Priame stimulovanie a ovplyvňovanie funkcií mozgu

Editor: | 6. decembra 2018

Priame stimulovanie a ovplyvňovanie funkcií mozgu bolo preskúmané v tejto dvojito zaslepenej placebom kontrolovanej štúdii z roku 2013. V tejto klinickej štúdii sa pracovalo s frekvenciami do 100 Hz a výkonom od 0,4 do 1,4 mT.

Zdraví dobrovoľníci podstúpili aplikácie pulznej magnetoterapie, pričom kontrolná skupina prešla terapiou s napodobeninou prístroja – slepé aplikácie. Po skončení terapie, bol u každého jedinca testovaný jeho prah bolesti postupným zahrievaním tyčky, ktorú držal vo svojej nedominantnej ruke.

Štúdia touto metódou potvrdila hypotézu, že prah bolesti sa výrazne zvýši po stimulácii pulzovým magnetickým poľom a pomáha tak pri znášaní prechodných bolestivých stavov. Kontrola bolesti môže teda byť vedľa použitia analgetických liekov tiež dosiahnutá komfortnou liečebnou metódou pulznej magnetoterapie.

Zdroj: Kortekaas, R. et al. (2013) A Novel Magnetic Stimulator Increases Experimental Pain Tolerance in Healthy Volunteers – A Double-Blind Sham-Controlled Crossover Study. PLoS ONE. 8 (4), 1–7

Nový magnetický stimulátor zvyšuje experimentálnu toleranciu bolesti zdravých dobrovoľníkov / Novel Magnetic Stimulator Increases Experimental Pain Tolerance in Healthy Volunteers

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23620795

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako najskôr to bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Bolestivé stavy

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)