Patentovaná 3D magnetoterapia

MDR CERTIFIED

Vyskúšajte zadarmo

Porovnanie rôznych spôsobov liečby syndrómu karpálneho tunela

Porovnanie rôznych spôsobov liečby syndrómu karpálneho tunela vykonal v roku 2016 tím D na skupine 40 egyptských žien. M. Kamelovej. Jednou z testovaných možností liečby bol aj účinok pulzného magnetického poľa s frekvenciou 50 Hz a intenzitou 8 mT.

V tejto randomizovanej dvojito zaslepenej štúdii bolo všetkých 40 žien s idiopatickým syndrómom karpálneho tunela rozdelených do dvoch skupín. Prvý z nich podstúpil pulznú magnetoterapiu sprevádzanú cvičením nervov a šliach postihnutého zápästia trikrát týždenne počas štyroch týždňov. Druhá skupina bola liečená terapeutickým pulzným ultrazvukom s použitím rovnakých cvikov na zápästie.

Pred liečbou a po nej sa hodnotila úroveň bolesti, funkcia a sila ruky, senzorická a distálna motorická latencia a rýchlosť vedenia mediánneho nervu. V oboch skupinách sa zaznamenalo výrazné zníženie bolesti a senzorickej a distálnej motorickej latencie, ako aj veľké zvýšenie rýchlosti vedenia mediánneho nervu a zlepšenie úchopu ruky. Celkovo však skupina liečená pulznou magnetoterapiou dosiahla oveľa lepšie výsledky.

Výsledky teda naznačujú, že pri liečbe syndrómu karpálneho tunela možno pozitívnym pôsobením na stredový nerv pomocou pulznej magnetoterapie aj pulzného ultrazvuku dosiahnuť výrazné zmiernenie bolesti a zlepšenie funkcie zápästia a ruky. Väčšiu účinnosť však možno očakávať od účinkov impulzných magnetických polí.

Zdroj: Kamel, D. M., Hamed, N. S., Abdel Raoof, N. A., & Tantawy, S. A. (2017) Pulsed magnetic field versus ultrasound in the treatment of postnatal carpal tunnel syndrome: A randomized controlled trial in the women of an Egyptian population (Randomizovaná kontrolovaná štúdia u žien egyptskej populácie). Journal of Advanced Research, 8(1), 45-53.

Pulsed magnetic field versus ultrasound in the treatment of postnatal carpal tunnel syndrome: a randomized controlled trial in a population of Egyptian women / Pulzné magnetické pole verzus ultrazvuk pri liečbe postnatálneho syndrómu karpálneho tunela: A randomized controlled trial in the women of an Egyptian population / Randomizovaná kontrolovaná štúdia u žien egyptskej populácie

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5144749/

Kontaktujte nás prostredníctvom nižšie uvedeného formulára a presvedčte sa o liečebnom účinku patentovanej 3D pulznej terapie Biomag.

Naši konzultanti sa s vami čo najskôr skontaktujú a navrhnú vám ideálne riešenie.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.