Liečba akútnej ischémie dolných končatín

Editor: | 6. decembra 2018

Liečba akútnej ischémie dolných končatín a diabetu na zvieracom modeli s pomocou nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie (15 Hz, 1,2 mT) bola predmetom štúdie výskumného tímu Y. Pana (2013).   

Ischémia dolných končatín predstavuje veľký problém u pacientov trpiacich cukrovkou, a to vďaka chabej novotvorbe ciev (neovaskularizácia).

Skoršie štúdie už preukázali, že nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia dokáže podporiť rast a obnovu krvných ciev v ischemických léziách.

Táto štúdia sa však zaoberala otázkou, či bude mať pulzové magnetické pole podobné terapeutické účinky aj na prípady ischémie končatín spojené s diabetom.

Výsledky preukázali, že nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia zlepšuje prekrvenie a tvorbu nových krvných ciest pri akútnej ischémii dolných končatín, a to predovšetkým pozitívnym účinkom pulzového elektromagnetického poľa na fibroblastový rastový faktor 2 (FGF-2).

Pulzná elektromagnetická terapia tak môže byť neoceniteľná pri liečbe diabetických pacientov s ischemickým postihnutím končatín.

Zdroj: Pan, Y. et al. (2013) Effects of PEMF on microcirculation and angiogenesis in a model of acute hindlimb ischemia in diabetic rats. Bioelectromagnetics. [Online] 34 (3), 180–188.

Účinky PEMF na mikrocirkuláciu a angiogenézu v modelovej situácii akútnej ischémie zadných končatín u diabetických krýs/ Effects of PEMF on microcirculation and angiogenesis in a model of acute hindlimb ischemia in diabetic rats

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22952041

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Ischemická choroba končatín (ischémia)

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)