Ovplyvnenie rastu a obnovy ciev

Editor: | 6. decembra 2018

Ovplyvnenie rastu a obnovy ciev nízkofrekvenčným magnetickým poľom s frekvenciou 15 Hz a intenzitou 1,2 mT overoval vo svojej štúdii vedecký tím O.M. Teppera (2004). Zameral sa predovšetkým na proces tvorby nových krvných kapilár.

Tento proces, inak nazývaný angiogenéza, je predovšetkým kritický na úspešné zahojenie rôznych tkanív. Ako preukázali dáta tejto štúdie, práve nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia proces angiogenéza výrazne podporuje. Konkrétne sa tak deje pôsobením na uvoľňovanie fibroblastového rastového faktora 2 (FGF-2) a do menšej miery tiež aj vplyvom na ďalšie vaskulárne rastové faktory.

Z výsledkov vyplýva, že pulzové magnetické pole uľahčuje hojenie posilnením vzájomného vzťahu medzi tvorbou, vývojom a obnovou kostí (osteogenéziou) a rastom krvných ciev, čo rozširuje možnosť aplikácií pulznej magnetoterapie na liečbu ischemických chorôb.

Nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia pri tejto štúdii svojim pôsobením trojnásobne zlepšila rast tkaniva (proliferáciu) a sedemnásobne zvýšila cirkuláciu krvi.

Zdroj: Tepper, O. M. et al. (2004) Electromagnetic fields increase in vitro and in vivo angiogenesis through endothelial release of FGF-2. FASEB Journal. 18 (11), 1231–1233.

Elektromagnetické polia zlepšujú angiogenézu in vitro aj in vivo skrze endoteliálne uvoľňovanie FGF-2 / Electromagnetic fields increase in vitro and in vivo angiogenesis through endothelial release of FGF-2
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15208265
 

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Ischemická choroba končatín (ischémia)

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)