Akčný potenciál izolovaného sedacieho nervu

Editor: | 6. decembra 2018

Akčný potenciál izolovaného sedacieho nervu. Touto témou sa zaoberali štúdie tímu Ö. Coskuna. Na zvieracom modeli boli skúmané okamžité účinky 30-minútovej aplikácie pulzového magnetického poľa s frekvenciou 50 Hz a intenzitou 1 mT. Výsledky boli porovnané s kontrolnou skupinou a preukázali prekvapivé účinky.

Akčný potenciál je krátky okamih, kedy sa membránový potenciál bunky rýchlo zvýši a zase zníži, aby udržal rozdiel napätia medzi vnútorným prostredím bunky a vonkajším prostredím pri šírení nervového vzruchu. Pri neurónoch sú akčné potenciály známe tiež ako nervové impulzy.

Maximálny rozkmit (amplitúda), hyperpolarizačné fáze a akčný potenciál boli na základe výsledkov tejto štúdie výrazne nižšie u skupiny, ktorá podstúpila pulznú magnetickú terapiu.

Použitie pulzového magnetického poľa s frekvenciou 50 Hz a intenzitou 1 mT malo teda negatívny účinok na periférne nervy, pretože znížilo hodnotu rozkmitu a hyperpolarizačné fáze jeho akčného potenciálu.

Inak povedané, pulzná magnetoterapia výrazne obmedzuje nervové impulzy sedacieho nervu a tým obmedzuje silnú bolesť spôsobenú zápalom sedacieho nervu.

Zdroj: Coskun, Ö. et al. (2011) Effects of 50 Hertz-1 mT magnetic field on action potential in isolated rat sciatic nerve. Toxicology And Industrial Health. [Online] 27 (2), 127–132.

Účinky 50 Hz, 1 1 mT magnetického poľa na akčný potenciál v izolovanom krysom sedacom nerve / Effects of 50 Hertz-1 mT magnetic field on action potential in isolated rat sciatic nerve

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20823053

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako najskôr to bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Ischias (akútny)

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)