Ochrana chrupavky pri liečbe osteoartritídy v kolenných kĺboch

Editor: | 6. decembra 2018

Ochrana chrupavky pri liečbe osteoartritídy v kolenných kĺboch pomocou pulznej magnetoterapie bola preukázaná už v skorších štúdiách. Vedecký tím M. Finiho (2008) sa však v tejto problematike posunul o krok ďalej a na zvieracom modeli skúmal, či táto terapia preukáže podobné účinky aj v  prípadov pokročilejšieho štádia.

V tejto štúdii, ktorá sa danou otázkou zaoberala, stimulácia pulzovým magnetickým poľom výrazne spomalila progresy lézií vo všetkých skúmaných oblastiach kolena..

Stimulácia pulzovým magnetickým poľom spôsobila zvýšenú funkciu A2A a A3 adenozínových receptorov a tým pádom väčšie protizápalové pôsobenie. V cievnom systéme navyše tieto receptory rozširujú cievy a dopomáhajú tak lepšej cirkulácii krvi.

Táto štúdia teda dokázala, že aj v prípade rozsiahlych lézií v kolenných kĺboch je pulzná magnetoterapia preukázateľne účinná a výrazne spomaľuje šírenie osteoartritídy.

Zdroj: Fini, M. et al. (2008) Effect of pulsed electromagnetic field stimulation on knee cartilage, subchondral and epyphiseal trabecular bone of aged Dunkin Hartley guinea pigs. Biomedicine & Pharmacotherapy, 62(10), 709-715.

Účinky stimulácie pulzovým elektromagnetickým poľom na kolennú chrupavku, subchondrálnu kosť a epifýzu trabekulárnej kosti odrastených morčiat Dunkin-Hartley / Effects of pulsed electromagnetic field stimulation on knee cartilage, subchondral and epiphyseal trabecular bone of aged Dunkin Hartley guinea pigs
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17459652

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Artrózy kĺbov

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)