Vysoký krvný tlak (hypertenzia)

Editor: | 20. júna 2019
Vysoký krvný tlak (hypertenzia)
Obrázok: Vysoký krvný tlak (hypertenzia)

Hľadáte riešenie zdravotných problémov?

Spýtajte sa nás

Charakteristika vysokého krvného tlaku ( hypertenzie ): Vysoký krvný tlak (hypertenzia) je civilizačná choroba, ktorá sa podieľa na rozvoji celého radu ďalších zdravotných ťažkostí. Príčinou vysokého krvného tlaku je kombinácia rôznych vnútorných a vonkajších vplyvov. V Českej republike je okolo 1 milióna hypertonikov.

Primárne vysoký krvný tlak (hypertenzia) postihuje 90-95 % všetkých hypertonikov a nie sú jasné jej príčiny – hovoríme o multifaktoriálnych príčinách. Je u nej genetická predispozícia (u 70 % osôb) a ďalšie rizikové faktory ako pohlavie, nadmerný príjem soli, tučných a nezdravých jedál, fajčenie, nedostatok pohybu, obezita a stres.

Sekundárne vysoký krvný tlak (hypertenzia) postihuje zvyčajne jedinca mladšieho veku (5-10 % hypetronikov), príčiny sú známe – bývajú to predovšetkým ochorenia obličiek, ochorenia nadobličiek, hormonálne poruchy, tehotenstvo a i. Vysoký krvný tlak (hypertenzia) vedie k rýchlejšiemu rozvoju aterosklerózy, k rozvoju infarktu myokardu, cievnej mozgovej príhode, zlyhaniu srdca a poškodeniu obličiek.

Liečba hypertenzie záleží na type a príčine. Volíme konzervatívnu a farmakologickú liečbu. Dôležitá je zmena stravovacích návykov, abstinencia alkoholu a fajčenia, dostatok pohybu a pri obezite aj zníženie telesnej hmotnosti, ďalej podľa indikácií farmakologická liečba základného ochorenia. V prevencii vysokého krvného tlaku (hypertenzia) sa uplatní pravidelný pohyb, aeróbne cvičenie, pravidelná chôdza.

Využitie magnetoterapie pri vysokom krvnom tlaku (hypertenzia)

Pri vysokom krvnom tlaku (hypertenzii) môže byť súčasťou komplexnej starostlivosti aj aplikácia nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie Biomag, kde sa využíva hlavne vazodilatačný efekt a celkovo hojivý regeneračný efekt. Celková harmonizácia obehového systému po aplikáciách magnetoterapie pomáha znížiť vysoký krvný tlak.

Aplikácia magnetoterapie pri vysokom krvnom tlaku (hypertenzia)

Pri vysokom krvnom tlaku (hypertenzii) aplikujeme programy vo frekvenčnom rozsahu 2 – 25 Hz, kde sa prejaví ako spazmolytický, tak vazodilatačný a hojivý efekt. Odporúčame na cca 2 týždne najskôr aplikácie na dolné končatiny k adaptácii obehu na zmeny a potom na plochu chrbta alebo hrudníka plochým aplikátorom.

Patentovaná 3D pulzná terapia Biomag. Ako pôsobí?

Základným princípom pôsobenia 3D pulznej terapie Biomag je generovanie elektromagnetických pulzov. Tieto pulzy cez odev aj cez celú hĺbku tkaniva prenikajú až do miesta cielenej aplikácie. Pulzy majú špeciálne vyvinuté biotropné parametre (napríklad frekvenciu, tvar, intenzitu) tak, aby čo najlepšie ovplyvňovali rôzne zdravotné ťažkosti.

Pre túto liečbu na princípe elektromagnetických pulzov sa všeobecne používa pojem pulzná magnetoterapia (v angličtine sa zvyčajne používa skratka PEMF).

