vysokokvalitné výrobky, ktoré svojim používateľom dobre slúžia mnoho rokov. Preto sa pri vývoji našich výrobkov venuje obrovská pozornosť každému detailu, a to tak z hľadiska úžitkovej hodnoty a vysokej účinnosti našich prístrojov, ako aj z hľadiska vysokej kvality použitých materiálov a výrobných postupov.

Pozrite si certifikáty pre magnetoterapeutické výrobky Biomag®  od prestížnych odborných autorít, ktoré dokazujú vysokú kvalitu prístrojov Biomag® a sú uznávané pre predaj prístrojov Biomag® nielen na európskom kontinente, ale aj v Ázii a Amerike.

Systémové certifikáty

Norma ISO 13485 je určená pre výrobcov zdravotníckych pomôcok a súvisiacich služieb a bola vypracovaná z dôvodu zvýšených požiadaviek na systém riadenia kvality týchto subjektov. Pomáha im poskytovať výrobky a súvisiace služby v takej kvalite, aby spĺňali očakávania zákazníkov a legislatívne požiadavky štátnych orgánov.

Vydavateľom týchto certifikátov je: 3EC International

Certifikáty výrobkov

Certifikát ES je nezávislým overením posúdenia zhody výrobku s požiadavkami príslušných vládnych nariadení zo strany výrobcu. Vydavateľ certifikátu vyhlasuje, že výrobca správne vykonal proces posudzovania zhody a môže vydať ES vyhlásenie o zhode.

Výrobca je povinný označiť zdravotnícku pomôcku označením CE spolu s identifikačným číslom notifikovanej osoby zodpovednej za vykonávanie úloh stanovených v zákone o zdravotníckych pomôckach.

Vydavateľom týchto certifikátov je: 3EC International

Biomag® Lumina 3D-e

Vyhlásenie o zhode je dokument, ktorým spoločnosť Biomag® preukazuje, že správne posúdila zhodu výrobku s požiadavkami príslušných vládnych nariadení. Certifikát je nevyhnutnou podmienkou na uvedenie výrobku na trh. ES vyhlásenie o zhode vydáva výrobca na základe posúdenia daného výrobku z hľadiska požiadaviek konkrétneho vládneho nariadenia.

Systém CB alebo systém IECEE-CB je celosvetovo najpoužívanejší systém certifikácie elektrických výrobkov. Ide o dohodu o uznávaní výsledkov skúšok podľa medzinárodných noriem IEC pre elektrickú bezpečnosť elektrických výrobkov.

Hodnotiteľom týchto certifikátov je Elektrotechnický skúšobný ústav (systém CB) a 3EC International(ES vyhlásenie o zhode).

Biomag® Lumio 3D-e

Vyhlásenie o zhode je dokument, ktorým spoločnosť Biomag® preukazuje, že správne posúdila zhodu výrobku s požiadavkami príslušných vládnych nariadení. Certifikát je nevyhnutnou podmienkou na uvedenie výrobku na trh. ES vyhlásenie o zhode vydáva výrobca na základe posúdenia daného výrobku z hľadiska požiadaviek konkrétneho vládneho nariadenia.

Certifikát vydaný Elektrotechnickým skúšobným ústavom potvrdzuje, že bol vydaný na základe splnenia požiadaviek certifikačnej schémy a vyhlasuje, že zariadenie Biomag® spĺňa požiadavky platných noriem pre bezpečnosť zdravotníckych pomôcok.

Hodnotiteľom týchto certifikátov je Elektrotechnický skúšobný ústav (systém CB) a 3EC International(ES vyhlásenie o zhode).

Biomag® LightFit Duo

Certifikát vydaný Elektrotechnickým skúšobným ústavom potvrdzuje, že bol vydaný na základe splnenia požiadaviek certifikačnej schémy a vyhlasuje, že zariadenie Biomag® spĺňa požiadavky platných noriem pre bezpečnosť zdravotníckych pomôcok.

Hodnotiteľom certifikátu je Elektrotechnický skúšobný ústav (certifikát) a 3EC International(ES vyhlásenie o zhode).

Veterinárne osvedčenia

Certifikát voľného predaja dokazuje, že veterinárny technický výrobok Biomag® Lumina VET sa môže vyrábať a uvádzať do obehu na veterinárne účely bez obmedzení. Tento certifikát umožňuje predaj do Európskej únie a ďalších krajín.

Hodnotiteľom osvedčenia je: Ústav pre štátnu kontrolu veterinárnych biopreparátov a liečiv.

Karel Hrnčíř - Biomag® - firemné dokumenty

Vo výpise z obchodného registra je pri obchodnom mene Karel Hrnčíř – Biomag® uvedený základný identifikačný údaj o spoločnosti.
Správnosť výpisu z obchodného registra potvrdzuje Krajský súd v Hradci Králové.

Výpis zo živnostenského registra preukazuje vlastníctvo obchodnej firmy Karel Hrnčíř – Biomag® k živnostenskému oprávneniu na podnikanie v oblasti činnosti výroba zdravotníckych pomôcok a v ďalších oblastiach.
Vydavateľom výpisu z obchodného registra je: Živnostenský úrad Hořice.

Osvedčenie o registrácii preukazuje, že spoločnosť Karel Hrnčíř – Biomag® je platiteľom dane z pridanej hodnoty.
Vydavateľom osvedčenia o registrácii platiteľa dane z pridanej hodnoty je Finančný úrad v Hořiciach.

Petr Hrnčíř - Biomag® - firemné dokumenty

Z výpisu zo živnostenského registra vyplýva vlastníctvo obchodnej firmy Petr Hrnčíř k živnostenskému oprávneniu na podnikanie v oblasti činnosti výroba zdravotníckych pomôcok, sprostredkovanie obchodu a služieb a v ďalších oblastiach uvedených vo výpise.
Vydavateľom výpisu z obchodného registra je: Živnostenský úrad Hořice.

Rozhodnutie o registrácii preukazuje, že Petr Hrnčíř je platiteľom dane z pridanej hodnoty.
Vydavateľom osvedčenia o registrácii platiteľa dane z pridanej hodnoty je Finančný úrad v Hořiciach.

Biomag Medical s.r.o. - dokumenty spoločnosti

Vo výpise z obchodného registra spoločnosť Biomag Medical s.r.o. uvádza základné identifikačné údaje o spoločnosti.
Správnosť výpisu z obchodného registra potvrdzuje Krajský súd v Hradci Králové.

Spoločnosť Biomag Medical s.r.o. je zapísaná v registri hospodárskych subjektov (register EORI) a má pridelený jedinečný identifikátor (číslo EORI – registračné a identifikačné číslo hospodárskeho subjektu). Číslo EORI slúži ako jedinečný identifikátor pri komunikácii s colnými orgánmi.
Vydavateľom rozhodnutia o pridelení identifikátora hospodárskeho subjektu (číslo EORI) je: Colný úrad pre Královohradecký kraj.

Rozhodnutie o registrácii preukazuje, že spoločnosť Biomag Medical s.r.o. je platiteľom dane z pridanej hodnoty.
Vydavateľom Rozhodnutia o registrácii platiteľa dane z pridanej hodnoty je Finančný úrad pre Královohradecký kraj, Územný pracovisko v Jičíne.

Certifikát Asociácie výrobcov a dodávateľov zdravotníckych pomôcok

Spoločnosť Biomag® je členom Asociácie výrobcov a dodávateľov zdravotníckych pomôcok . Všetky spoločnosti, ktoré sú členmi združenia, deklarujú vysokú kvalitu svojich výrobkov a vzťahov so zákazníkmi.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.