Riešenie neústupného syndrómu karpálneho tunela

Editor: | 6. decembra 2018

Riešenie neústupného syndrómu karpálneho tunela hľadal pomocou nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie s frekvenciou 30 Hz a intenzitou 2 mT newyorský výskumný tím M. I. Weintrauba (2005).

Pricviknutý mediánový nerv v oblasti karpálneho tunela je najčastejšou príčinou dotykových a motorických porúch rúk. Za predpokladu, že nízkofrekvenčné pulzové magnetické pole dokáže pozitívne ovplyvniť neuróny v tele, sa pokúsil výskumný tím v tejto štúdii zmierniť neuropatickú bolesť u 35 pacientov trpiacich chronickým syndrómom karpálneho tunela.

Všetci podstúpili deväťdennú pulznú magnetoterapiu s každodennými aplikáciami trvajúcimi jednu hodinu. Účinnosť liečby bola vyhodnotená po skončení terapie a po nasledujúcich 30 dňoch.

Po skončení terapie sa neuropatická bolesť u pacientov znížila v priemere o 23% a pri prehliadke po nasledujúcich 30 dňoch bolo zaznamenané dokonca 37% zlepšenie. Navyše mala pulzná magnetoterapia ešte výraznejší, až 67%, vplyv na vitalitu pacientov.

Z výsledkov teda vyplýva, že pôsobením nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie v blízkosti karpálneho tunela dochádza k úľave od neuropatickej bolesti u väčšiny pacientov trpiacich syndrómom karpálneho tunela. Pulzná magnetoterapia je preto vhodnou nefarmakologickou alternatívou.

Zdroj: Weintraub, M. I. & Cole, S. P. (2005) Pulsed magnetic field therapy in refractory carpal tunnel syndrome: Electrodiagnostic parameters – pilot study. Journal of Back & Musculoskeletal Rehabilitation. 18 (3/4), 79–83.

Pulzná magnetoterapia pri neústupnom syndróme karpálneho tunela: Elektrodiagnostické parametre – pilotná štúdie / Pulsed magnetic field therapy in refractory carpal tunnel syndrome: Electrodiagnostic parameters – pilot study 
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-fis/pulsed_magnetic_field_therapy_in_refractory_carpal_tunnel_syndrome.pdf 

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Karpálny tunel

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)