Tlmenie bolestí pomocou rôzneho dávkovania

Editor: | 6. decembra 2018

Tlmenie bolestivých stavov pomocou rôzneho dávkovania pulznej magnetoterapie, bolo preskúmané v klinickej štúdii pomocou zobrazovacej metódy funkčnej magnetickej rezonancie. Na vyvolanú akútna termálnu bolesť boli u 47 dobrovoľníkov použité okrem rôznych výkonov, tiež frekvencie 9, 5, 3 a 1 Hz.

Na základe výsledkov minulých štúdií boli sledované zmeny v hippokampe, ipsilaterálnej insule a prednej cingulárnej kôre, keďže vplyv pulznej magnetoterapie na spracovanie a stratu vnímania bolesti bol preukázaný práve v týchto centrálnych štruktúrach mozgu.

Konkrétna intenzita aplikovaného pulzového magnetického poľa sa tu prejavila úmernou zmenou BOLD aktivity. Zmena tejto aktivity bola zaznamenaná práve BOLD fMRI metódou, čiže Blood Oxygenation Level Dependant zobrazením funkčnej magnetickej rezonancie.

Zjednodušene povedané bol vplyv pulznej magnetoterapie študovaný na základe zobrazenia a porovnávania hodnôt okysličenia krvi, a to práve vo vyššie zmienených aktívnych oblastiach mozgu.

Výsledky potvrdili, že reakcia organizmu na bolesť, teda znížené vnímanie bolesti, je úmerné intenzite pulznej magnetoterapie.

Zdroj: Robertson, J. A. et al. (2010) Evidence for a dose-dependent effect of pulsed magnetic fields on pain processing. Neuroscience Letters. [Online] 482 (2), 160–162.

Dôkaz závislosti dávkovania, na miere pôsobenia pulznej magnetickej terapie, na spracovanie bolesti / Evidence for a Dose-dependent Effect of Pulsed Magnetic Field on Pain Processing

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20643187

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako najskôr to bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Bolestivé stavy

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)