Možnosť zlepšenia funkčnosti kĺbovej chrupavky

Editor: | 6. decembra 2018

Možnosť zlepšenia funkčnosti kĺbovej chrupavky pomocou nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie testoval lekársky tím Alberta Gobbiho (2014) u 22 pacientov, ktorým bolo diagnostikované rané štádium osteoartrózy.

Medzi športovými terapeutmi vzrastá záujem o pulznú magnetoterapiu pre jej analgetické a hojivé účinky. A práve v raných štádiách osteoartrózy, kedy ide predovšetkým o zabránenie ďalšieho poškodenia kĺbovej chrupavky, môžu byť jej terapeutické účinky kľúčové.

Táto štúdia podrobila pacientov po vstupnom vyšetrení 45-dňovej pulznej magnetoterapii. K štvorhodinovým aplikáciám dochádzalo denne. Účinky pulzového magnetického poľa boli hodnotené po jednom roku a následne po dvoch rokoch.

Po jednom roku od absolvovania liečby sa na základe vyšetrení zistilo výrazné zlepšenie vo všetkých bodoch hodnotenia.

Pulzná magnetoterapia teda znižuje prejavy osteoartrózy a zlepšuje funkčnosť kolena a celkové fyzické zdravie pacienta. Po dvoch rokoch sa už účinky vytratili, a preto sa odporúča pravidelná liečba touto metódou.

Zdroj: Gobbi, A. et al. (2014) Symptomatic Early Osteoarthritis of the Knee Treated With Pulsed Electromagnetic Fields: Two-Year Follow-up. Cartilage. [Online] 5 (2), 78–85.

Symptomatická raná osteoartróza kolena liečená pulzovými elektromagnetickými poľami / Symptomatic Early Osteoarthritis of the Knee Treated With Pulsed Electromagnetic Fields
 
http://car.sagepub.com/content/early/2013/12/13/1947603513515904
Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako najskôr to bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Artrózy kĺbov

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)