Patentovaná 3D magnetoterapia

MDR CERTIFIED

Vyskúšajte zadarmo

Liečba chronických vredov predkolenia

Liečba chronických vredov predkolenia pomocou prenosného zariadenia na pulznú magnetoterapiu u 31 pacientov bola hodnotená v randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej paralelnej štúdii (Stiller a kol., 1992). Výsledky boli uverejnené v časopise British Journal of Dermatology.

Počas 8 týždňov pacienti používali prenosné zariadenie na pulznú magnetoterapiu doma 3 hodiny denne.

V štúdii sa porovnávalo rozšírenie poranenia, hĺbka vredu a úroveň bolesti pred začatím liečby, potom po 4 týždňoch a nakoniec po 8 týždňoch.

V kontrolnej skupine sa žiadny vred nevyliečil a naopak, u 54 % pacientov došlo k jeho zhoršeniu.

Na druhej strane, v skupine, ktorá aplikovala pulznú magnetoterapiu, došlo k úplnému vyliečeniu alebo výraznému zlepšeniu u 50 % pacientov, pričom u žiadneho pacienta nedošlo k zhoršeniu. Okrem toho došlo k výraznému zníženiu hĺbky poranenia a zmierneniu bolesti.

Výsledky tejto štúdie teda ukázali, že nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia významne urýchľuje a zlepšuje hojenie vredov predkolenia a zmierňuje aj súvisiacu bolesť.

Zdroj: Stiller, M. J. et al. (1992) Prenosné zariadenie s pulzným elektromagnetickým poľom (PEMF) na zlepšenie hojenia rekurentných žilových vredov: Dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná klinická štúdia. British Journal of Dermatology. [Online] 127 (2), 147-154.

Prenosné zariadenie s pulzným elektromagnetickým poľom (PEMF) na zlepšenie hojenia rekurentných žilových vredov: dvojito zaslepené, placebom kontrolované klinické skúšanie

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1390143

Kontaktujte nás prostredníctvom nižšie uvedeného formulára a sami si overte liečebný účinok patentovanej pulznej magnetoterapie Biomag 3D.

Naši konzultanti sa s vami čo najskôr skontaktujú a navrhnú vám ideálne riešenie.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.