Podpora hojenia zlomenín dlhých kostí

Editor: | 6. decembra 2018

Podpora hojenia zlomenín dlhých kostí pomocou nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie bola overovaná na 58 pacientoch a výskumný tím (Hong-fei et al., 2013) publikoval svoje výsledky vo vedeckom časopise BMC Musculoskeletal Disorders.

Vzhľadom k tomu, že nehojace sa zlomeniny a zlomeniny s predĺženým hojením predstavujú stále veľký problém u dlhých kostí, zamerala sa táto randomizovaná a placebom kontrolovaná štúdia na pokus o zlepšenie systému liečby týchto zlomenín.

Všetci pacienti, ktorí trpeli 16 týždenným až 6 mesačným predĺženým hojením zlomeniny dlhej kosti, boli náhodne rozdelení do aktívnej a kontrolnej skupiny. Pacienti v aktívnej skupine absolvovali aplikácie nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie a pacienti v kontrolnej skupine boli vystavení nulovým aplikáciám pomocou imitácie magnetoterapeutického zariadenia. Obe skupiny začali v rovnakom čase dennú osemhodinovú aplikáciu.

Podľa výsledkov dosiahla liečba pomocou nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie úspešnosti 77,4%. Oproti tomu v kontrolnej skupine bola úspešnosť zahojenia zlomenín iba 48.1%.

Vplyvom pulzného magnetického poľa došlo tiež k väčšej miere zrastu zlomenín. Zároveň bolo zrejmé, že ak sa po zlomení kosti pulzná magnetoterapia aplikuje skôr, tak býva doba zahojenia kratšia, čo potvrdzuje, že táto liečba podporuje hojenie zlomenín.

Zdroj: Hong-fei, S., et al. (2013). Early application of pulsed electromagnetic field in the treatment of postoperative delayed union of long-bone fractures: a prospective randomized controlled study. BMC Musculoskeletal Disorders, 14(1), 1-7.

Včasná aplikácia pulznej magnetoterapie pri pooperačnej liečbe zlomenín dlhých kostí s predĺženým hojením: prospektívna, randomizovaná, kontrolovaná štúdia / Early application of pulsed electromagnetic field in the treatment of postoperative delayed union of long-bone fractures: a prospective randomized controlled study
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23331333
 

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Zlomeniny

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)