Hojivé účinky na bercové vredy

Editor: | 6. decembra 2018

Hojivé účinky na bercové vredy pomocou nízkofrekvenčného pulzového elektromagnetického poľa boli na 44 pacientoch testované v dvojito zaslepenej štúdii (Ieran et al., 1990) a výsledky publikované v Journal of Orthopaedic Research.

Po dobu 90 dní polovica pacientov absolvovala pulznú magnetoterapiu a zvyšných 22 pacientov poslúžilo ako kontrolná skupina. Dlhodobejšie účinky pulzového elektromagnetického poľa boli po skončení terapie posudzované pri ďalších kontrolách, ktoré sa konali ešte po dobu jedného roka.

Úspešnosť hojenia bola oveľa väčšia v skupine, ktorá absolvovala pulznú magnetoterapiu. Zároveň sa u týchto pacientoch nezhoršili žiadne vredy a iba u 25% z nich vred znovu vznikol v ďalšom období.

Zato v kontrolnej skupine bola celá polovica pacientov, u ktorých sa vred znovu objavil, a u štyroch z nich sa dokonca stav počas prvých 90tich dní zhoršil.

Nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia teda nielen že urýchľuje hojenie bercových vredov, ale jej pozitívne účinky zároveň pretrvávajú aj dlho po jej skončení. Je preto vhodná aj ako dodatočná liečba pre pacientov s bercovými vredmi.

Zdroj: Ieran, M. et al. (1990) Effect of low frequency pulsing electromagnetic fields on skin ulcers of venous origin in humans: a double-blind study. Journal Of Orthopaedic Research:Official Publication Of The Orthopaedic Research Society. 8 (2), 276–282.

Účinok nízkofrekvenčných pulzových elektromagnetických polí na bercové vredy u ľudí: dvojito zaslepená štúdia / Effect of low frequency pulsing electromagnetic fields on skin ulcers of venous origin in humans: a double-blind study
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2303961

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Bercový (holenný) vred

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)