Stimulácia rastu kostí

Editor: | 6. decembra 2018

Stimulácia rastu kostí pôsobením nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie bola testovaná u 77 pacientov so zlomeninou krčku stehennej kosti výskumným tímom predstaviteľov dvoch významných talianskych univerzít (Faldini et al., 2010).

Zlomeniny krčka stehennej kosti sú bežné predovšetkým u starších ľudí, u ktorých sa celkom ťažko hoja aj vďaka väčšinou prítomnej osteoporóze. Sú často spôsobené menšou traumou, napríklad pádom.

Táto štúdia z týchto dôvodov hľadala alternatívu ku komplikovaným zákrokom, akou je napríklad náhrada bedrového kĺbu, a snažila sa zistiť, či nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia dokáže skrátiť čas zrastania kosti, zvýšiť percento zhojených kostí a oddialiť prípadné odumieranie krčku stehennej kosti (osteonekrózu).

Pacienti boli náhodne rozdelení do experimentálnej a kontrolnej skupiny. Liečba predstavovala osemhodinovú aplikáciu pulznej magnetoterapie po dobu 90 dní. Hojenie zlomenín bolo hodnotené pomocou röntgenu po 30, 60 a 90 dňoch.

Záverečné výsledky odhalili, že v takýchto prípadoch pulzná magnetoterapia zaručuje takmer 100% šancu na hojenie! U kontrolnej skupiny sa hojilo iba 69% zlomenín.

Zároveň boli potvrdené analgetické účinky pulzového magnetického poľa, pretože pri každej kontrole bolo v aktívnej skupine zistené výrazné zmiernenie bolesti oproti kontrolnej skupine. Táto štúdia teda jasne dokazuje, že nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia urýchľuje hojenie zlomenín a tiež zmierňuje bolesť, čo má za následok aj lepšiu kvalitu života pacientov.

Zdroj: Faldini, C. et al. (2010) Electromagnetic bone growth stimulation in patients with femoral neck fractures treated with screws: Prospective randomized double-blind study. Current Orthopaedic Practice. [Online] 21 (3), 282–287.

Elektromagnetická stimulácia rastu kostí u pacientov so zoskrutkovanou zlomeninou krčku stehennej kosti: prospektívna, randomizovaná, dvojito zaslepená štúdia / Electromagnetic bone growth stimulation in patients with femoral neck fractures treated with screws: Prospective randomized double-blind study 
http://www.researchgate.net/publication/232214268_Electromagnetic_bone_growth_stimulation 

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Zlomeniny

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)