Artróza kolena a jej hojenie pomocou pulznej magnetoterapie

Editor: | 6. decembra 2018

Artróza kolena a jej hojenie pomocou pulznej magnetoterapie v testovacej skupine 40-tich pacientov. Výsledky na túto tému boli hodnotené po tom, čo každý podstúpil korekčnú osteotómiu holennej kosti a vychádzajú z prísnych podmienok randomizovanej dvojito zaslepenej štúdie.

Celkom 40 pacientov, ako bolo už spomenuté pred začatím terapie absolvovalo osteotómiu holennej kosti, čo je operácia, pri ktorej je kosť buď skrátená, predĺžená alebo zarovnaná.

Títo pacienti boli následne pre účely štúdie rozdelení do dvoch skupín – aktívnej a kontrolnej. Štyria ortopedickí chirurgovia cudzí vo vzťahu (nezávislí) k tejto štúdii a jej podmienkam boli nakoniec požiadaní, aby zhodnotili rentgenogramy nasnímané 60 dní po operácii a určili stupeň zahojenia u jednotlivých pacientov. Jednotlivé prípady boli radené do 4 kategórií, kde štvrtá predstavovala najúspešnejšie zahojenie.

V kontrolnej skupine bolo po posúdení 73,6% pacientov zaradených do 1. a 2. kategórie, kdežto v aktívnej skupine, ktorá podstúpila pulznú magnetoterapiu, bolo 72,2% pacientov zaradených do 3. a 4. kategórie (najúspešnejšie zhojenie).

V prípade rovnorodej skupiny pacientov má teda pulzná magnetoterapia veľmi pozitívne hojivé účinky na pacientov s artrózou kolena, ktorí podstúpili operáciu holennej kosti.

Zdroj: Mammi, G. I. et al. (1993) The electrical stimulation of tibial osteotomies: Double-blind study. Clinical Orthopaedics and Related Research. (288), 246–253.

Elektrická stimulácia tibiálnej osteotómie / The Electrical stimulation of Tibial Osteotomies
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8458140

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako najskôr to bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Artrózy kĺbov

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)