Bolesti po amputácii

Editor: | 18. marca 2020

Máte silné bolesti po amputácii končatiny? Prichádza z pahýľa alebo cítite bolesť v tej časti, ktorá bola amputovaná? Existuje rad metód, ako si uľaviť od týchto ťažkostí a netrpieť.

Bolesti po amputácii
Obrázok: Bolesti po amputácii

Hľadáte riešenie bolestí po amputácii?

Chcete sa zbaviť problémov?

Popis bolestí po amputácii a príčiny vzniku

Poamputačné bolesti sú bolestivé vnemy v pahýli po amputácii a fantómové vnemy v tej časti tela, ktorá bola amputovaná.

Príčiny amputácie môžu byť rôzne, vždy sa jedná o výrazný zásah do tela človeka.

Najčastejšou príčinou je  porucha prekrvenia dolných končatín. K amputácii sa pristupuje z dôvodu zmiernenia či odstránenia bolesti alebo s cieľom zabrániť šíreniu infekcie (gangrény) alebo metastáz.

Bolesti sa vyskytujú až u jednej tretiny osôb po amputáciách a sú zle liečebne ovplyvniteľné.

Bolesti v pahýli môžu mať príčinu v zlom cievnom zásobení, v dráždení nervu a podobne. Je nutné odborné interné a neurologické vyšetrenie na stanovenie ich príčiny.

Fantómové bolesti sú bolestivé vnemy v tej časti tela, ktorá bola amputovaná. Ich presná príčina existencie nie je v súčasnej dobe celkom jasná.

Liečba bolestí po amputácii – zbavte sa ťažkostí

Liečba bolestí po amputácii prebieha podľa zistenej príčiny.

Bolesť pahýľa je liečená analgetickou terapiou podľa stavu a možností. Ak pretrváva alebo sa naopak zhoršuje, potom sa väčšinou jedná o problém vo vlastnom pahýli (napríklad infekcia, krvácanie). Nutné je pahýľ dôkladne vyšetriť a stanoviť ďalší postup pre odstránenie ťažkostí.

Pri fantómových bolestiach nie je jednoznačne známa príčina, preto sa pri liečbe volia rôzne postupy (lieky, fyzikálne metódy a ďalšie).

Pre úspešnú rekonvalescenciu po amputácii a čo najrýchlejšie zaradenie do bežného života hrá dôležitú úlohu rehabilitačná a psychologická starostlivosť.

V rámci rehabilitácie je možné využiť 3D pulznú terapiu Biomag. Jej cieľom je pri fantómových bolestiach zmierňovať bolesti, zlepšovať mikrocirkuláciu a podporiť proces hojenia. Pri bolestiach v pahýli je cieľom liečby pôsobiť proti bolestiam a využiť vazodilatačný efekt 3D pulznej terapie Biomag.

Vysvetlenie vybraných pojmov:

 • Amputácia – odstránenie periférnej časti tela od celku úrazom alebo chirurgicky.
 • Exartikulácia – amputácia v línii kĺbu.

Patentovaná 3D pulzná terapia Biomag. Ako pôsobí?

Základným princípom pôsobenia 3D pulznej terapie Biomag je generovanie elektromagnetických pulzov. Tieto pulzy cez odev aj cez celú hĺbku tkaniva prenikajú až do miesta cielenej aplikácie. Pulzy majú špeciálne vyvinuté biotropné parametre (napríklad frekvenciu, tvar, intenzitu) tak, aby čo najlepšie ovplyvňovali rôzne zdravotné ťažkosti.

Pre túto liečbu na princípe elektromagnetických pulzov sa všeobecne používa pojem pulzná magnetoterapia (v angličtine sa zvyčajne používa skratka PEMF).

Patentovaná 3D technológia Biomag navyše zaisťuje presnejší a nerušený tvar pulzov, zvyšuje výkon a pulzy vďaka nej môžu pôsobiť z rôznych strán. Ide tak o úplne novú a unikátnu medicínsku technológiu na trhu.

Aké sú výhody terapie v prípade bolestí po amputácii?

 • Pomáha zmierňovať bolesti.
 • Má vazodilatačný efekt.
 • Vďaka jednoduchému ovládaniu možno aplikovať aj v domácej starostlivosti.
 • Ide o riešenie bez ďalších liekov.
 • Ide o neinvazívnu metódu.

