Možnosť liečby krčnej osteoartritídy

Editor: | 6. decembra 2018

Možnosť liečby krčnej osteoartritídy pomocou nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie s frekvenciami z 0,1-64 Hz a intenzitou 40 μT bola predmetom randomizovanej, dvojito zaslepenej a placebom kontrolovanej štúdie výskumného tímu S.T. Sutbeyaza (2006).

Vedecký tím sa zameral na ovplyvnenie bolesti, zlepšenie rozsahu pohybu a na funkčný stav krčnej chrbtice u 34 pacientov. Pulzná magnetoterapia bola aplikovaná na celé telo pomocou matraca.

Celkom 18 náhodne vybraných pacientov podstúpilo skutočnú liečbu, a to s 30 minútovými aplikáciami dvakrát denne po dobu troch týždňov.

Ostatní pacienti poslúžili na porovnanie v kontrolnej skupine, v ktorej bola použitá len napodobenina prístroja pulznej magnetoterapie.

Po absolvovaní liečby bolo v aktívnej skupine zaznamenané výrazné zmiernenie bolesti. Oproti tomu v placebo skupine nedošlo k žiadnej zmene. Podobné pozitívne účinky pulzového magnetického poľa boli zaznamenané aj v ostatných vyhodnocovacích ukazovateľoch.

Nielenže pulzná magnetoterapia výrazne zmierňuje bolesť pacientom trpiacich krčnou osteoartritídou, ale tiež u nich zlepšuje rozsah pohybu krčnej chrbtice. Je preto aj touto štúdiou označená za vhodnú doplnkovú liečbu.

Zdroj: Sutbeyaz, S. T. et al. (2006) The effect of pulsed electromagnetic fields in the treatment of cervical osteoarthritis: a randomized, double-blind, sham-controlled trial. Rheumatology International. 26 (4), 320–324.

Účinok pulzových elektromagnetických polí na liečbu krčnej osteoartritídy: randomizovaná, dvojito slepá, placebom kontrolovaná štúdia / The effect of pulsed electromagnetic fields in the treatment of cervical osteoarthritis: a randomized, double-blind, sham-controlled trial
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15986086
 

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Artrózy chrbtice

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)