Bedrová radiculopatia u 100 pacientov a opierkový syndróm u 92 pacientov

Editor: | 6. decembra 2018

Bedrová radiculopatia u 100 pacientov a opierkový syndróm u 92 pacientov, boli témou štúdie C. Thuileho a M. Walzla. Všetci boli liečení pomocou nízkofrekvenčnej pulzovej magnetoterapie za použitia frekvencie 64 Hz (2 x denne, 2 týždne) a intenzity 0,01 – 0,03 mT.

Pulzná magnetoterapia môže byť efektívnou liečbou nielen akútnej ale aj chronickej bolesti. Typickým príkladom chronickej bolesti je potom útlak nervov z dôvodu degeneratívnych zmien chrbtice. Bolesť chrbta a opierkový syndróm sú veľmi rozšírené choroby, ktoré sprevádzajú veľké finančné výdavky a rozsiahle lekárske úsilie. Je potreba rýchlej úľavy od príznakov, predovšetkým bolesti.

V dvoch randomizovaných skupinách v tejto kontrolovanej klinickej štúdii boli posudzovaní buď pacienti s bedrovou radiculopatiou v segmente chrbtice L5/S1 (postihnutie nervového koreňa), alebo pacienti s takzvaným opierkovým syndrómom. Označuje sa tak možné poranenie krčnej chrbtice, kedy je hlava pri nejakom náraze vymrštená do záklonu.

Ako kontrolné skupiny, tak skupiny, ktoré absolvovali pulznú magnetoterapiu, užívali protizápalové lieky a analgetiká (diclofenac a tizanidín).

V prípade bedrovej radiculopatie prišla úľava od bolesti a bezbolestné chodenie u skupiny podstupujúcej pulznú magnetoterapiu v priemere do 8,2 dní, kým u kontrolnej skupiny to bolo v priemere do 11,7 dní.

U pacientov s opierkovým syndrómom bola bolesť meraná na desaťstupňovej škále.

Bolesť hlavy sa u skupiny podstupujúcej magnetoterapiu v priemere znížila z 4.6 na 2.1 oproti kontrolnej skupine, v ktorej došlo k poklesu z 4.2 na 3.5.

Zároveň sa znížila bolesť krku z 6.3 na 1.9 u pacientov liečených pulznou magnetoterapiou, kým u kontrolnej skupiny len z 5.3 na 4.6.

Nakoniec bolesť ramien a paží bola v skupine ovplyvnenej analgetickými účinkami pulzového magnetického poľa v priemere znížená z 2.4 na 0.8, avšak u kontrolnej skupiny len z 2.8 na 2.2.

Výsledky štúdie dokazujú, že pulzná magnetoterapia má značný a štatisticky významný potenciál na utlmenie bolesti v prípadoch bedrovej radiculopatie alebo opierkového syndrómu.

Zdroj: Thuile, C. & Walzl, M. (2002) Evaluation of electromagnetic fields in the treatment of pain in patients with lumbar radiculopathy or the whiplash syndrome. NeuroRehabilitation. 17 (1), 63

Ohodnotenie elektromagnetických polí na liečbu bolesti u pacientov s bedrovou radiculopatiou alebo opierkovým syndrómom / Evaluation of electromagnetic fields in treatment of pain in patients with lumbar radiculopathy or the whiplash syndrome

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12016348

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Útlak nervov (chronický)

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)