Porovnanie rôznych postupov liečby syndrómu karpálneho tunela

Editor: | 6. decembra 2018

Porovnanie rôznych postupov liečby syndrómu karpálneho tunela vykonal v roku 2016 na skupine 40 egyptských žien tím D. M. Kamelovej. Účinky pulzového magnetického poľa s frekvenciou 50 Hz a intenzitou 8 mT tiež predstavovali jednu z testovaných možností liečby.

Všetkých 40 žien s idiopatickým syndrómom karpálneho tunela bolo v tejto randomizovanej dvojito zaslepenej štúdii rozdelených do dvoch skupín. Tá prvá podstúpila pulznú magnetoterapiu sprevádzanú cvičením nervov a šliach postihnutého zápästia trikrát týždenne počas štyroch týždňov. Druhá skupina bola liečená terapeutickým pulzovým ultrazvukom za pomoci rovnakého cvičenia zápästia.

Úroveň bolesti, funkčnosť a sila ruky, senzorická a distálna motorická latencia a rýchlosť vedenia v mediánovom nerve, boli vyhodnotené pred i po liečbe. Významný pokles bolesti a senzorické aj distálne motorické latencie boli zaznamenané v oboch skupinách rovnako, tak ako veľký nárast rýchlosti vedenia v mediánovom nerve a zlepšení stisku ruky. Celkovo však skupina liečená pulznou magnetoterapiou dosiahla oveľa lepšie výsledky.

Výsledky teda naznačujú, že pri liečbe syndrómu karpálneho tunela je možné docieliť významnej úľavy od bolesti a zlepšenie funkčnosti zápästia i celej ruky pozitívnym pôsobením na mediánový nerv, a to ako pomocou pulznej magnetoterapie, tak pôsobením pulzového ultrazvuku. Väčšia účinnosť však môže byť očakávaná od účinkov pulzového magnetického poľa.

Zdroj: Kamel, D. M., Hamed, N. S., Abdel Raoof, N. A., & Tantawy, S. A. (2017) Pulsed magnetic field versus ultrasound in the treatment of postnatal carpal tunnel syndrome: A randomized controlled trial in the women of an Egyptian population. Journal of Advanced Research, 8(1), 45–53.

Pulzové magnetické pole versus ultrazvuk v liečbe syndrómu postnatálneho karpálneho tunela: Randomizovaná kontrolovaná štúdia u populácie egyptských žien / Pulsed magnetic field versus ultrasound in the treatment of postnatal carpal tunnel syndrome: A randomized controlled trial in the women of an Egyptian population

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5144749/  

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako najskôr to bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Karpálny tunel

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)