Patentovaná 3D technológia Biomag navyše zaisťuje presnejší a nerušený tvar pulzov, zvyšuje výkon a pulzy vďaka nej môžu pôsobiť z rôznych strán. Ide tak o úplne novú a unikátnu medicínsku technológiu na trhu.

3D terapia Biomag a jej účinky - vysvetľuje MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Účinky pulznej terapie – vedecké štúdie

Pozitívne efekty aplikácií pulzového magnetického poľa (PEMF) dokladajú klinické štúdie od významných autorít a renomovaných inštitúcií.  Najnovší zoznam týchto klinických štúdií nájdete na tejto stránke. Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme ľahko sa orientovať v týchto odborných dátach.

Na našom oddelení je aplikácia magnetického pulzového poľa veľmi dobre využívaná. Oceňujeme možnosť aplikácie nielen podľa čísiel programu, ale aj možnosť vytvárania vlastných programov. Prístroj je malý, dobre sa ovláda, ovládanie je jednoduché, pri veľmi dobrom výkone.

Fakultná nemocnica Na Bulovce Praha – Oddelenie liečebnej rehabilitácie

Liečenie pulzovým magnetickým poľom v našich kúpeľoch používame viac ako 10 rokov. Prístroje Biomag používame v rámci rehabilitačnej aj kúpeľnej liečby. Kombinácia magnetoterapie s inými rehabilitačnými metódami je veľmi výhodná, pretože dochádza k sčítaniu účinkov magnetoterapie s inými metódami (účinku proti bolesti, proti opuchu, regeneračného účinku a myorelaxačného).

Anenské slatinné kúpele – Lázně Bělohrad

S prístrojom sme spokojní, dobrá je aj manipulácia s aplikátormi a dobré sú liečebné výsledky. Odozva od pacientov je kladná. Frekvencia využitia je zhruba 50 aplikácií týždenne.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

Liečim sa na cukrovku, vysoký krvný tlak a postihla ma paradentóza. Používam pristroj Biomag a som veľmi spokojná. Celkovo sa cítim oveľa lepšie.

Oľga Horňáková, Tovarníky

Pulzový magnet používam viac ako rok a som s ním veľmi spokojný. Používam ho na boľavé kríže, stŕpnuté ruky, zníženie tlaku, na bolesti brucha. Odkedy mám prístroj, nechodím na obstreky.

Rudolf Zubrík, Podolie

Trpela som radom problémov ako syndrómom karpálneho tunela, záchvatom migrény, bolesťami hlavy, vysokým krvným tlakom, hyperfunkciou štítnej žľazy. Po liečbe magnetoterapiou sa zdravotný stav upravil.

Marie Miková, Znojmo

* Informačný dodatok: Výsledky terapie môžu byť individuálne a nemusia tak vždy zodpovedať tu zverejneným skúsenostiam.

Lekári a naši ďalší klienti využívajú pulznú terapiu Biomag aj na tieto ochorenia a ťažkosti:

  • Diabetes
  • Bolesti chrbtice
  • Bercové vredy – vredy predkolenia
  • Vysoký tlak
  • Karpálny tunel
  • Artrózy kĺbov
  • Ďalšie ťažkosti

Rezervujte si vyskúšanie 3D pulznej terapie Biomag – Teraz za akčnú cenu

Spoločnosť Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostredníctvom certifikovaných partnerov možnosť vyskúšania 3D pulznej terapie Biomag po celej Slovenskej republike.

Cieľom je, aby sa každý mohol s prístrojmi a terapiou zoznámiť a osobne ju otestovať. Cena tejto služby sa pohybuje zvyčajne okolo 70 €, podľa vzdialenosti od najbližšieho partnera Biomag.

Využite túto možnosť a vyskúšajte patentovanú 3D pulznú terapiu u vás alebo u najbližšieho partnera Biomag. Teraz úplne bezplatne!

Zákazník

Položky označené* sú povinné.

reCAPTCHA
Zásady ochrany osobných údajov tu.Informatívny dodatok k spracovaniu osobných údajov tu.