Liečba chronických bercových vredov

Editor: | 6. decembra 2018

Liečba chronických bercových vredov za pomoci prenosného zariadenia pulznej magnetoterapie u 31 pacientov bola hodnotená v randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej paralelnej štúdii (Stiller et al., 1992). Výsledky boli publikované v British Journal of Dermatology.

Po dobu 8 týždňov používali pacienti prenosné zariadenie pulznej magnetoterapie doma 3 hodiny denne.

Štúdia porovnávala pred začatím, následne po 4 týždňoch terapie a nakoniec po 8 týždňoch rozšírenie poranenia, hĺbku vredu, ale aj mieru bolesti.

V kontrolnej skupine sa nevyhojil žiaden vred a naopak u 54% pacientov došlo k zhoršeniu.

Naproti tomu v skupine, ktorá aplikovala pulznú magnetoterapiu došlo k úplnému zahojeniu alebo výraznému zlepšeniu u 50% pacientov a zároveň u žiadneho pacienta nedošlo k zhoršeniu stavu. Navyše došlo k výraznému zmenšeniu hĺbky poranenia a zmierneniu bolesti.

Výsledky tejto štúdie teda preukázali, že nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia značne urýchľuje a zlepšuje hojenie bercových vredov a zároveň zmierňuje súvisiace bolesti.

Zdroj: Stiller, M. J. et al. (1992) A portable pulsed electromagnetic field (PEMF) device to enhance healing of recalcitrant venous ulcers: A double-blind, placebo-controlled clinical trial. British Journal of Dermatology. [Online] 127 (2), 147–154.

Prenosné zariadenie vydávajúce pulzové elektromagnetické pole (PEMF) zlepšuje hojenie neustupujúcich bercových vredov: dvojito slepá, placebom kontrolovaná klinická štúdia / A portable pulsed electromagnetic field (PEMF) device to enhance healing of recalcitrant venous ulcers: A double-blind, placebo-controlled clinical trial
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1390143

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Bercový (holenný) vred

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)