Podpora hojenia diabetických vredov

Editor: | 6. decembra 2018

Podporu hojenia diabetických vredov overovala štúdia publikovaná v roku 2015 (Kwan et al.). Nehojacie sa vredy okrem toho, že sú primárnym dôvodom na amputáciu dolnej končatiny, majú často za následok veľkú úmrtnosť diabetických pacientov.

Počas analýzy výsledkov sa dokázalo zvýšenie rýchlosti toku krvi v kožných kapilárach o 28% u skupiny, ktorá podstúpila pulznú magnetoterapiu.Tieto kapiláry sa navyše rozšírili o 14%.

V kontrolnej skupine (bez aplikácií pulzového poľa) na zvýšenie rýchlosti toku krvi ani ku rozšíreniu kapilár vôbec nedošlo.

Pri tejto randomizovanej dvojito zaslepenej a placebom kontrolovanej štúdii sa teda znovu potvrdilo, že liečba pomocou pulznej magnetoterapie dokáže výrazne zlepšiť mikrocirkuláciu a zrýchliť hojenie vredov u diabetických pacientov.

Zdroj: Kwan, R. L.-C. et al. (2015) Pulsed electromagnetic field therapy promotes healing and microcirculation of chronic diabetic foot ulcers. Advances in Skin and Wound Care. [Online] 28 (5), 212–219.

Pulzná elektromagnetická terapia podporuje hojenie a mikrocirkuláciu chronických diabetických vredov na nohách / Pulsed electromagnetic field therapy promotes healing and microcirculation of chronic diabetic foot ulcers

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25882659

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako najskôr to bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Diabetická noha

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)