Diabetická neuropatická bolest u 225 pacientov

Editor: | 6. decembra 2018

Diabetická neuropatická bolesť u 225 pacientov bola predmetom skúmania randomizovanej dvojito zaslepenej placebom kontrolovanej paralelnej štúdie (Weintraub et al., 2009). Štúdia sa usporiadala na 16 akademických a klinických pracoviskách v 13 krajinách sveta.

Táto vedecká práca, publikovaná v Oficiálnom vestníku amerického kongresu rehabilitačného lekárstva, prebiehala u 225 pacientov so symptomatickou diabetickou periférnou neuropatiou.

Medzinárodný tím sa snažil určiť, či opakujúce sa a kumulatívne vystavenie bolestivých chodidiel nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapii o frekvencii od 8 do 25 Hz zmierni neuropatickú bolesť, ovplyvní kvalitu spánku a zaistí regeneráciu nervov.

Z tejto veľmi rozsiahlej štúdie vyplynuli zaujímavé a pozitívne výsledky. Pomocou kožnej biopsie v troch štandardných oblastiach na dolnej končatine, bolo zaznamenané značné zvýšenie hustoty epidermálnych nervových vlákien a to aj napriek tomu, že pri tomto nastavení aplikácií magnetoterapie nedošlo k okamžitému odstráneniu neuropatickej bolesti..

Odborný tím z tejto štúdie preto navrhol ďalšie rozšírené testovanie nízkofrekvenčnej pulzovej magnetoterapie vyššej intenzity s dlhšou dobou liečebných aplikácií. Dôvodom tohto návrhu bola okrem iného skutočnosť, že pacienti zaznamenali celkové zlepšenie a zníženie svrbenia v chodidlách.

Zdroj: Weintraub, M. I. et al. (2009) Pulsed Electromagnetic Fields to Reduce Diabetic Neuropathic Pain and Stimulate Neuronal Repair: A Randomized Controlled Trial. Archives of Physical Medicine & Rehabilitation. 90 (7), 1102–1109.

Pulzné elektromagnetické polia znižujú diabetickú neuropatickú bolesť a stimulujú neurónovú obnovu / Pulsed electromagnetic fields to reduce diabetic neuropathic pain and stimulate neuronal repair

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19577022

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Diabetická noha

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)