Optimalizácia liečby kĺbov postihnutých reumatoidnou artritídou bola predmetom systematickej štúdie výskumného tímu V. Kumara (2005). Na zvieracom modeli sa porovnávali účinky rozlične nastavených pulzových magnetických polí.

Vďaka faktoriálnemu usporiadaniu (každý s každým) bola táto štúdia schopná určiť najoptimálnejšiu kombináciu frekvencie, intenzity a dĺžky trvania liečby sínusovými vlnami pulzového magnetického poľa.

Pulzná magnetoterapia s parametrami 5 Hz a 4 μT a dĺžkou trvania 90 minút sa ukázala ako najúčinnejšia na zmenšenie opuchu a spomalenie rozkladu okolitého tkaniva znížením aktivity lysozomálnych enzýmov.

So zvýšenou aktivitou lyzozómov väčšinou dochádza k väčšej degradácii niektorých bielkovín. Konkrétne pri reumatoidnej artritíde a ďalších chronicky zápalových chorobách sa tak môžu lysozomálne enzýmy dostať do mimobunkového priestoru a rozkladať tak okolité tkanivá.

Zníženie opúchania mäkkých tkanív v tejto štúdii potvrdilo rádiologické vyšetrenie. Výsledky histologického vyšetrenia ďalej potvrdili pokles zápalových buniek a oproti tomu zmnoženie a zväčšenie objemu buniek vnútri kĺbu (hyperpláziu a hypertrofiu buniek obklopujúcich synoviálnu membránu).

Pulzná magnetoterapia má podľa štúdie stabilizačný účinok na tkanivo vystielajúce vnútro kĺbu a je tak vhodnou liečbou pre pacientov, ktorých kĺby sú postihnuté reumatoidnou artritídou.

Zdroj: Kumar, V. et al. (2005) Optimization of pulsed electromagnetic field therapy for management of arthritis in rats. Bioelectromagnetics, 26(6), 431-439.

Optimalizácia pulznej magnetoterapie na zvládanie artritídy u krýs / Optimization of pulsed electromagnetic field therapy for management of arthritis in rats
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15887257
 

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Zákazník

Položky označené* sú povinné.

Zásady ochrany osobných údajov tu.Informatívne dodatok k spracovaniu osobných údajov tu.