Zmiernenie bolesti u pacientov s reumatoidnou artritídou

Editor: | 6. decembra 2018

Zmiernenie bolesti u pacientov s reumatoidnou artritídou a fibromyalgiou za pomoci nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie testovala so svojím výskumným tímom N.M. Shupak (2006) v randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej paralelnej štúdii.

U 31 pacientov boli hodnotené okamžité analgetické účinky nízkofrekvenčného pulzového magnetického poľa po jednej 30-minútovej aplikácii.

Výsledky aj napriek absolvovaniu iba jednej krátkej aplikácie pulznej magnetoterapie potvrdili jej nesporný analgetický účinok. Pacienti trpiaci reumatoidnou artritídou okamžite zaznamenali veľmi výrazné zmiernenie bolesti.

Terapeutické účinky nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie sú teda ideálnou nefarmakologickou alternatívou na okamžitú úľavu od bolesti u pacientov s reumatoidnou artritídou.

Zdroj: Shupak, N. M. et al. (2006) Exposure to a specific pulsed low-frequency magnetic field: A double-blind placebo-controlled study of effects on pain ratings in rheumatoid arthritis and fibromyalgia patients. Pain Research & Management. 11 (2), 85–90.

Vystavenie špecifickému nízkofrekvenčnému pulzovému magnetickému poľu: dvojito slepá, placebom kontrolovaná štúdia účinkov na bolesť u pacientov s reumatoidnou artritídou a fibromyalgiou / Exposure to a specific pulsed low-frequency magnetic field: A double-blind placebo-controlled study of effects on pain ratings in rheumatoid arthritis and fibromyalgia patients
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16770449

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Artritídy chrbtice

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)