Optimalizácia liečby kĺbov postihnutých reumatoidnou artritídou

Editor: | 6. decembra 2018

Optimalizácia liečby kĺbov postihnutých reumatoidnou artritídou bola predmetom systematickej štúdie výskumného tímu V. Kumara (2005). Na zvieracom modeli sa porovnávali účinky rozlične nastavených pulzových magnetických polí.

Vďaka faktoriálnemu usporiadaniu (každý s každým) bola táto štúdia schopná určiť najoptimálnejšiu kombináciu frekvencie, intenzity a dĺžky trvania liečby sínusovými vlnami pulzového magnetického poľa.

Pulzná magnetoterapia s parametrami 5 Hz a 4 μT a dĺžkou trvania 90 minút sa ukázala ako najúčinnejšia na zmenšenie opuchu a spomalenie rozkladu okolitého tkaniva znížením aktivity lysozomálnych enzýmov.

So zvýšenou aktivitou lyzozómov väčšinou dochádza k väčšej degradácii niektorých bielkovín. Konkrétne pri reumatoidnej artritíde a ďalších chronicky zápalových chorobách sa tak môžu lysozomálne enzýmy dostať do mimobunkového priestoru a rozkladať tak okolité tkanivá.

Zníženie opúchania mäkkých tkanív v tejto štúdii potvrdilo rádiologické vyšetrenie. Výsledky histologického vyšetrenia ďalej potvrdili pokles zápalových buniek a oproti tomu zmnoženie a zväčšenie objemu buniek vnútri kĺbu (hyperpláziu a hypertrofiu buniek obklopujúcich synoviálnu membránu).

Pulzná magnetoterapia má podľa štúdie stabilizačný účinok na tkanivo vystielajúce vnútro kĺbu a je tak vhodnou liečbou pre pacientov, ktorých kĺby sú postihnuté reumatoidnou artritídou.

Zdroj: Kumar, V. et al. (2005) Optimization of pulsed electromagnetic field therapy for management of arthritis in rats. Bioelectromagnetics, 26(6), 431-439.

Optimalizácia pulznej magnetoterapie na zvládanie artritídy u krýs / Optimization of pulsed electromagnetic field therapy for management of arthritis in rats
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15887257
 

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Artritídy kĺbov

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)