Preukázateľné výsledky v klinickej plastickej chirurgii

Editor: | 6. decembra 2018

Počiatočný vývoj pulzovej magnetoterapie a jej využitie v klinickej plastickej chirurgii brzdil v priebehu minulého storočia nedostatok vedecky odvodených a na dôkazoch založených poznatkov o mechanizmoch pôsobenia. Preto sa lekári vedení doktorom Strauchom rozhodli spracovať prehľad overených vedeckých prielomov na poli pulzovej magnetickej terapie a zhrnúť princípy jej pôsobenia tak, aby ostatným poskytli pevné základy pre optimálne využitie v praxi..

Dostupné biologické a klinické štúdie skúmajúce mechanizmy pôsobenia terapie tak boli celkovo zhodnotené. S pomocou prípadových ilustrácií bol nakoniec vykonaný komplexný výklad o klinickom využití pulzového magnetického poľa v plastickej chirurgii.

Pulzná magnetoterapia v rámci tohto výskumu úspešne zvládla pooperačné bolesti a opuchy, liečbu chronických rán a celkovo uľahčila vazodilatáciu a angiogenézu, teda rozšírenie a novotvorbu ciev. Autori znova dokázali, na základe týchto výsledkov a s oporou vo vedeckých dôkazoch, prísť s presným opísaním súvisiacich mechanizmov pôsobenia.

Plastickí chirurgovia aj pacienti sa teraz môžu bez zaváhania oprieť o overený a účinný nástroj na doplnkové, neinvazívne, nefarmakologické zvládanie pooperačných bolestí a opuchov v podobe pulznej magnetickej terapie, ktorá navyše nepreukazuje žiadne nežiaduce vedľajšie účinky.

Zdroj: Strauch B, Herman C, Dabb R, et al. (2009) Evidence-based use of pulsed electromagnetic field therapy in clinical plastic surgery. Aesthetic Surgery Journal, 29, 135-143.

Použitie pulznej elektromagnetickej terapie v klinickej plastickej chirurgii na základe predošlých dôkazov / Evidence-based use of pulsed electromagnetic field therapy in clinical plastic surgery

https://academic.oup.com/asj/article-lookup/doi/10.1016/j.asj.2009.02.001

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako najskôr to bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Pooperačné stavy

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)