Patentovaná 3D magnetoterapia

MDR CERTIFIED

Vyskúšajte zadarmo

Spoľahlivosť liečby bolesti chrbta

Spoľahlivosť pulznej magnetoterapie pri bolestiach chrbta testoval R. N. Harden (2007) na 40 pacientoch v randomizovanej, placebom kontrolovanej štúdii.

Počas prvých dvoch týždňov liečby sa nezistili žiadne rozdiely medzi skupinou s placebom a skupinou, ktorá dostávala nízkofrekvenčnú pulznú magnetoterapiu. Potom sa však vo výsledkoch zaznamenala významná zmena. U pacientov postihnutých pulzným magnetickým poľom sa po dvoch týždňoch prejavilo oveľa výraznejšie zlepšenie. Ich bolesť sa zmiernila o 20 % alebo viac v porovnaní so skupinou užívajúcou placebo.

Výsledky tejto štúdie preto potvrdzujú analgetické účinky pulzného magnetického poľa s frekvenciou 2 Hz a intenzitou 15 mT.

Výsledky štúdie zároveň ukazujú, že tieto účinky sa môžu prejaviť už po dvoch týždňoch liečby pulzným magnetom. Podľa autorov to však nemá vplyv na jej užitočnosť, a preto by sa mala stať súčasťou komplexnej starostlivosti.

Zdroj: Harden, R. N. et al. (2007) Prospective, Randomized, Single-Blind, Sham Treatment-Controlled Study of the Safety and Efficacy of an Electromagnetic Field Device for the Treatment of Chronic Low Back Pain: A Pilot Study (Prospektívna, randomizovaná, jednoslepá, kontrolovaná štúdia bezpečnosti a účinnosti zariadenia s elektromagnetickým poľom na liečbu chronickej bolesti dolnej časti chrbta: pilotná štúdia). Prax bolesti. 7 (3), 248-255.

Prospektívna, randomizovaná, jednoslepá, kontrolovaná štúdia bezpečnosti a účinnosti zariadenia s elektromagnetickým poľom na liečbu chronickej bolesti v krížoch: pilotná štúdia

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17714104

Kontaktujte nás prostredníctvom nižšie uvedeného formulára a sami si overte liečebný účinok patentovanej pulznej magnetoterapie Biomag 3D.

Naši konzultanti sa s vami čo najskôr skontaktujú a navrhnú vám ideálne riešenie.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.