Bolesti trojklanného nervu

Editor: | 13. mája 2020

Vyvolá vám ľadový nápoj, studený vietor alebo čistenie zubov ostrú bolesť? Je táto bolesť ako zásah elektrickým prúdom, ktorý prejde vašou tvárou? Jedná sa pravdepodobne o bolesť trojklanného nervu, ktorá je jednou z najviac intenzívnych bolestí vôbec.

Bolesti trojklanného nervu
Obrázok: Bolesti trojklanného nervu

Hľadáte riešenie neuralgie trigeminu?

Chcete sa zbaviť problémov?

Popis bolesti trojklanného nervu a príčiny vzniku

Neuralgia trigeminu je chronické ochorenie trojklanného nervu (nervus trigeminus).

Charakteristické sú bleskovo vznikajúce, šľahajúce bolesti, ktoré postihujú polovicu tváre. Problémy môžu chorého úplne ochromiť.

Záchvaty bolesti prichádzajú v nepravidelných intervaloch. Väčšinou sa dajú vypozorovať situácie, ktoré záchvat vyvolávajú. Bolesti môžu prísť pri žuvaní potravy, čistení zubov, ale aj pri úplne nepatrných podnetoch ako je dotyk tváre končekom prsta alebo pri prievane.

Príčiny neuralgie trigeminu sú rôzne.

Primárna forma ochorenia nemá objasnenú príčinu. Postihuje jedinca v strednom a staršom veku. Bolesti sa vyskytujú záchvatovo, zvyčajne jednostranne v oblasti tváre, oka či dolnej čeľuste.

Sekundárna forma je vyvolaná dráždením nervu rôznymi chorobnými procesmi a objavuje sa kdekoľvek v priebehu nervu a v akomkoľvek veku. Príčinou môžu byť zápaly, úrazy, ale aj tumory. Obzvlášť urputné sú bolesti komplikujúce ochorenie pásovým oparom.

Liečba neuralgie trigeminu – zbavte sa ťažkostí

Za konvenčnú liečbu neuralgie trigeminu sa donedávna považovalo iba podanie liečiv.

Medikamentózna liečba pôsobí len na určité množstvo pacientov a je zaťažená radom nežiaducich a vedľajších účinkov. Obvykle sú predpisované preparáty proti kŕčom, u ktorých sa zistilo, že na túto bolesť veľmi dobre účinkujú (napríklad karbamazepín). Ak nie je možné nájsť príčinu ťažkostí, snaha je zmierniť bolesť.

V indikovaných prípadoch prichádza do úvahy operácia. Chirurgická liečba je odpoveďou len na niektoré príčiny ťažkostí.

Aj napriek intenzívnemu výskumu problému a jeho riešenia, stále pretrváva značné percento chorých, ktorí na tieto liečebné metódy nereagujú.

3D pulzná terapia patrí k významnej doplnkovej a symptomatickej liečbe bolestí trojklanného nervu. Včasné a denne opakované aplikácie môžu navyše predísť prechodu do chronicity a zhoršeniu celkového stavu.

Vysvetlenie vybraných pojmov:

 • Nervus trigeminus – trojklanný nerv.
 • Karbamazepín – látka zo skupiny iminostilbenov. Používa sa na liečbu epilepsie alebo neuralgie trigeminu.

Patentovaná 3D pulzná terapia Biomag. Ako pôsobí?

Základným princípom pôsobenia 3D pulznej terapie Biomag je generovanie elektromagnetických pulzov. Tieto pulzy cez odev aj cez celú hĺbku tkaniva prenikajú až do miesta cielenej aplikácie. Pulzy majú špeciálne vyvinuté biotropné parametre (napríklad frekvenciu, tvar, intenzitu) tak, aby čo najlepšie ovplyvňovali rôzne zdravotné ťažkosti.

Pre túto liečbu na princípe elektromagnetických pulzov sa všeobecne používa pojem pulzná magnetoterapia (v angličtine sa zvyčajne používa skratka PEMF).

Patentovaná 3D technológia Biomag navyše zaisťuje presnejší a nerušený tvar pulzov, zvyšuje výkon a pulzy vďaka nej môžu pôsobiť z rôznych strán. Ide tak o úplne novú a unikátnu medicínsku technológiu na trhu.

