Lekárska poradňa

Zo všeobecné hľadiska je dôležité pre každý zdravotný probém vedieť jej charakteristiku, poznať jej príčiny a tiež správne možnosti a spôsoby, ako pristupovať k náprave.

V nasledujúcich stránkach sú u vybranej skupiny zdravotných problémov stručne vysvetlené ich základné charakteristiky. Ide predovšetkým o problémy spojené s pohybovým aparátom, s poruchami metabolického obratu alebo zlým prekrvením a zásobením tkanív.

V starostlivosti o zdravie čleveka treba pristupovať vždy individuálne, odborne a so znalosťou konkrétneho zdravotného stavu každého jedinca.

Preto vám tu ponúkame možnosť telefonickej alebo písomnej konzultácie so skúseným lekárom, ktorý vám na základe rozhovoru poradí a odpovie na vaše otázky.

Zákazník SK

Napíšte otázku lekárovi. Zavolá Vám späť.

Na Vaše otázky odpovie lekár s mnohoročnou praxou. MUDr. Peter Bednarčík CSc. Více zde.

  • Popíšte Vašu otázku do formulára nižšie.
  • Lekár posúdi Vaše otázky a ťažkosti ihneď, ako bude mať čas.
  • Lekár Vám zavolá späť na Váš telefón.
  • Preberiete spoločne prípadné ďalšie podrobnosti.
  • Lekár Vám zadarmo navrhne možné riešenie.

Chcete lekárovi radšej zavolať? Volajte +420 493 493 199