Magnetické pole Zeme

Editor: | 3. júna 2019

Planéta Zem produkuje magnetické pole. Každý živý organizmus na toto magnetické pole reaguje. Magnetosféra tiež chráni povrch planéty proti kozmickému žiareniu.

Magnetické pole planéty Zem má ojedinelé magnetické vlastnosti, ktoré sú optimálne na rozvoj a existenciu života

Je dokázané, že živý organizmus produkuje veľmi slabé elektromagnetické pole (merateľné zložitými prístrojmi), ktoré neustále reaguje s magnetickým poľom zemským. Z fyzikálnych dôvodov musia mať tieto interakcie odozvu na úrovni atomárnej, bunkovej, celých bunkových štruktúr, ako aj na úrovni celého organizmu. Ide iste o pôsobenie slabé, ale prakticky stále, bez časového obmedzenia. Pretože však nemáme zodpovedajúce špecifické receptory, akým je napr. sluchový orgán pre zvukové vlny, tak si existenciu magnetického poľa (jeho pôsobenie) priamo neuvedomujeme.

Magnetické pole Zeme a zachovanie život

Zemský magnetizmus má hodnotu približne 0,047 mT. Kolísanie a cyklické výkyvy magnetickej činnosti určujú cykly biologické (denné, mesačné, ročné …). Zjednodušene môžeme zhrnúť päť známych oblastí zachovania života, ktoré sú magnetizmom podmienené:

  • poriadok a mechanizmus elektrochemických operácií na úrovni najmenších častíc živej hmoty
  • ochrana pred rôznorodým kozmickým žiarením, ktoré by inak život zničilo
  • zemská príťažlivosť
  • časové cykly,
  • orientácia v priestore podmienená magnetickým poľom Zeme

Magnetické pole Zeme – Vaše otázky

Zaujali Vás informácie o magnetickom poli Zeme? Chcete sa tiež dozvedieť, ako môže magnetoterapia pomôcť pri Vašich ťažkostiach? Kontaktujte nás. Naši odborní poradcovia Vám ochotne odpovedia na Vaše otázky.