Postihnutie nervového koreňa útlakom medzistavcového disku

Editor: | 6. decembra 2018

Postihnutie nervového koreňa útlakom medzistavcového disku je ďalšou z mnohých príčin spôsobujúcich chronickú bolesť chrbtice. U celkovo šesťdesiatich pacientov bola preto skúmaná aj účinnosť pulznej magnetoterapie pri konzervatívnej liečbe diskogenickej bedrovej radiculopatie a hodnotená proti kontrolnej skupine pacientov bez aplikácií pulznej magnetoterapie. Výsledky oboch skupín boli porovnané pred začiatkom a po skončení terapie.

Štúdia poukázala na to, že pulzná magnetoterapia, tiež pravdepodobne na základe zlepšených záverečných parametrov SSEP, znižuje útlak nervových koreňov.

SSEP je neurologické vyšetrenie somatosenzorických evokovaných potenciálov, pri ktorom dochádza k elektrickej stimulácii periférneho nervu a mapuje sa vedenie signálu do kôrovej projekčnej oblasti. Inými slovami sa vyšetruje funkcia somatosenzorickej dráhy, a to podráždením nervu a následným pozorovaním reakcie a celkovo vedenie signálu.

Po aplikáciách pulzového magnetického poľa s frekvenciou 7 Hz a intenzitou 0,5 – 1,5 mT vždy 20 minút denne po dobu troch týždňov došlo k zníženiu útlaku nervových koreňov a pacienti pocítili výraznú úľavu od bolesti a zmenšenie jej rozsahu.

Nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia sa osvedčila ako veľmi účinná pri konzervatívnej liečbe bedrovej radiculopatie spôsobenej prolapsom medzistavcového disku.

Zdroj: Omar, A. S. et al. (2012) Evaluation of pulsed electromagnetic field therapy in the management of patients with discogenic lumbar radiculopathy. International Journal of Rheumatic Diseases. [Online] 15 (5), e101–e108.

Ohodnotenie pulznej magnetickej terapie pri liečení pacientov s diskogenickou bedrovou radiculopatiou / Evaluation of pulsed electromagnetic field therapy in the management of patients with discogenic lumbar radiculopathy

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23083041

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Útlak nervov (chronický)

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)