Spoľahlivosť liečby bolesti chrbta

Editor: | 6. decembra 2018

Spoľahlivosť liečby bolesti chrbta pulznou magnetoterapiou testoval u 40 pacientov vo svojej randomizovanej a placebom kontrolovanej štúdii výskumný tím R.N. Hardena (2007).

Počas liečby sa v prvých dvoch týždňoch neprejavili žiadne rozdiely medzi placebo skupinou a skupinou podstupujúcou nízkofrekvenčnú pulznú magnetoterapiu. Potom však bola vo výsledkoch zaznamenaná výrazná zmena. U pacientov ovplyvnených pôsobením pulzového magnetického poľa došlo po dvoch týždňoch k oveľa výraznejšiemu zlepšeniu. Ich bolesť sa v porovnaní s placebo skupinou zmiernila o 20% a viac.

Výsledky tejto štúdie teda potvrdzujú analgetické účinky pulzového magnetického poľa s frekvenciou 2 Hz a intenzitou 15 mT.

Zároveň výsledky štúdie dokazujú, že sa tieto účinky môžu dostaviť až po dvoch týždňoch pulznej magnetoterapie. To však podľa autorov nemá vplyv na jej prospešnosť a mala by sa preto stať súčasťou celostnej starostlivosti.

Zdroj: Harden, R. N. et al. (2007) Prospective, Randomized, Single-Blind, Sham Treatment-Controlled Study of the Safety and Efficacy of an Electromagnetic Field Device for the Treatment of Chronic Low Back Pain: A Pilot Study. Pain Practice. 7 (3), 248–255.

Štúdia o bezpečnosti a účinnosti elektromagnetického poľa na liečbu bolesti chrbta / Prospective, Randomized, Single-Blind, Sham Treatment-Controlled Study of the Safety and Efficacy of an Electromagnetic Field Device for the Treatment of Chronic Low Back Pain: A Pilot Study
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17714104

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Bolesti chrbtice

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)