Patentovaná 3D magnetoterapia

MDR CERTIFIED

Vyskúšajte zadarmo

Podpora hojenia zlomenín dlhých kostí

Podpora hojenia zlomenín dlhých kostí pomocou nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie bola overená na 58 pacientoch a výskumný tím (Hong-fei a kol., 2013) uverejnil svoje výsledky vo vedeckom časopise BMC Musculoskeletal Disorders.

Keďže nehojace sa zlomeniny a zlomeniny s predĺženým hojením sú stále veľkým problémom dlhých kostí, cieľom tejto randomizovanej, placebom kontrolovanej štúdie bolo pokúsiť sa zlepšiť systém liečby týchto zlomenín.

Všetci pacienti, u ktorých došlo k 16-týždňovému až 6-mesačnému predĺženému hojeniu zlomeniny dlhej kosti, boli náhodne rozdelení do aktívnej a kontrolnej skupiny. Pacienti v aktívnej skupine podstúpili nízkofrekvenčnú pulznú magnetoterapiu a pacienti v kontrolnej skupine boli vystavení nulovej aplikácii pomocou simulovaného magnetoterapeutického zariadenia. Obe skupiny začali s každodennou osemhodinovou aplikáciou v rovnakom čase.

Podľa výsledkov dosiahla liečba nízkofrekvenčnou pulznou magnetoterapiou úspešnosť 77,4 %. Naproti tomu v kontrolnej skupine bola úspešnosť hojenia zlomenín len 48,1 %.

Vplyv pulzného magnetického poľa mal za následok aj vyššiu rýchlosť rastu trhlín. Bolo tiež pozorované, že ak sa pulzná magnetoterapia aplikuje skôr po zlomenine kosti, čas hojenia býva kratší, čo potvrdzuje, že táto liečba podporuje hojenie zlomeniny.

Zdroj: Hong-fei, S. a kol. (2013). Včasná aplikácia pulzného elektromagnetického poľa pri liečbe pooperačného oneskoreného zjednotenia zlomenín dlhých kostí: prospektívna randomizovaná kontrolovaná štúdia. BMC Musculoskeletal Disorders, 14(1), 1-7.

Včasná aplikácia pulznej magnetoterapie pri liečbe pooperačného oneskoreného zrastenia zlomenín dlhých kostí: prospektívna randomizovaná kontrolovaná štúdia
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23331333

Kontaktujte nás prostredníctvom nižšie uvedeného formulára a sami si overte liečebný účinok patentovanej pulznej magnetoterapie Biomag 3D.

Naši konzultanti sa s vami čo najskôr skontaktujú a navrhnú vám ideálne riešenie.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.