Rozsiahla analýza účinnosti liečby osteoartritídy kolena

Editor: | 6. decembra 2018

Rozsiahla analýza účinnosti liečby osteoartritídy kolena pomocou nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie bola v roku 2014 (Siet et al.) vykonaná starostlivým výberom 9-tich randomizovaných kontrolovaných štúdií s celkovým počtom 483 pacientov. Účinky pulznej magnetoterapie boli porovnané nielen s placebom, ale aj s účinkami vysokofrekvenčných pulzových polí (27 MHz).

Autori sa pre túto analýzu rozhodli, keďže osteoartritída je jednou z najrozšírenejších zdravotných stavov, ktorým trpia starší ľudia. Ďalším dôvodom rozhodnutia bol fakt, že nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia už niekoľkokrát dokázala, že dokáže stimulovať rast chrupavky na bunkovej úrovni.

Výber prebiehal na princípe Oxfordského systému porovnania kvality, z ktorého sa kvalifikovalo už spomínaných 9 štúdií. Vybrané boli predovšetkým na základe kvality ich metodického postupu. Dôležitými faktormi boli tiež dostatočná rôznorodosť vybratých pacientov a v neposlednom rade predpojatosť či miera ovplyvnenia samotných autorov konkrétnych štúdií.

Výsledky všetkých 483 pacientov, ktorí sa kvalifikovali do tejto analýzy, dokazujú významné pozitívne účinky pulznej magnetoterapie – úspešnosť 77%. Zároveň výsledky napovedajú, že optimálna dĺžka liečby sa u každého pacienta líši, a preto by mala byť pre ešte najvyššiu účinnosť stanovená individuálne.

Táto analýza teda nevyvrátiteľne potvrdzuje, že nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia efektívne zlepšuje kvalitu života a fyzické zdravie pacientov trpiacich osteoartritídou kolena, aj keď v niektorých prípadoch nezaručuje zmiernenie bolesti.

Z tejto analýzy ďalej vyplynulo, že vysokofrekvenčné magnetické polia, nevykazujú v tomto prípade žiadny prospešný účinok.

Zdroj: Sit, R. W. S. et al. (2014) Medical Synopsis: Are pulsed electromagnetic fields effective in managing osteoarthritis of the knee as compared to placebo? Advances in Integrative Medicine. 1153–154.

Lekárske zhrnutie: Sú pulzové elektromagnetické polia efektívne pri zvládaní osteoartritídy kolena v porovnaní s placebom? / Medical Synopsis: Are pulsed electromagnetic fields effective in managing osteoarthritis of the knee as compared to placebo?
 
http://www.aimedjournal.com/article/S2212-9626%2814%2900009-1/fulltext?mobileUi=0
 

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.


Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás
.

Súvisiace diagnóza: Artritídy kĺbov

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)