Aké sú výhody terapie v prípade bolestí trojklanného nervu?

 • Pomáha tlmiť bolesti.
 • Pôsobí proti zápalom.
 • Vďaka jednoduchému ovládaniu možno aplikovať aj v domácej starostlivosti.
 • Ide o riešenie bez ďalších liekov.
 • Ide o neinvazívnu metódu.

3D terapia Biomag a jej účinky - vysvetľuje MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Účinky pulznej terapie – vedecké štúdie

Klinicky najvýznamnejšie účinky 3D pulznej terapie Biomag u pacientov s bolesťou trojklanného nervu spočívajú najmä v analgetickom (protibolestivom) efekte.

Pozitívne efekty aplikácií pulzového magnetického poľa (PEMF) dokladajú klinické štúdie od významných autorít a renomovaných inštitúcií.  Najnovší zoznam týchto klinických štúdií nájdete na tejto stránke. Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme ľahko sa orientovať v týchto odborných dátach.

Na našom oddelení je aplikácia magnetického pulzového poľa veľmi dobre využívaná. Oceňujeme možnosť aplikácie nielen podľa čísiel programu, ale aj možnosť vytvárania vlastných programov. Prístroj je malý, dobre sa ovláda, ovládanie je jednoduché, pri veľmi dobrom výkone.

Fakultná nemocnica Na Bulovce Praha – Oddelenie liečebnej rehabilitácie

Liečenie pulzovým magnetickým poľom v našich kúpeľoch používame viac ako 10 rokov. Prístroje Biomag používame v rámci rehabilitačnej aj kúpeľnej liečby. Kombinácia magnetoterapie s inými rehabilitačnými metódami je veľmi výhodná, pretože dochádza k sčítaniu účinkov magnetoterapie s inými metódami (účinku proti bolesti, proti opuchu, regeneračného účinku a myorelaxačného).

Anenské slatinné kúpele – Lázně Bělohrad

S prístrojom sme spokojní, dobrá je aj manipulácia s aplikátormi a dobré sú liečebné výsledky. Odozva od pacientov je kladná. Frekvencia využitia je zhruba 50 aplikácií týždenne.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

Manžel dlhodobo používal prístroj na poranený trojklanný nerv, ktorý mu poškodili pri zubnom zákroku. Ja som úspešne využívala po operácii menisku. Už 14 dní po operácii som chodila bez bariel.

Pani Hermanová, Karviná

Prístroj Biomag som prvýkrát použil pri bolestiach hlavy s podozrením na trojklanný nerv, výsledok – bolesti ustúpili.

David Jaroslav, Nový Jičín

* Informačný dodatok: Výsledky terapie môžu byť individuálne a nemusia tak vždy zodpovedať tu zverejneným skúsenostiam.

Lekári a naši ďalší klienti využívajú pulznú terapiu Biomag aj na tieto ochorenia a ťažkosti:

 • Diabetes
 • Bolesti chrbtice
 • Bercové vredy – vredy predkolenia
 • Vysoký tlak
 • Karpálny tunel
 • Artrózy kĺbov
 • Ďalšie ťažkosti

Rezervujte si vyskúšanie 3D pulznej terapie Biomag

Spoločnosť Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostredníctvom certifikovaných partnerov možnosť vyskúšania 3D pulznej terapie Biomag po celom Slovensku.

Cieľom je, aby sa každý mohol s prístrojmi a terapiou zoznámiť a osobne ju otestovať.

Využite túto možnosť a vyskúšajte patentovanú 3D pulznú terapiu.

 

Zákazník

Zanechajte kontakt nášmu špecialistovi

 • ✓ Poskytne Vám všetky informácie, ktoré Vás zaujímajú
 • ✓ Posúdi Vaše zdravotné ťažkosti
 • ✓ Pomôže s výberom najvhodnejšieho prístroja
 • Umožní vyskúšanie a prípadne pre Vás zaistí objednanie prístrojov

Položky označené* sú povinné.

Zásady ochrany osobných údajov tu.Informatívny dodatok k spracovaniu osobných údajov tu.