Liečba artritídy pomocou protizápalových účinkov pulznej magnetoterapie

Editor: | 6. decembra 2018

Liečba artritídy pomocou protizápalových účinkov pulznej magnetoterapie s frekvenciou 5 Hz a intenzitou 4 μT bola odskúšaná vedeckým tímom R. Selvama (2007) a jej výsledky boli publikované vo vedeckom časopise Life Sciences.

Pred začatím pulznej magnetoterapie zaznamenala táto štúdia v chronickej fáze artritídy zvýšenú hladinu peroxidov lipida a zníženú ochranu organizmu vďaka vyplytvaným antioxidačným enzýmom. Zvýšená hladina peroxidov lipida ukazuje, že dochádza k poškodeniu buniek voľnými radikálmi a konečné produkty môžu byť mutagénne a karcinogénne.

Bližšie skúmanie odhalilo, že pumpovanie vápenatých iónov cez plazmatickú membránu bolo potlačené, zatiaľ čo hladina medzibunkových vápenatých iónov bola zvýšená. Nedochádzalo teda k prenosu vápenatých iónov do buniek.

Po aplikácii nízkofrekvenčného pulzového magnetického poľa došlo k stabilizácii plazmatických membrán buniek.

Vďaka protizápalovým účinkom pulznej magnetoterapie došlo k obnove pumpovania vápenatých iónov do buniek cez plazmatickú membránu a zároveň k zníženiu hladiny medzibunkových vápenatých iónov.

Pulzná magnetoterapia teda svojím protizápalovým efektom napravuje všetky tu popísané škody, ktoré artritída v organizme spôsobuje, a je tak vhodná na liečbu reumatoidnej artritídy.

Zdroj: Selvam, R. et al. (2007) Low frequency and low intensity pulsed electromagnetic field exerts its antiinflammatory effect through restoration of plasma membrane calcium ATPase activity. Life Sciences. 802403–2410.

Nízkofrekvenčné pulzové elektromagnetické pole s nízkou intenzitou uplatňuje svoj protizápalový účinok prostredníctvom obnovy aktivity kalciovej ATPázovej pumpy plazmatickej membrány / Low frequency and low intensity pulsead electromagnetic field exerts its antiinflammatory effect through restoration of plasma membrane calcium ATPase activity
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17537462

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.


Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Artritídy chrbtice

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)