Lekárska poradňa

Vlastníte magnetoterapiu Biomag alebo uvažujete o jej obstaraní?

Zo všeobecné hľadiska je dôležité pre každý zdravotný probém vedieť jej charakteristiku a tiež stanoviť správne možnosti a spôsoby, ako pristupovať k náprave. Zároveň je treba k aplikáciám magnetoterapie pristupovať vždy individuálne, odborne a so znalosťou konkrétneho zdravotného stavu každého jedinca.

Preto vám tu ponúkame možnosť písomnej alebo telefonickej konzultácie so skúseným lekárom, ktorý na základe rozhovoru s Vami posúdi vhodnosť a spôsob použitia magnetoterapie v konkrétnych prípadoch a poradí, ako aplikovať 3D magnetoterapiu Biomag najefektívnejšie.