Skupina 121 pacientov trpiacich diabetickou neuropatiou

Editor: | 6. decembra 2018

Skupina 121 pacientov trpiacich diabetickou neuropatiou, bola klinicky zhodnotená po aplikáciách pulznej magnetoterapie s frekvenciou 10 a 100 Hz. Štúdiu vykonal vedecký tím (Musaev et al., 2003) .Táto štúdia bola publikovaná v časopise Neuroscience and Behavioral Physiology.

Klinické a elektroneuromyografické (ENMG) posúdenie bolo vykonané pred začiatkom a po skončení liečby pulznou magnetoterapiou.

Na základe spárovaných výsledkov z tejto štúdie vyplýva, že vďaka pulznej magnetoterapii celkovo dochádza k utlmeniu bolesti, výraznému ústupu klinických príznakov diabetickej neuropatie, zlepšeniu vodivosti periférnych nervov a zlepšeniu vzrušivosti motorických neurónov v mieche, ktoré priamo alebo nepriamo ovládajú svalstvo.

Výsledky zároveň ukázali, že nízkofrekvenčné pulzové magnetické pole s frekvenciou 10 Hz má výrazný terapeutický účinok predovšetkým na pacientov v raných fázach diabetickej neuropatie a na pacientov, ktorí trpia diabetom maximálne 10 rokov.

Zdroj: Musaev, A. V. et al. (2003) The Use of Pulsed Electromagnetic Fields with Complex Modulation in the Treatment of Patients with Diabetic Polyneuropathy. Neuroscience and Behavioral Physiology. [Online] 33 (8), 745–752.

Použitie pulznej elektromagnetickej terapie s komplexnou moduláciou na liečbu pacientov s diabetickou neuropatiou / The use of pulsed electromagnetic fields with complex modulation in the treatment of patients with diabetic polyneuropathy
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14635988

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Polyneuropatia

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)