Možnosť liečby osteoartritídy kolena

Editor: | 30. mája 2019

Možnosť liečby osteoartritídy kolena aj nízkofrekvenčným pulzovým magnetickým poľom s frekvenciou 1,5 Hz a intenzitou 30 mT testoval na 70 pacientoch rumunský tím I. Moldavana v svojej randomizovanej a placebom kontrolovanej štúdii (2012).

Hlavným cieľom bolo zistiť, či bude bude mať pulzná magnetoterapia nejaké výraznejšie účinky, ako ultrazvuková terapia a termoterapia s peloidným obkladom.

Po desaťdňovej liečbe, kedy bola pulzná magnetoterapia aplikovaná 15 minút denne iba 35 pacientom v experimentálnej skupine, zaznamenalo všetkých 70 pacientov zlepšenie.

Pacienti s ranou či stredne pokročilou osteoartritídou kolena, ktorí podstúpili pulznú magnetoterapiu, však svojimi výsledkami potvrdili oveľa väčší analgetický efekt pulzového magnetického poľa.

Pulzná magnetoterapia je teda vhodnou dodatočnou liečbou osteoartritídy kolena vďaka svojim výraznejším analgetickým účinkom, ktoré viac prispievajú k fyzickému zdraviu pacienta.

Zdroj: Moldovan, I. et al. (2012) The effects of focused pulsed electromagnetic field therapy in patients with knee osteoarthritis. A randomised, placebo-controlled study. Efectele terapiei cu câmp magnetic pulsatil focalizat la pacienţii cu gonartroză, un studiu randomizat, controlat prin placebo. 13 (2), 91–95.

Účinky pulznej magnetoterapie u pacientov s osteoartritídou kolena: randomizovaná, placebom kontrolovaná štúdia / The effects of focused pulsed electromagnetic field therapy in patients with knee osteoarthritis. A randomised, placebo-controlled study
 
http://pm3.ro/pdf/48/PM3_Nr.2%2848%29_2012m.pdf
 

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Artritídy kĺbov

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)