Neurologické spracovanie bolesti v mozgu

Editor: | 6. decembra 2018

Spracovanie neurologickej bolesti v mozgu overovala štúdia J. A. Robertsona a jeho tímu na 31 pacientoch. Vedecký tím aplikoval pulzové magnetické pole o frekvenciách 9, 5, 3 a 1 Hz.

Výsledky tejto štúdie preukázali, že nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia ovplyvňuje spracovanie akútnej termálnej bolesti, ktorú experimentálne vyvolávali u sledovaných osôb. Na snímkach hippokampu, prednej cingulárnej kôry a ipsilaterálnej insuly (oblasti spájanej s vnímaním bolesti), vyhotovených pred a po absolvovaní pulznej magnetorapie boli zistené významné rozdiely.

Vďaka funkčnej magnetickej rezonancii bolo možné pozorovať neuromoduláciu v mozgu, ktorú vyvoláva nízkofrekvenčné pulzové magnetické pole. Tieto pozorovania tak mohli potvrdiť hypotézu vedeckého tímu J. A. Robertsona, že zníženie vnímania bolesti pomocou pulznej magnetoterapie nezávisí na orientačných a navádzacích mechanizmoch mozgu (ako sa doteraz predpokladalo), ale na centrálnych štruktúrach mozgu.

Zdroj: Robertson, J. A. et al. (2010) Low-frequency pulsed electromagnetic field exposure can alter neuroprocessing in humans. Journal of the Royal Society Interface. [Online] 7 (44), 467–473.

Vystavenie nízkofrekvenčnému pulzovému elektromagnetickému poľu dokáže u ľudí pozmeniť nervové spracovanie / Low-frequency Pulsed Electromagnetic Field Exposure Can Alter Neuroprocessing in Humans
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2842792/
Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Bolestivé stavy

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)