Liečba bolestivých stavov spojených s muskuloskeletálnymi a neurologickými poruchami

Editor: | 6. decembra 2018

Liečba bolestivých stavov spojených s muskuloskeletálnymi a neurologickými poruchami analgetickými účinkami neinvazívnej periférnej terapie magnetickou stimuláciou bola opäť klinicky otestovaná na skupine 40 pacientov na Karolovej univerzite v Prahe (2016).

Hlavnú úlohu zohrávali akútne aj chronické stavy, ktoré obmedzujú pohyblivosť pacientov v dôsledku rozsahu a neznesiteľnosti bolesti. Pacienti trpiaci akútnou bolesťou podstúpili magnetickú terapiu denne, zatiaľ čo pri chronických stavoch to bolo trikrát týždenne. Rozhodujúcim faktorom pre výskumný tím bol stupeň úľavy od bolesti, a tým zmiernenie súvisiacich ťažkostí pri vykonávaní každodenných životných aktivít.

Porovnanie stavov pacientov pred a po liečbe pulzovým magnetickým poľom opäť prinieslo štatisticky významný rozdiel. Väčšina účastníkov (87%) potvrdila analgetický účinok magnetickej stimulácie so značnou úľavou od bolesti. Zlepšenie celkovej vitality a ľahšie konanie denných aktivít si pochvaľovalo viac ako 41% pacientov, a to aj po trojmesačnej kontrole.

Výsledky tejto štúdie teda opäť potvrdili prínos a účinnosť pulznej magnetickej terapie pri liečbe bolestivých stavov, či už v súvislosti s muskuloskeletálnymi alebo neurologickými poruchami, vrátane tých, ktoré obmedzujú aktivity každodenného života. Pulzovými magnetickými poliami sa dá dosiahnuť trvalá úľava od bolesti a celkové zlepšenie kvality života pacienta.

Zdroj: Zarkovic, D. and Kazalakova, K. (2016) Repetitive Peripheral Magnetic Stimulation as Pain Management Solution in Musculoskeletal and Neurological Disorders – A Pilot Study. International Journal of Physiotherapy, 3(6).

Opakovaná periférna magnetická stimulácia ako riešenie bolesti pri muskuloskeletálnych a neurologických poruchách – pilotná štúdia / Repetitive peripheral magnetic stimulation as pain management solution in musculoskeletal and neurological disorders – a pilot study

https://www.ijphy.org/view_issue.php?title=REPETITIVE-PERIPHERAL-MAGNETIC-STIMULATION-AS-PAIN-MANAGEMENT-SOLUTION-IN-MUSCULOSKELETAL-AND-NEUROLOGICAL-DISORDERS-A-PILOT-STUDY

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako najskôr to bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Bolestivé stavy

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)