3D terapia Biomag a jej účinky - vysvetľuje MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Účinky pulznej terapie – vedecké štúdie

Efekty pulznej terapie (PEMF) v prípade bolestí po amputácii sú podložené mnohými štúdiami. Napríklad klinická štúdia vykonaná budapeštianskym výskumným tímom I. Bókkona na 15 pacientoch odporúča pulznú terapiu (PEMF) na zmiernenie bolestí po amputácii. Z publikovaného textu vyplýva, že 3D pulzná terapia Biomag môže pomôcť pri liečbe týchto ťažkostí.  Viac o vedeckej štúdii.

Pozitívne efekty aplikácií pulzového magnetického poľa (PEMF) dokladajú klinické štúdie od významných autorít a renomovaných inštitúcií.  Najnovší zoznam týchto klinických štúdií nájdete na tejto stránke. Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme ľahko sa orientovať v týchto odborných dátach.

Na našom oddelení je aplikácia magnetického pulzového poľa veľmi dobre využívaná. Oceňujeme možnosť aplikácie nielen podľa čísiel programu, ale aj možnosť vytvárania vlastných programov. Prístroj je malý, dobre sa ovláda, ovládanie je jednoduché, pri veľmi dobrom výkone.

Fakultná nemocnica Na Bulovce Praha – Oddelenie liečebnej rehabilitácie

Liečenie pulzovým magnetickým poľom v našich kúpeľoch používame viac ako 10 rokov. Prístroje Biomag používame v rámci rehabilitačnej aj kúpeľnej liečby. Kombinácia magnetoterapie s inými rehabilitačnými metódami je veľmi výhodná, pretože dochádza k sčítaniu účinkov magnetoterapie s inými metódami (účinku proti bolesti, proti opuchu, regeneračného účinku a myorelaxačného).

Anenské slatinné kúpele – Lázně Bělohrad

S prístrojom sme spokojní, dobrá je aj manipulácia s aplikátormi a dobré sú liečebné výsledky. Odozva od pacientov je kladná. Frekvencia využitia je zhruba 50 aplikácií týždenne.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

Nakoľko mám amputované obe dolné končatiny a mával som fantómové bolesti dosť často, hlavne pri zmene počasia, aj tam mi prístroj Biomag pomohol.

Tibor Rábek, Zahor

Biomag používam už 10 rokov na bolesti chrbta v oblasti krčnej a driekovej chrbtice. Tento prístroj používala aj manželka po amputácii nohy. Biomag odporúčam všetkým známym.

Vincet Gula, Tábor

* Informačný dodatok: Výsledky terapie môžu byť individuálne a nemusia tak vždy zodpovedať tu zverejneným skúsenostiam.

Lekári a naši ďalší klienti využívajú pulznú terapiu Biomag aj na tieto ochorenia a ťažkosti:

 • Diabetes
 • Bolesti chrbtice
 • Bercové vredy – vredy predkolenia
 • Vysoký tlak
 • Karpálny tunel
 • Artrózy kĺbov
 • Ďalšie ťažkosti

Rezervujte si vyskúšanie 3D pulznej terapie Biomag – Teraz za akčnú cenu

Spoločnosť Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostredníctvom certifikovaných partnerov možnosť vyskúšania 3D pulznej terapie Biomag po celej Slovenskej republike.

Cieľom je, aby sa každý mohol s prístrojmi a terapiou zoznámiť a osobne ju otestovať. Cena tejto služby sa pohybuje zvyčajne okolo 70 €, podľa vzdialenosti od najbližšieho partnera Biomag.

Využite túto možnosť a vyskúšajte patentovanú 3D pulznú terapiu u vás alebo u najbližšieho partnera Biomag. Teraz úplne bezplatne!

Zákazník

Zanechajte kontakt nášmu špecialistovi

Vyskúšať prístroje môžete teraz bezplatne

 • ✓ Poskytne Vám všetky informácie, ktoré Vás zaujímajú
 • ✓ Posúdi Vaše zdravotné ťažkosti
 • ✓ Pomôže s výberom najvhodnejšieho prístroja
 • Umožní vyskúšanie a prípadne pre Vás zaistí objednanie prístrojov

Položky označené* sú povinné.

Zásady ochrany osobných údajov tu.Informatívny dodatok k spracovaniu osobných údajov tu.