Pôsobenie na mechanizmy novotvorby ciev

Editor: | 6. decembra 2018

Pôsobenie na mechanizmy novotvorby ciev po aplikácií nízkofrekvenčného pulzového elektromagnetického poľa s frekvenciou 30 Hz a intenzitou 5 mT. Tieto mechanizmy a pôsobenie na zvieracom modeli boli dôkladne opísané v štúdii (Li et al.) publikovanej v roku 2015.

Táto štúdia nielen zisťovala, či pulzná magnetoterapia podporí novotvorbu ciev, ale aj ďalej bližšie študovala súvisiace zásadné bunkové a molekulárne mechanizmy.

Po dvoch týždňoch každodenných aplikácií došlo vďaka pôsobeniu pulzového elektromagnetického poľa k zvýšeniu hladín vaskulárneho endoteliálneho rastového faktora (VEGF) a endoteliálnej syntézy oxidu dusnatého (eNOS), čo malo za následok celkové zlepšenie tvorby nových krvných kapilár (angiogenéza).

Výsledky štúdie jasne demonštrovali, že nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia výrazne urýchľuje hojenie, zmierňuje rozšírenie odumretých tkanív (gangrén) a zlepšuje novotvorbu ciev (neovaskularizáciu).

Pulzná magnetoterapia je teda vhodná na liečbu kritickej ischémie končatín.

Zdroj: Li, R.-L. et al. (2015) Pulsed electromagnetic field improves postnatal neovascularization in response to hindlimb ischemia. American Journal of Translational Research. 7 (3), 430–444.

Pulzové elektromagnetické pole zlepšuje postnatálnu neovaskularizáciu v reakcii na ischémiu zadných končatín/ Pulsed electromagnetic field improves postnatal neovascularization in response to hindlimb ischemia
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26045885

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Ischemická choroba končatín (ischémia)

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)