Vhodná podpora hojenia zlomeniny predlaktia

Editor: | 6. decembra 2018

Vhodná podpora hojenia zlomeniny predlaktia bola predmetom randomizovanej a placebom kontrolovanej štúdie (Cheing et al., 2005) publikovanej vo vedeckom časopise Journal of Rehabilitation Medicine. Výskumný tím sa snažil v prípade ľadovania a pulznej magnetoterapie určiť za pomoci odpovedajúcich kontrolných skupín najúčinnejšiu liečbu.

Zlomeniny distálnej časti vretennej kosti sú častým dôsledkom zlého vplyvu na ruky. Cieľom liečebného plánu je potom nielen správne zrastená kosť, ale aj podpora zachovania maximálnej funkcie s minimálnymi následnými komplikáciami. S tým súvisí aj liečba bolesti a opúchanie, ku ktorej u väčšiny pacientov dochádza po odstránení sadry. Táto štúdia preto chcela zistiť, či akákoľvek päťdňová kombinácia pulznej magnetoterapie a ľadovania dokáže zmierniť bolesť a opuch a pomôcť rozhýbať zápästie.

Celkom 83 pacientov, ktorým bola po 6 týždňoch odstránená sadra, bolo rozdelených do štyroch skupín. Jedna skupina prikladala ľad a zároveň podstúpila pulznú magnetoterapiu. Oproti tomu druhá skupina síce prikladala ľad, ale v kombinácii s predstieranou pulznou magnetoterapiou. Tretia skupina absolvovala len pulznú magnetoterapiu a štvrtá oproti tomu len predstieranú pulznú magnetoterapiu. Výsledky boli zaznamenané po 1, 3 a 5 dňoch a porovnávali sa záznamy zo vstupnej prehliadky.

Na základe záverečného vyhodnotenia nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia preukázala oproti kontrolným skupinám výrazné analgetické a hojivé účinky. Po troch dňoch ako pulzná magnetoterapias v kombinácii s prikladaním ľadu, tak samotná pulzná magnetoterapia zmiernili bolesť aj opuch o viac ako 15%. Po piatich dňoch liečby už to bolo 40% pri pulznej magnetoterapii kombinovanej s prikladaním ľadu a 25% pri samotnej pulznej magnetoterapii.

Pri zapojení účinkov nízkofrekvenčného pulzového magnetického poľa ku klasickej liečbe zlomenín predlaktia dochádza teda k oveľa lepším liečebným výsledkom, pretože pulzná magnetoterapia ešte viac zmierňuje bolesť a podporuje hojenie zlomenín zápästia.

Zdroj: Cheing, G. et al. (2005) Ice and pulsed electromagnetic field to reduce pain and swelling after distal radius fractures. Journal of Rehabilitation Medicine (Taylor & Francis Ltd). 37 (6), 372–377.

Ľad a pulzové elektromagnetické pole na zmiernenie bolesti a opuchu spôsobených zlomeninou distálneho rádiu / Ice and pulsed electromagnetic field to reduce pain and swelling after distal radius fractures

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16287669

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Zlomeniny

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)